Odczyt w Polskiej Akademii Nauk, Paryż, 20 listopada 2006

Odczyt w Polskiej Akademii Nauk, Paryż, 20 listopada 2006

W Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu, 20 listopada 2006 r., Teresa Kaczorowska wygłosiła odczyt o Mieczysławie Haimanie (w tej samej dostojnej Sali, gdzie Jerzy Giedroyć otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego).

Okazało się, że postać tego polsko-amerykańskiego poety, pisarza i historyka (Teresa kaczorowska przygotowuje o nim monografię) zainteresowała licznych przedstawicieli emigracji polskiej w Paryżu. Przybyła też prasa („Głos Katolicki”, „Teczka”), a przełożony na j. francuski przez Mirosławę Niewińską, która też prowadziła spotkanie, odczyt ukaże się w rocznikach paryskiej PAN „Annales centre Scientifique Academie Polonaise Sciences”.

Prezes otrzymała także propozycję ubiegania się o stypendium Biblioteki Polskiej w Paryżu, gdzie będzie mogła przebadać archiwalia związane z Mieczysławem Haimanem, który współpracował z tą instytucją (m.in. przyczynił się po II wojnie do ocalenia jej niezależności).