Program IV Międzynarodowych Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

Program IV Międzynarodowych Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

„Chrześcijański Horacy z Mazowsza” pod patronatem Marszałka Sejmu RP oraz Biskupa Diecezji Płockiej 09/11 maja 2008

PIĄTEK, 9 MAJA

Płońsk
– od godz. 10.00 – Przyjazd do hotelu „Poświętne” w Płońsku, zakwaterowanie
– godz. 11.00-13.00 – Spotkania autorskie pisarzy z czytelnikami Płońska (Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza, I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza, MCK w Płońsku – wykład dla słuchaczy Płońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 10 maja, godz. 11.00), Przasnysza (Liceum im. KEN, Gimnazjum Publiczne, Muzeum Historyczne), Czernic Borowych (Zespół Szkół) i Rostkowa (Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki).

W dniach będą uczestniczyć:
– Rimantas Salna (dyrektor Muzeum A. Mickiewicza przy Uniwersytecie w Wilnie)
– Romuald Mieczkowski (Warszawa-Wilno)
– Józef Pless (Niemcy)
– prof. Piotr Roguski (Uniwersytet w Kolonii, Niemcy)
– Jarosław Mikołajewski (dyrektor Instytutu Kultury Polskiej w Rzymie)
– prof. Marek Sokołowski SJ i Grzegorz Wiśniewski (Warszawa)
– Barbara Gruszka-Zych (Katowice)
– Teresa Kaczorowska
– Stanisław Kęsik
– Alfred Borkowski
– Igor Kantorowski
– Krzysztof Bielsk

– godz. 13.00 – Walne Zgromadzenie członków Academia Europaea Sarbieviana (sala konferencyjna Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział „Poświętne”)
– godz. 18.00 – Inauguracja IV Międzynarodowych Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” (sala kina MCK Płońsk)
– Rozstrzygnięte IV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Sarbiewskiego”. Wyniki ogłosi jury: o. dr Stanisław Opiela SJ (Warszawa), prof. dr hab. Aleksander W. Mikołajczak (Poznań), dr Teresa Kaczorowska (Ciechanów). Prezentacja nagrodzonych wierszy
– Recital Stanisława Sojki
– Uroczysta kolacja
– godz. 21.00 – Noc poetów („Sienkiewiczówka”, Poświętne)

SOBOTA, 10 MAJA

Płońsk-Sarbiewo
– godz. 8.00 – Śniadanie, przejazd do Sarbiewa (miejsca urodzenia „Chrześcijańskiego Horacego z Mazowsza”)
– godz. 9.00 – Finał IV Konkursu Krasomówczego dla Młodzieży „O Laur Sarbiewskiego” (wystąpienia półfinalistów z Płn. Mazowsza). Wprowadzenie: prof. Janusz Rohoziński z AH im. A. Gieysztora (Szkoła Podstawowa im. ks. M. K Sarbiewskiego)
– godz. 12.00 – Msza św. w intencji ks. M.K. Sarbiewskiego w kościele pw. św. Stanisława B. i M. Koncert poetycko-muzyczny w wykonaniu międzynarodowej grupy artystycznej „Sarbievius Cantans” reż. Ireny Podobas (Silviludia M.K. Sarbiewskiego) i aktora poety Józefa Plessa z Niemiec
– godz.14.00 – Spacer po Sarbiewie
– godz. 15.00 – Obiadokolacja (Szkoła Podstawowa im. M.K. Sarbiewskiego)
– godz. 20.00 – Inauguracja I Festiwalu Muzyki Barokowej (koncert „Perły Muzyki Baroku” w wykonaniu międzynarodowej grupy artystycznej „Sarbievius Cantans” (kościół św. Michała Archanioła w Płońsku)

NIEDZIELA, 11 MAJA

Płońsk- Rostkowo-Ciechanów-Płońsk
– godz. 8.00 – Śniadanie, przejazd do Rostkowa, gm. Czernice Borowe pow. Przasnysz (miejsca urodzenia św. Stanisława Kostki)
– godz. 11.00 – Msza św. w intencji dwóch sławnych jezuitów z Płn. Mazowsza: ks. M. K. Sarbiewskiego i św. Stanisława Kostki. Koncert poetycko-muzyczny w wykonaniu międzynarodowej grupy „Sarbievius Cantans” (Silviludia M.K. Sarbiewskiego) i aktora Józefa Plessa z Niemiec
– godz. 12.00 – Spacer po Rostkowie
– godz. 14.00 – Wspólne ognisko z udziałem gości i zespołu folklorystycznego
– godz. 16.00 – Przejazd do Ciechanowa
– godz. 17.00 – „P.P. Rubens a M.K. Sarbiewski” – odczyt prof. Juliusza Chrościckiego i koncert Zespołu Muzyki Dawnej z Gimnazjum nr 3 w Ciechanowie (Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie)
– godz. 18.30 – Ogłoszenie wyników III Konkursu Plastycznego oraz otwarcie wystawy o M.K. Sarbiewskim; kolacja i uroczyste zakończenie IV Międzynarodowych Dni M. K. Sarbiewskiego (Kawiarnia Artystyczna Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie)

Imprezy towarzyszące:
– Zwiedzanie Izby Pamięci M.K. Sarbiewskiego w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku
– Festiwal Muzyki Barkowej w Płońsku (18, 25 maja 2008, kościół św. Maksymiliana M. Kolbe)
– Akcja „Pięć minut z Sarbiewskim”: czytanie poezji ks. M. K. Sarbiewskiego przez aktora
Andrzeja Ferenca w Katolickim Radiu Ciechanów.
– Publikacja poezji ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w prasie „Płońszczak Press”
– Stoiska z wydawnictwami poetycko-literackimi

Organizatorzy i sponsorzy:
– Academia Europaea Sarbieviana
– Miejskie Centrum Kultury w Płońsku
– Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Sarbiewie
– Urzędy Gminy: Baboszewo, Czernice Borowe
– Parafie: Sarbiewo, Rostkowo
– Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie
– Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
– Muzeum Historyczne w Przasnyszu
– Związek Literatów Polskich Oddział Ciechanów
– Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
– Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku
– Starostwa Powiatowe: Płońsk, Ciechanów
– Urzędy Miasta: Płońsk, Ciechanów, Przasnysz
– Miejski Dom Kultury w Przasnyszu
– Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie
– Jezuici w Warszawie
– Miejska Biblioteka w Płońsku
– Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział „Poświętne” w Płońsku

Patronat medialny:
TVP Kultura, TVP 3, Katolickie Radio Ciechanów, „Płońszczak Press”, „Czas Ciechanowa”

Koordynator projektu:
Teresa Kaczorowska