Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Sarbiewskiego”, wiersze nagrodzone w dziesięciu pierwszych edycjach w latach 2005-2014, MCK Płońsk 2014

Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Sarbiewskiego”, wiersze nagrodzone w dziesięciu pierwszych edycjach w latach 2005-2014, MCK Płońsk 2014

Wiersze nagrodzone w dziesięciu edycjach w latach 2005-2014

Wydawcy:
Stowarzyszenie Academia Europaea Sarbieviana
Miejskie Centrum Kultury w Płońsku
Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Płońsku

Redakcja:
dr Teresa Kaczorowska
ks. dr Krzysztof Dorosz SJ