Program V Międzynarodowych Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

Program V Międzynarodowych Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

„Chrześcijański Horacy z Mazowsza”
pod patronatem Marszałka Sejmu RP i Biskupa Płockiego (8-10 maja 2009)

PIĄTEK, 8 MAJA
Płońsk

– od godz. 10.00 – Przyjazd do hotelu „Poświętne” w Płońsku, zakwaterowanie
– godz. 11.00-13.00 – Spotkania autorskie pisarzy z czytelnikami Płońska (Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza, I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza)), Przasnysza (Muzeum Historyczne), Czernic Borowych (Zespół Szkół) i Rostkowa (Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki). W Dniach będą uczestniczyć autorzy z Polski, Litwy, USA, Niemiec (m.in. Birute Jonuskaite, Tadeusz Witkowski, Krzysztof Karasek, Jan Daniel Artymowski, ks. Eligiusz Dymowski, Teresa Kaczorowska, Stanisław Kęsik i inni.
– godz.13.00 – Walne Zgromadzenie członków Academia Europaea Sarbieviana (Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział „Poświętne”)
– godz. 16.30 – otwarcie wystawy fotograficznej z poprzednich edycji Międzynarodowych Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego („Sienkiewiczówka”, Płońsk-Poświętne)
– godz. 18.00 – Inauguracja V Międzynarodowych Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” (sala kina MCK Płońsk)
– Rozstrzygnięcie V Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Sarbiewskiego”. Wyniki ogłosi jury: o. dr Stanisław Opiela SJ (Warszawa), prof. dr hab. Aleksander W. Mikołajczak (Poznań), dr Teresa Kaczorowska (Ciechanów).
– Prezentacja nagrodzonych wierszy.
– Recital Grzegorza Turnaua z Krakowa.
– Uroczysta kolacja
– godz. 21.00 – Noc poetów, koncert fortepianowy Ireny Podobas – utwory Mikolojusa Konstantinasa Ciurlionisa (MCK Płońsk)

SOBOTA, 9 MAJA
Płońsk-Sarbiewo

– godz. 8.00 – Śniadanie, przejazd do Sarbiewa (miejsca urodzenia „Chrześcijańskiego Horacego z Mazowsza”)
– godz. 9.00 – Finał V Konkursu Krasomówczego dla Młodzieży „O Laur Sarbiewskiego” (wystąpienia półfinalistów z Płn. Mazowsza). Wprowadzenie: prof. Janusz Rohoziński z AH im. A. Gieysztora (Szkoła Podstawowa im. ks. M. K Sarbiewskiego)
– godz. 12.00 – Msza św. w intencji ks. M.K. Sarbiewskiego w kościele pw. św. Stanisława B. i M. Koncert poetycko-muzyczny w wykonaniu zespołu Pro Musica Antiqua z Olsztyna, recytacja Józef Pless
– godz.14.00 – Spacer po Sarbiewie
– godz. 14.30 – Obiad (Szkoła Podstawowa im. M.K. Sarbiewskiego)
– godz. 18.00 – Otwarcie wystawy „Śladami naszych ojców – wieś w czarno-białej fotografii” (z degustacją przysmaku regionalnego, Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Płońsku)
– godz. 20.00 – Finał II Festiwalu Muzyki Barokowej – koncert zespołu Pro Musica Antiqua z Olsztyna (kościół św. Michała Archanioła w Płońsku)

NIEDZIELA, 10 MAJA
Płońsk- Rostkowo-Ciechanów

– godz. 8.00 – Śniadanie, przejazd do Rostkowa, gm. Czernice Borowe pow. Przasnysz (miejsca urodzenia św. Stanisława Kostki)
– godz. 11.00 – Msza św. w intencji dwóch sławnych jezuitów z Płn. Mazowsza: ks. M. K. Sarbiewskiego i św. Stanisława Kostki. Koncert poetycko-muzyczny w wykonaniu zespołu Pro Musica Antiqua z Olsztyna, recytacja Józef Pless
– godz. 12.00 – Spacer po Rostkowie
– godz. 14.00 – Wspólne ognisko z udziałem gości i zespołu folklorystycznego
– godz. 16.00 – Przejazd do Ciechanowa
– godz. 17.00 – wykład prof. Jana Dzięgielewskiego „Maciej Kazimierz Sarbiewski o Rzeczypospolitej i rodakach” oraz koncert wokalno-instrumentalny w wyk. uczniów i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Mławie i Filii w Ciechanowie (Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie)
– godz. 19.00 – Ogłoszenie wyników IV Konkursu Plastycznego oraz otwarcie wystawy nagrodzonych prac, kolacja i uroczyste zakończenie V Międzynarodowych Dni M. K. Sarbiewskiego (Kawiarnia Artystyczna Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie)

Imprezy towarzyszące:
– Zwiedzanie Izby Pamięci M.K. Sarbiewskiego w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku
– Festiwal Muzyki Barokowej w Płońsku (19 kwietnia – 9 maja 2009, kościoły w Płońsku)
– Akcja „Pięć minut z Sarbiewskim”: czytanie poezji ks. M. K. Sarbiewskiego przez aktora Andrzeja Ferenca w Katolickim Radiu Ciechanów.
– Publikacja poezji ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w prasie
– Stoiska z wydawnictwami poetycko-literackimi
– Publikacja wygłoszonych wykładów w „Ciechanowskich Zeszytach Literackich” nr 11.2009
– wystawa „Śladami naszych ojców – wieś w czarno-białej fotografii” (Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Płońsku, 8 maja-30 czerwca 2009)

Organizatorzy i sponsorzy:
– Academia Europaea Sarbieviana
– Miejskie Centrum Kultury w Płońsku
– Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Sarbiewie
– Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
– Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie
– Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku
– Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku
– Parafie: Sarbiewo, Rostkowo
– Związek Literatów Polskich Oddział Ciechanów
– Urzędy Gminy: Baboszewo, Czernice Borowe
– Muzeum Historyczne w Przasnyszu
– Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
– Urząd Miasta Płońsk
– Starostwa Powiatowe Płońsk, Ciechanów
– Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział „Poświętne” w Płońsku
– Zamek Królewski w Warszawie
– Jezuici w Warszawie

Patronat medialny:
TVP Kultura, TVP 3, Katolickie Radio Ciechanów, „Płońszczak Press”, „Czas Ciechanowa”, „Niedziela”

Koordynator projektu:
Teresa Kaczorowska