Program VI Międzynarodowych Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

Program VI Międzynarodowych Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

„Chrześcijański Horacy z Mazowsza” pod patronatem Marszałka Sejmu RP i Biskupa Płockiego (7-9 maja 2010)

PIĄTEK, 7 MAJA – Płońsk

od godz. 10.00
– Przyjazd do hotelu „Poświętne” w Płońsku, zakwaterowanie

godz. 11.00-13.00
– Spotkania autorskie pisarzy z czytelnikami Płońska (Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza, I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza)), gm. Baboszewo (2 gimnazja), Przasnysza (Muzeum Historyczne), Czernic Borowych (Zespół Szkół) i Rostkowa (Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki). W Dniach będą uczestniczyć pisarze i uczeni z Polski i zagranicy, m.in. z Czech, Litwy, Niemiec, USA

godz.13.00
– Walne Zgromadzenie członków Academia Europaea Sarbieviana (Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział „Poświętne”)

godz. 16.30
– otwarcie wystawy malarstwa Stanisława Prokopczyka „Sarbiewo i okolice” („Sienkiewiczówka”, Płońsk-Poświętne)

godz. 18.00
– Inauguracja VI Międzynarodowych Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” (sala kina MCK Płońsk)
– Rozstrzygnięcie VI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Sarbiewskiego” . Wyniki ogłosi jury: prof. dr hab. Aleksander W. Mikołajczak, o. dr Krzysztof Dorosz SJ (Toruń), (Poznań), dr Teresa Kaczorowska (Ciechanów).
– Prezentacja nagrodzonych wierszy
– Koncert Andrzeja Sikorowskiego i Mai Sikorowskiej z zespołem
– Uroczysta kolacja

godz. 21.00
– Noc poetów, spektakl teatralno-muzyczny z Krakowa „Nie porzucaj nadziei”; wykonawcy: Barbara i Szczęsny Wrońscy, Janusz Grześ (gitara, śpiew), ODR Poświętne, Sienkiewiczówka”)

SOBOTA, 8 MAJA – Płońsk-Sarbiewo

godz. 8.00
– Śniadanie, przejazd do Sarbiewa (miejsca urodzenia „Chrześcijańskiego Horacego z Mazowsza”)

godz. 9.00
– Finał VI Konkursu Krasomówczego dla Młodzieży „O Laur Sarbiewskiego” (wystąpienia półfinalistów z Płn. Mazowsza). Wprowadzenie: prof. Janusz Rohoziński z AH im. A. Gieysztora (Szkoła Podstawowa im. ks. M. K Sarbiewskiego).
godz. 12.00
– Msza św. w intencji ks. M.K. Sarbiewskiego w kościele pw. św. Stanisława B. i M.
– Koncert poetycko-muzyczny w wykonaniu Stanisława Jaskułki (recytacja) i zespołu „Canor Anticus” z Warszawy

godz.14.00
– Spacer po Sarbiewie

godz. 14.30
– Obiad (Szkoła Podstawowa im. M.K. Sarbiewskiego)

godz. 16.00
– Salonik literacki z prof. Kazimierzem Braunem (USA). Degustacja przysmaku regionalnego (Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Płońsku)

godz. 19.00
– Finał III Festiwalu Muzyki Barokowej – (kościół św. Michała Archanioła w Płońsku). Koncert w wykonaniu zespołu „Canor Anticus” z Warszawy

NIEDZIELA, 9 MAJA – Płońsk, Warszawa, Ciechanów

godz. 8.00
– Śniadanie, przejazd do Warszawy
– zwiedzanie miejsc związanych z M.K. Sarbiewskim: Zamku Królewskiego, katedry św. Jana, kościoła Jezuitów

godz. 15.00
– Wyjazd z Warszawy do Ciechanowa

godz. 17.00
– Wykład kustosza Zamku Królewskiego w Warszawie Daniela Artymowskiego: Przyjaciele czy rywale? – Maciej Kazimierz Sarbiewski na dworze Papieża Urbana VIII w Rzymie
– koncert poetycko-muzyczny – Barbary i Jacka Bursztynowiczów (recytacja utworów M.K. Sarbiewskiego), prof. Marek Zalewski (muzyka i wykonanie na lutni) – (Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie)

godz. 19.00
– Ogłoszenie wyników V Konkursu Plastycznego oraz otwarcie wystawy nagrodzonych prac, kolacja i uroczyste zakończenie VI Międzynarodowych Dni M. K. Sarbiewskiego (Kawiarnia Artystyczna Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie)

Imprezy towarzyszące:
– Zwiedzanie Izby Pamięci M.K. Sarbiewskiego w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku
– Festiwal Muzyki Barokowej w Płońsku (kwiecień – maj 2010, kościoły w Płońsku)
– Akcja „Pięć minut z Sarbiewskim”: czytanie poezji ks. M. K. Sarbiewskiego przez aktora Andrzeja Ferenca w Katolickim Radiu Ciechanów.
– Publikacja poezji ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w prasie
– Stoiska z wydawnictwami poetycko-literackimi
– Publikacja wygłoszonych wykładów w „Ciechanowskich Zeszytach Literackich” Nr 12/.2010

Organizatorzy i sponsorzy:
— Academia Europaea Sarbieviana
– Miejskie Centrum Kultury w Płońsku
– Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Sarbiewie
– Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
– Muzeum Historyczne w Przasnyszu
– Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku
– Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie
– Zamek Królewski w Warszawie
– Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku
– Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział „Poświętne” w Płońsku
– Parafia Sarbiewo
– Związek Literatów na Mazowszu
– Jezuici w Warszawie
– Urzędy Gminy: Baboszewo, Czernice Borowe
– Urząd Miasta Płońsk
– Starostwa Powiatowe: Płońsk, Ciechanów
– Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Patronat medialny:
TVP Kultura, TVP 3, Katolickie Radio Ciechanów, „Płońszczak Press”, „Czas Ciechanowa”, „Gość Niedzielny”

Koordynator projektu
Teresa Kaczorowska