Program VIII Międzynarodowych Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

Program VIII Międzynarodowych Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

„Chrześcijański Horacy z Mazowsza” pod patronatem Marszałka Sejmu RP, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Biskupa Płockiego (11-13 maja 2012)

PIĄTEK, 11 MAJA 2012
Sarbiewo–Baboszewo-Przasnysz-Czernice Borowe-Rostkowo-Płońsk

– od godz. 10.00 – Przyjazd do hotelu „Dworek” w Dłużniewie k. Sarbiewa, zakwaterowanie
– godz. 11.00-13.00 – Spotkania autorskie pisarzy z czytelnikami Płońska (Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza, I LO im. H. Sienkiewicza), gm. Baboszewo (2 gimnazja), Przasnysza (Muzeum Historyczne, Miejska Biblioteka Publiczna), Czernic Borowych (Zespół Szkół) i Rostkowa (Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki). W Dniach będą uczestniczyć pisarze i uczeni z Polski i zagranicy.
– godz.13.00 –Walne Zgromadzenie członków Academia Europaea Sarbieviana, promocja nowej publikacji T. Kaczorowskiej „Maciej K. Sarbiewski SJ na Litwie” („Dworek” w Dłużniewie k. Sarbiewa)
– godz. 18.00 – Inauguracja VIII Międzynarodowych Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego Chrześcijański Horacy z Mazowsza” (sala kina MCK Płońsk)
– Rozstrzygnięcie VIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Sarbiewskiego”. Wyniki ogłosi jury: o. dr Krzysztof Dorosz SJ (Toruń), dr Teresa Kaczorowska (Ciechanów), Igor Kantorowski (Płońsk). Prezentacja nagrodzonych wierszy przez Dariusza Jakubowskiego
– Koncert Michała Bajora, wystawa fotografii Kazimierza Kosmali, promocja nowej publikacji T. Kaczorowskiej „Maciej K. Sarbiewski SJ na Litwie”
– godz. 21.00 – Noc Poetów oraz koncert muzyczny zespołu regionalnego (hotel „Dworek” w Dłużniewie k. Sarbiewa)

SOBOTA, 12 MAJA 2012
Sarbiewo-Pułtusk-Ciechanów

– godz. 9.00 – Wyjazd do Pułtuska
– godz. 10.00-12.00 – Poznanie miejsc związanych z M.K. Sarbiewskiem i P. Skargą (przewodnik kustosz Anna Henrykowska)
godz. 12.00-15.00 – Uroczystość w Muzeum Regionalnym w Pułtusku: wykład o długiej tradycji edukacyjnej jezuitów w Pułtusku (dr Radosław Lolo, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora) oraz prezentacja z badań archeologicznych przy kolegium jezuickim w Pułtusku, w sezonie 2007. (archeolog Marzenna Kasprzycka z Warszawy).
– godz. 15.00 – Obiad w Domu Polonii w Pułtusku
– godz. 16.00 – Przejazd do Ciechanowa
– godz. 17.00 -Wykład prof. Eugeniji Ulčinaitė (Uniwersytet Wileński) „Miejsce geograficzne oraz ich poetycka refleksja w poezji Sarbiewskiego”, otwarcie wystawy prac Rafała Jaworskiego „Dotknąć sacrum – w poezji, obrazie” (Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie)
– godz. 18.30 – Ogłoszenie wyników VII Konkursu Plastycznego „O Laur Sarbiewskiego”, otwarcie wystawy nagrodzonych prac (Galeria im. B. Biegasa, PCKiSz w Ciechanowie)

NIEDZIELA, 13 MAJA 2012
Sarbiewo- Płońsk

– godz. 9.00 – Rozstrzygnięcie VII Konkursu Krasomówczego dla Młodzieży „O Laur Sarbiewskiego” – wystąpienia półfinalistów z Płn. Mazowsza. Wprowadzenie: prof. Elwira Buszewicz) oraz VI Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkół podstawowych z gm. Baboszewo (Szkoła Podstawowa im. ks. M. K Sarbiewskiego w Sarbiewie)
– godz. 12.00 – Msza św. w intencji ks. M.K. Sarbiewskiego w kościele pw. św. Stanisława B. i M. oraz 600-lecie parafii. Koncert poetycko-muzyczny w wykonaniu zespołu „Moja Rodzina” i aktora Ryszarda Bacciarellego (recytacja poezji M.K. Sarbiewskiego)
– godz.14.00 – Spacer po Sarbiewie
– godz. 14.30 – Obiad (Szkoła Podstawowa im. M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie)

Imprezy towarzyszące:
– V Festiwal Muzyki Barokowej „Musica Sarbieviana” (kościół św. Maksymiliana Kolbe w Płońsku)
– Akcja „Pięć minut z Sarbiewskim”: czytanie poezji ks. M. K. Sarbiewskiego przez aktora Andrzeja Ferenca w Katolickim Radiu Ciechanów
– Publikacja poezji ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w prasie
– Stoiska z wydawnictwami poetycko-literackimi
– Publikacja wygłoszonych prelekcji w „Ciechanowskich Zeszytach Literackich” nr 14/2012

Organizatorzy i sponsorzy:
– Academia Europaea Sarbieviana w Sarbiewie
– Miejskie Centrum Kultury w Płońsku
– Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Sarbiewie
– Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Płońsku
– Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
– Dworek w Dłużniewie k. Sarbiewa
– Parafia pw. św. Antoniego w Sarbiewie
– Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie
– Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu
– Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku
– Muzeum Regionalne w Pułtusku
– Muzeum Historyczne w Przasnyszu
– Związek Literatów na Mazowszu
– Urzędy Gminy: Baboszewo, Czernice Borowe
– Urzędy Miasta: Płońsk, Pułtusk
– Starostwa Powiatowe: Płońsk, Ciechanów
– Zamek Królewski w Warszawie
– Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie/Oddział w Płońsku

Patronat medialny:
TVP Kultura, Katolickie Radio Ciechanów, „Płońszczak Press”, „Czas Ciechanowa”, „Gość Niedzielny”

Koordynator projektu:
Teresa Kaczorowska