Program II Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

Program II Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

„Chrześcijański Horacy z Mazowsza” pod patronatem Biskupa Diecezji Płockiej (19-22 maja 2006)

PIĄTEK, 19 MAJA

Płońsk – I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza, Miejska Biblioteka Publiczna, Miejskie Centrum Kultury
– godz. 10.00-13.00 – Trzy spotkania autorskie pisarzy z czytelnikami. W Dniach będą uczestniczyć pisarze: Birute Jonuskaite (Litwa), Klaus Rainer Goll i Józef Pless (Niemcy), Romuald Karaś, Wacław Oszajca i Wojciech Siemon (Warszawa), Elżbieta Juszczak (Koszalin), ks. Tomasz Opaliński i Wojciech Łęcki (Płock), Teresa Kaczorowska, Stanisław Kęsik i Alfred Borkowski (Ciechanów), Igor Kantorowski i Krzysztof Bielski (Płońsk) i inni

SOBOTA 20 MAJA

Płońsk -MODR „Poświętne”, Dworek Wejherów („Sienkiewiczówka”)
– do godz. 18.00 – Przyjazd do MODR „Poświętne” w Płońsku, zakwaterowanie w hotelu
– godz.18.00 – Rozstrzygnięcie II Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Sarbiewskiego”. Wyniki ogłosi jury: o. Wacław Oszajca (Warszawa), prof. dr hab. Aleksander W. Mikołajczak (Poznań), Teresa Kaczorowska (Ciechanów). Prezentacja nagrodzonych wierszy przez laureatów.
– godz. 19.00 – Recital piosenki aktorskiej Basi Raduszkiewicz
– godz. 20.00 – Uroczysta kolacja
– godz. 21.00 – Noc poetów

NIEDZIELA, 21 MAJA

Płońsk – Sarbiewo – Rostkowo – Przasnysz
– godz. 8.00 – Śniadanie, przejazd do Sarbiewa, gm. Baboszewo, pow. Płońsk (miejsca urodzenia „Chrześcijańskiego Horacego z Mazowsza)
– godz. 9.00 – Finał II Konkursu Krasomówczego „O Laur Sarbiewskiego” (wystąpienia półfinalistów z 4 powiatów Płn. Mazowsza). Słowo wstępne: prof. Janusz Rohoziński (WSH Pułtusk) – Szkoła Podstawowa im. ks. M. K Sarbiewskiego w Sarbiewie
– godz. 12.00 – Msza św. w intencji ks. M.K. Sarbiewskiego w kościele pw. św. Stanisława B.i M. w Sarbiewie. Koncert poetycko-muzyczny w wykonaniu solistów z Rzymu: Franco i Caterina de Martino (śpiew) oraz Wojciecha Siemiona i Józefa Plessa (recytacja poezji)
– godz.14.00 – Spacer po Sarbiewie (z historykiem)
– godz. 15.00 – Obiad w Szkole Podstawowej im. M.K. Sarbiewskiego
– godz. 16.00 – Wyjazd do Rostkowa, gm. Czernice Borowe pow. Przasnysz (miejsca urodzenia św. Stanisława Kostki)
– godz. 17.00 – Msza św. w intencji dwóch sławnych jezuitów z Północnego Mazowsza:
ks. M.K. Sarbiewskiego i św. Stanisława Kostki. Koncert poetycko-muzyczny w wykonaniu solistów z Rzymu: Franco i Caterina de Martino (śpiew) oraz Wojciecha Siemiona i Józefa Plessa (recytacja poezji)
– godz. 18.45 – Spacer po Rostkowie
– godz. 19.00 – Wspólne ognisko z udziałem poetów, laureatów konkursu krasomówczego i zespołu folklorystycznego „Młode Kurpie”
– godz. 23.00 – Nocleg w Przasnyszu

PONIEDZIAŁEK, 22 MAJA

Przasnysz – Ciechanów
– godz. 9.00 – śniadanie
– godz. 10.00 -12.00 – Spotkania autorskie pisarzy na terenie Przasnysza i gm. Czernice Borowe. Przejazd do Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie
– godz. 13.00 – Otwarcie na Zamku Książąt Mazowieckich wystawy o życiu i twórczości ks. M. K. Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”
– godz. 13.30 – Odczyt prof. Aleksandra W. Mikołajczaka (UAM, Poznanń)
– godz. 14.30 – Koncert muzyki dawnej
– godz. 15.00 – Ogłoszenie wyników konkursu i otwarcie wystawy plakatu o ks. M. K. Sarbiewskim na dziedzińcu Zamku Książąt Mazowieckich
– godz. 15.30 – Obiad i zakończenie II Dni ks. M. K. Sarbiewskiego

Imprezy towarzyszące:
– Listopad 2005-Marzec 2006– Odczyty poetycko-literacke Teresy Kaczorowskiej „Maciej Kazimierz Sarbiewski SJ na Mazowszu” (Jezuickie Centrum Milenijne Chicago, USA; Oddział Mazowiecki Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w Opinogórze; Uniwersytet Trzeciego Wieku w Płońsku. MCKiS w Warszawie)
– Kwiecień-Maj 2006 – Wystawa o życiu i twórczości ks. M. K. Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” (Miejskie Centrum Kultury w Płońsku)
– Akcja „Pięć minut z Sarbiewskim”: czytanie poezji ks. M. K. Sarbiewskiego przez aktora Andrzeja Ferency w Katolickim Radiu Ciechanów.
– Publikacja poezji ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w prasie: „Płońszczak Press”
– Stoiska poetycko-literackie: wydawnictwa Związku Literatów Polskich Oddziału w Ciechanowie, Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku, „Anagramu” z Warszawy, regionalia (MODR „Poświętne”, Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie).

Koordynator projektu:
Teresa Kaczorowska

Organizatorzy:
– Związek Literatów Polskich Oddział Ciechanów
– Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
– Miejskie Centrum Kultury w Płońsku
– Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
– Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie
– Miejskie Centrum Kultury w Przasnyszu
– Wyższa Szkoła Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku
– Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Sarbiewie
– Zespół Szkół Katolickich im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Mławie
– Urzędy Gminy: Baboszewo, Czernice Borowe
– Parafie: Sarbiewo, Rostkowo
– Starostwa Powiatowe: Płońsk, Ciechanów, Przasnysz
– Urzędy Miasta: Płońsk, Ciechanów, Przasnysz
– Jezuici w Warszawie
– Biblioteki: Płońsk, Ciechanów
– Mazowiecki Oddział Doradztwa Rolniczego „Poświętne” w Płońsku