„O Laur Opina”, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2008

„O Laur Opina”, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2008

Wiersze nagrodzone w dziesięciu edycjach w latach 1999-2008

Redakcja:
dr Teresa Kaczorowska

Wydawcy:
Związek Literatów Polskich Oddział w Ciechanowie
Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie