Program IX Międzynarodowych Dni ks. Macieja Kazimierza

Program IX Międzynarodowych Dni ks. Macieja Kazimierza

Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” pod patronatem Marszałka Sejmu RP, Marszałka Woj. Mazowieckiego, Biskupa Płockiego (10-12 maja 2013)

PIĄTEK, 10 MAJA 2013
Sarbiewo – Baboszewo – Przasnysz – Czernice Borowe – Płońsk

– od godz. 10.00 – Przyjazd do hotelu „Dworek” w Dłużniewie k. Sarbiewa, zakwaterowanie
– godz. 11.00-13.00 – Spotkania autorskie pisarzy z czytelnikami Płońska (Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza, I LO im. H. Sienkiewicza), gm. Baboszewo (2 gimnazja), Przasnysza (Muzeum Historyczne, Miejska Biblioteka Publiczna), Czernic Borowych (Zespół Szkół). W Dniach będą uczestniczyć pisarze i uczeni z Polski i zagranicy.
– godz.13.00 – Walne Zgromadzenie członków Academia Europaea Sarbieviana (hotel „Dworek” w Dłużniewie k. Sarbiewa )
– godz. 18.00 – Inauguracja IX Międzynarodowych Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” (MCK Płońsk)
– Rozstrzygnięcie IX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Sarbiewskiego”. Wyniki ogłosi jury: o. dr Krzysztof Dorosz SJ (Toruń), dr Teresa Kaczorowska (Ciechanów), Igor Kantorowski (Płońsk). Prezentacja nagrodzonych wierszy przez aktora Stanisława Jaskułkę
– Otwarcie wystawy VIII Konkursu Plastycznego „O Laur Sarbiewskiego” dla młodzieży (poczekalnia kina Kalejdoskop, MCK Płońsk)
– Koncert zespołu „Raz, dwa, trzy” z Warszawy
– godz. 21.00 – Noc Poetów (hotel „Dworek” w Dłużniewie k. Sarbiewa)

SOBOTA, 11 MAJA 2013
Sarbiewo – Płock

– godz. 9.00 – Wyjazd do Płocka
– godz. 10.00 – Zwiedzanie Płocka, m.in. Muzeum Mazowieckiego, katedry, spacer po Starówce
– godz. 12.30 – Obiad w Wyższym Seminarium Duchownym
– godz. 13.30 – Odwiedzenie bożnicy żydowskiej, spacer po molo
– godz. 14.30 – Rejs statkiem po Wiśle
– godz. 15.45 – Poznanie śladów M.K. Sarbiewskiego w Muzeum Diecezjalnym, czas na kawę
– godz. 16.30 – Odczyt ks. prof. Michała Grzybowskiego „Związki biskupa Łubieńskiego z M.K. Sarbiewskim” (sala barokowa w Opactwie pobenedyktyńskim)
– godz. 17.00 – Recytacja poezji M.K. Sarbiewskiego przez Mariusza Pogonowskiego i koncert muzyki barokowej w wykonaniu kwintetu „Cancona” (sala barokowa w Opactwie)
– godz. 17.30 – Spotkanie literackie „Płoccy księża poeci Sarbiewskiemu”, promocja wydawnictw
– godz. 18.30 – Kolacja w budynku Opactwa pobenedyktyńskiego
– godz. 20.00 – Powrót do Sarbiewa

NIEDZIELA, 12 MAJA 2013
Sarbiewo

– godz. 9.00 – Rozstrzygnięcie VIII Konkursu Krasomówczego dla Młodzieży „O Laur Sarbiewskiego” – wystąpienia półfinalistów z Płn. Mazowsza. Wprowadzenie: prof. Elwira Buszewicz (UJ Kraków) oraz VII Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkół podstawowych z gm. Baboszewo (Szkoła Podstawowa im. ks. M. K. Sarbiewskiego w Sarbiewie)
– godz. 12.00 – Msza św. w intencji ks. M.K. Sarbiewskiego w kościele pw. św. Stanisława B. i M. w Sarbiewie. Homilię wygłosi biskup drohiczyński Antoni Pacyfik Dydycz. Koncert poetycko-muzyczny w wykonaniu Warszawskiego Chóru Chłopięco-Męskiego (dyrygent Marcin Piotr Łopacki; organy Irena Podobas) i Józefa Plessa
– godz.14.00 – Spacer po Sarbiewie
– godz. 14.30 – Otwarcie wystawy poplenerowej Sarbiewo’2013 (Szkoła Podstawowa im. M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie)
– godz. 15.00 – Obiad (Szkoła Podstawowa im. M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie)

Imprezy towarzyszące:
– Plener malarski Sarbiewo’2013 (1-5 maja 2013)
– Akcja „Pięć minut z Sarbiewskim”: czytanie poezji ks. M. K. Sarbiewskiego przez aktora Andrzeja Ferenca w Katolickim Radiu Ciechanów
– Stoiska z wydawnictwami poetycko-literackimi
– Publikacja wygłoszonych prelekcji w „Ciechanowskich Zeszytach Literackich” nr 15/2013
– Otwarcie Izby Pamięci M.K. Sarbiewskiego w SP w Sarbiewie (17 maja 2013)

Organizatorzy i sponsorzy:
– Academia Europaea Sarbieviana w Sarbiewie
– Miejskie Centrum Kultury w Płońsku
– Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Sarbiewie
– Parafia pw. św. Antoniego w Sarbiewie
– Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Płońsku
– Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki
– Muzeum Diecezjalne w Płocku
– Muzeum Mazowieckie w Płocku
– Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku
– Dworek w Dłużniewie k. Sarbiewa
– Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie
– Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku
– Muzeum Historyczne w Przasnyszu
– Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
– Związek Literatów na Mazowszu
– Urzędy Gminy: Baboszewo, Czernice Borowe
– Urzędy Miasta: Płońsk, Płock, Przasnysz
– Starostwa Powiatowe: Płońsk, Ciechanów
– Zamek Królewski w Warszawie
– Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie/Oddział w Płońsku

Patronat medialny: TVP Kultura, Katolickie Radio Płock i Ciechanów, „Płońszczak Press”, „Czas Ciechanowa”, „Gość Niedzielny” (edycja płocka)

Koordynator projektu: Teresa Kaczorowska