Program III Międzynarodowych Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

Program III Międzynarodowych Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

„Chrześcijański Horacy z Mazowsza” pod patronatem Marszałka Sejmu RP oraz Biskupa Diecezji Płockiej (18-20 maja 2007)

PIĄTEK, 18 MAJA

Płońsk / Poświętne
– od godz. 10.00 – Przyjazd do hotelu „Poświętne” w Płońsku, zakwaterowanie
– godz. 10.00-13.00 – Spotkania autorskie pisarzy z czytelnikami Płońska (I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza, Miejska Biblioteka Publiczna), Przasnysza (Liceum im. KEN, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych), Czernic Borowych (Zespół Szkół) i Rostkowa (Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki). W Dniach będą uczestniczyć: Józef Szostakowski (Wilno), Algin Krutkevicius (Kelme na Żmudzi), Romuald Mieczkowski (Warszawa-Wilno), Józef Pless (Niemcy), o. Wacław Oszajca, Janusz Maciejewski i Andrzej Zaniewski (Warszawa), ks. Eligiusz Dymowski (Kraków), Daniel Ratz (Płock), ks. Jan Oleszko (Sierpc), Teresa Kaczorowska, Stanisław Kęsik i Alfred Borkowski (Ciechanów), Igor Kantorowski i Krzysztof Bielski (Płońsk)
– godz. 13.00 – Walne Zgromadzenie członków Academia Europaea Sarbieviana (sala konferencyjna Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddziału „Poświętne”)

Wystosowano List intencyjny

– godz. 17.00 – Rozstrzygnięcie III Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Sarbiewskiego”. Wyniki ogłosi jury: o. Wacław Oszajca (Warszawa), prof. dr hab. Aleksander W. Mikołajczak (Poznań), Teresa Kaczorowska (Ciechanów). Prezentacja nagrodzonych wierszy przez laureatów ( „Sienkiewiczówka”).
– godz. 18.00 – Recital „Tango d’Amore” w wykonaniu Artura Gotza z Teatru Rozrywki w Chorzowie związanego również z „Piwnicą pod Baranami” w Krakowie („Sienkiewiczówka”)
– godz. 19.00 – Uroczysta kolacja (restauracja „Poświętne”)
– godz. 20.00 – Noc poetów (Sienkiewiczówka”)

SOBOTA , 19 MAJA

Płońsk – Sarbiewo – Płock
– godz. 8.00 – Śniadanie, przejazd do Sarbiewa, gm. Baboszewo, pow. Płońsk (miejsca urodzenia „Chrześcijańskiego Horacego z Mazowsza”)
– godz. 9.00 – Finał III Konkursu Krasomówczego dla Młodzieży „O Laur Sarbiewskiego” (wystąpienia półfinalistów z Płn. Mazowsza). Wprowadzenie: prof. Janusz Rohoziński z AH im. A. Gieysztora w Pułtusku (Szkoła Podstawowa im. ks. M. K Sarbiewskiego)
– godz. 12.00 – Msza św. w intencji ks. M.K. Sarbiewskiego w kościele pw. św. Stanisława B. i M. Koncert poetycko-muzyczny w wykonaniu: poznańskiego artysty Jacka Kowalskiego z zespołem Klub św. Ludwika oraz poety i aktora Józefa Plessa
– godz.14.00 – Spacer po Sarbiewie
– godz. 15.00 – Obiadokolacja w Szkole Podstawowej im. M.K. Sarbiewskiego
– godz. 17.00 – Promocja książki „Maciej Kazimierz Sarbiewski i jego epoka. Próba syntezy” pod red. prof. Jakuba Zdzisława Lichańskiego (Szkoła Podstawowa im. ks. M. K Sarbiewskiego)
– godz. 19.00 – Wyjazd z Sarbiewa do Płońska

NIEDZIELA, 20 MAJA

Płońsk– Rostkowo – Gołotczyzna pod Ciechanowem
– godz. 8.00 – Śniadanie w restauracji „Poświętne”, przejazd do Rostkowa, gm. Czernice Borowe pow. Przasnysz (miejsca urodzenia św. Stanisława Kostki)
– godz. 11.00 – Msza św. w intencji dwóch sławnych jezuitów z Północnego Mazowsza:
ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i św. Stanisława Kostki. Koncert poetycko-muzyczny w wykonaniu Jacka Kowalskiego z zespołem Klub św. Ludwika oraz Józefa Plessa
– godz. 12.00 – Spacer po Rostkowie
– godz. 14.00 – Wspólne ognisko z udziałem gości i miejscowego zespołu folklorystycznego
– godz. 16.00 – Przejazd do Gołotczyzny pod Ciechanowem
– godz. 17.00 – „Czy Maciej Kazimierz Sarbiewski jest poetą współczesnym?” – odczyt prof. Jakuba Zdzisława Lichańskiego z Uniwersytetu Warszawskiego (Muzeum Pozytywizmu, Dworek A.Bąkowskiej)
– godz. 18.00 – Ogłoszenie wyników konkursu i otwarcie wystawy plastycznej o M.K.Sarbiewskim
– godz. 18.30 – Koncert Zespołu Muzyki Dawnej
– godz. 19.00 – Kolacja i uroczyste zakończenie III Międzynarodowych Dni M. K. Sarbiewskiego

Imprezy towarzyszące:
– 19 maja, godz. 18.00 – Spotkanie literacko-muzyczne w Muzeum Mazowieckim w Płocku. Wystąpią Józef Pless i Jacek Kowalski z Poznania z zespołem Klub św. Ludwika
– Konkurs dla liceów ogólnokształcących na Mazowszu pod patronatem Wojewody Mazowieckiego „Maciej Kazimierz Sarbiewski (1595-1640) – poeta, teoretyk literatury, znawca kultury antycznej”
– Odczyty naukowo-literackie na Płn. Mazowszu
– Odwiedzanie Izby Pamięci M.K. Sarbiewskiego w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku
– Wystawa o życiu i twórczości ks. M. K. Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” (Muzeum Historyczne w Przasnyszu, parafia Rostkowo)
– Akcja „Pięć minut z Sarbiewskim”: czytanie poezji ks. M. K. Sarbiewskiego przez aktora Andrzeja Ferenca w Katolickim Radiu Ciechanów.
– Publikacja poezji ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w prasie „Płońszczak Press”
– Stoiska z wydawnictwami poetycko-literackimi
– Plenerowa impreza florystyczna „Kwiaty ogrodów” w Gołotczyźnie

Organizatorzy i sponsorzy:
– Związek Literatów Polskich Oddział Ciechanów
– Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
– Miejskie Centrum Kultury w Płońsku
– Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie
– Miejski Dom Kultury w Przasnyszu
– Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
– Muzeum Mazowieckie w Płocku
– Muzeum Historyczne w Przasnyszu
– Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku
– Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Sarbiewie
– Urzędy Gminy: Baboszewo, Czernice Borowe
– Parafie: Sarbiewo, Rostkowo
– Starostwa Powiatowe: Płońsk, Przasnysz, Ciechanów
– Urzędy Miasta: Płońsk, Przasnysz, Ciechanów
– Jezuici w Warszawie
– Biblioteki: Płońsk, Ciechanów
– Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział „Poświętne” w Płońsku
– Academia Europaea Sarbieviana
– Patronat medialny: TVP Kultura, „Radio dla Ciebie” w Warszawie, Płońszczak Press

Koordynator projektu:
Teresa Kaczorowska