Program I Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

Program I Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

„Chrześcijański Horacy z Mazowsza” Program obchodów 410 rocznicy urodzin

6 – 8 czerwca 2005 r.
Pułtusk, Płońsk, Sarbiewo, Mława, Ciechanów

Organizatorzy:
Miejskie Centrum Kultury w Płońsku
Związek Literatów Polskich Oddział w Ciechanowie
Współorganizatorzy:
Wyższa Szkoła Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku
Szkoły Katolickie im. Macieja K. Sarbiewskiego w Mławie
Szkoła Podstawowa im. Macieja K. Sarbiewskiego w Sarbiewie
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w W-wie o/Poświętne w Płońsku
Parafia p.w. Św. Antoniego w Sarbiewie

Partnerzy:
Uniwersytet Wileński
Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego w Warszawie
Samorządy Miast: Płońska, Mławy, Ciechanowa
Starostwa Powiatowe w Płońsku i Ciechanowie
Urząd Gminy w Baboszewie
Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ciechanowie
Mazowiecka Izba Rolnicza
Towarzystwo Miłośników Ziemi Płońskiej
Zespół Szkół Nr 2 w Płońsku
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Płońsku
Jezuici w Warszawie
Instytut im. Adama Mickiewicza w Warszawie

Honorowy patronat:
Biskup Diecezji Płockiej ks. prof. Stanisław Wielgus.

P R O G R A M
6 czerwca:

Pułtusk – Wyższa Szkoła Humanistyczna im. A. Gieysztora
godz. 9.00 – Międzynarodowa konferencja naukowa „Ks. Maciej K. Sarbiewski i jego epoka – próba syntezy”.
– Powitanie gości: prof. dr hab. Adam Koseski Rektor WSH w Pułtusku.
– Słowo wstępne: ks. prof. dr hab. Stanisław Wielgus Biskup Płocki.

Referaty wygłoszą:
prof. dr hab. Janusz Gruchała, prof. dr hab. Aleksander W. Mikołajczak, prof. dr hab. Marek Prejs, dr Anna Li Vigni z Palermo, prof. dr hab. Piotr Urbański, prof. dr hab. Jakub Lichański, prof. dr hab. Eugenia Ulcinajte z Uniwersytetu Wileńskiego, dr Maria Łukaszewicz-Chantry.

Płońsk – MODR O/Poświętne, Dworek Weyherów
godz. 18.30 – Biesiada Poetycka:
– Rozstrzygnięcie I Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Sarbiewskiego”, organizowanego pod patronatem Instytutu im. Adama Mickiewicza w Warszawie.
– Koncert muzyki barokowej w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Płońsku.

7 czerwca:

Płońsk – MODR O/Poświętne
godz. 9.00 – Ciąg dalszy międzynarodowej konferencji naukowej „Ks. Maciej K. Sarbiewski i jego epoka – próba syntezy”.
– Powitanie gości: Andrzej Pietrasik Burmistrz Płońska.
– Słowo wstępne: o. jezuita dr Stanisław Opiela.

Referaty wygłoszą:
prof. dr hab. Jan Dzięgielewski
prof. dr hab. Jakub Lichański, dr Elwira Buszewicz.

Płońsk – Miejska Biblioteka Publiczna i I LO im. H. Sienkiewicza
godz. 10.00 – 12.30 – spotkania autorskie czytelników z poetami.

Sarbiewo:
godz. 14.00 – Szkoła Podstawowa im. ks. M. K. Sarbiewskiego:
– Montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Sarbiewie, pt. ” Żyłem wśród Muzom miłego śpiewania”.
godz. 14.45 – Spacer po Sarbiewie.
godz. 17.00 – Kościół parafialny pw. Św. Stanisława (XVII w.):
Msza Święta oraz koncert w wykonaniu chóru Sine Nomine z Ciechanowa.

Płońsk- MODR O/Poświętne – Dworek Wejherów
godz. 21.00 – Noc Poetów.
– Recital Wojtka Gęsickiego.

8 czerwca:

Mława – Szkoły Katolickie im. Ks. Macieja K. Sarbiewskiego:
godz. 8.30 – Kościół p.w. Matki Bożej Królowej Polski: Msza św. w intencji ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i Szkół Katolickich w Mławie celebrowana przez ks. Biskupa Romana Marcinkowskiego,
godz. 10.15 – Powitanie gości w budynku Szkół Katolickich przy ul. Krasińskiego 5. Poetyckie odczyty o ks. M. K. Sarbiewskim:
– Teresa Kaczorowska: „Maciej K. Sarbiewski SJ na Mazowszu”.
– Poezje ks. Sarbiewskiego recytuje Józef Pless, Lubeka
Wojciech Piotrowicz – Wilno;
godz.11.30 – Nadanie imienia ks. M. K. Sarbiewskiego SJ Katolickiej Szkole Podstawowej, Gimnazjum Katolickiemu i Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu. Poświęcenie sztandaru szkół. Zasadzenie dębu „TOTUS TUUS”.
godz. 12.15 – Finał Konkursu Krasomówczego. Słowo wstępne – prof. Jerzy Bralczyk.
godz. 15.30 – Wykład prof. Jerzego Bralczyka dla nauczycieli języka polskiego poświęcony współczesnym zagadnieniom kultury języka.

Ciechanów – Powiatowa Biblioteka Publiczna
godz. 17.00 – Odczyt poetycko-literacki Teresy Kaczorowskiej, pt.”Maciej K. Sarbiewski SJ na Mazowszu”
– Poezje ks. Sarbiewskiego recytuje Józef Pless, Lubeka. Odczytowi będzie towarzyszyła wystawa wydawnictw dot. k. M.K. Sarbiewskiego.

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
Wystawy:
6-8 czerwca – Stoiska poetyckie wydawnictwa „Anagram” z Warszawy i Związku Literatów Polskich Oddział w Ciechanowie w obiektach MODR w Poświętnem
Od 7 czerwca – Wystawa „Ks. Maciej K. Sarbiewski SJ w zbiorach Tadeusza Dłabika” w Dworku Weyherów w Poświętnem.
7 czerwca – Wystawa wydawnictw dot. ks. M. K. Sarbiewskiego z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie w holu budynku szkoleniowego MODR w Poświętnem.

Akcja „Pięć minut z Sarbiewskim”
16 maja – 10 czerwca – Czytanie poezji ks. M. K. Sarbiewskiego w Katolickim Radiu Ciechanów oraz przez radiowęzeł w płońskich szkołach średnich i gimnazjach
– Druk poezji ks. M.K. Sarbiewskiego w prasie: Płońszczak Press

WYDAWNICTWA
– „Ks. Maciej K. Sarbiewski SJ i jego epoka – próba syntezy” – publikacja pokonferencyjna (wyd. WSH, Pułtusk)
– „Maciej K. Sarbiewski SJ na Mazowszu” Teresy Kaczorowskiej (wyd. ZLP O/Ciechanów)
– Tom poetycki, pt. „Maciej Sarbiewski. Poezje” (wyd. Anagram, Warszawa)

PATRONAT MEDIALNY
– Katolickie Radio Ciechanów
– Tygodnik Ciechanowski
– Płońszczak Press