Program X Międzynarodowych Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

Program X Międzynarodowych Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

„Chrześcijański Horacy z Mazowsza” pod patronatem Marszałka Sejmu RP, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Biskupa Płockiego (9-11 maja 2014)

PIĄTEK, 9 MAJA 2014
Sarbiewo, Baboszewo, Przasnysz, Czernice Borowe, Płońsk

– od godz. 10.00 – Przyjazd do hotelu „Dworek” w Dłużniewie k. Sarbiewa, zakwaterowanie

– godz. 11.00-13.00 – Spotkania autorskie pisarzy z czytelnikami Płońska (Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza, I LO im. H. Sienkiewicza), gm. Baboszewo (2 gimnazja), Przasnysza (Muzeum Historyczne, Miejska Biblioteka Publiczna), Czernic Borowych (Zespół Szkół) i Rostkowa (Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki). W Dniach będą uczestniczyć pisarze i uczeni z Polski i zagranicy.

– godz.13.00 –Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana, promocja poetyckiego almanachu „O Laur Sarbiewskiego” oraz CD z hymnem AES „Ad fontem Sonam („Dworek” w Dłużniewie k. Sarbiewa)

– godz. 18.00 – Inauguracja X Międzynarodowych Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” (PSM I i II st. Płońsk)
– Rozstrzygnięcie X Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Sarbiewskiego”. Wyniki ogłosi jury: o. dr Krzysztof Dorosz SJ (Toruń), dr Teresa Kaczorowska (Ciechanów), Igor Kantorowski. Prezentacja nagrodzonych wierszy przez aktora Macieja Gąsiorka (PSM I i II st. Płońsk)
– Koncert Magdy Umer z zespołem, promocja poetyckiego almanachu „O Laur Sarbiewskiego” oraz CD z hymnem AES „Ad fontem Sonam (PSM I i II st. Płońsk)

– godz. 21.00 – Noc Poetów oraz koncert muzyczny (hotel „Dworek” w Dłużniewie k. Sarbiewa)

SOBOTA, 10 MAJA 2014
Sarbiewo, Ciechanów

– godz. 9.00-10.00 – Wyjazd do Ciechanowa

– godz. 10.00-14.30 – Konferencja naukowa „M.K. Sarbiewski – jego twórczość w naszej pamięci”, promocja poetyckiego almanachu „O Laur Sarbiewskiego” oraz CD z hymnem AES „Ad fontem Sonam (Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie) Program konferencji

– godz. 15.00-17.00 – Obiad /Kawiarnia Artystyczna PCKiSz im M. Konopnickiej)

– godz. 17.00-19.00 – Ogłoszenie wyników VII Konkursu Plastycznego „O Laur Sarbiewskiego”, otwarcie wystawy nagrodzonych prac, koncert Zespołu Muzyki Dawnej (Kawiarnia Artystyczna PCKiSz w Ciechanowie)

NIEDZIELA, 11 MAJA 2014
Sarbiewo

– godz. 9.00 – Rozstrzygnięcie IX Konkursu Krasomówczego dla Młodzieży „O Laur Sarbiewskiego” – wystąpienia półfinalistów z Płn. Mazowsza. Wprowadzenie: prof. Elwira Buszewicz) oraz VIII Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkół podstawowych z gm. Baboszewo (Szkoła Podstawowa im. ks. M. K Sarbiewskiego w Sarbiewie)

– godz. 12.00 – Msza św. w intencji ks. M.K. Sarbiewskiego w kościele pw. św. Stanisława B. i M. Koncert: poezji M. K. Sarbiewskiego (recytacja przez aktora Henryka Boukołowskiego) i koncert muzyki dawnej (zespół „Prima Vista”)

– godz.14.00 – Spacer po Sarbiewie

– godz. 14.30 – Obiad (Szkoła Podstawowa im. M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie), promocja poetyckiego almanachu „O Laur Sarbiewskiego” oraz CD z hymnem AES „Ad fontem Sonam”.

Imprezy towarzyszące:
– Publikacja poezji ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w prasie
– Stoiska z wydawnictwami poetycko-literackimi
– Publikacja wygłoszonych prelekcji w pokonferencyjnym wydawnictwie, a nagrodzonych wierszy w „Ciechanowskich Zeszytach Literackich” nr 16/2014

Organizatorzy i sponsorzy:
– Academia Europaea Sarbieviana w Sarbiewie
– Miejskie Centrum Kultury w Płońsku
– Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie
– Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
– Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Sarbiewie
– Parafia pw. św. Antoniego w Sarbiewie
– Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Płońsku
– Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku
– Dworek w Dłużniewie k. Sarbiewa
– Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
– Muzeum Historyczne w Przasnyszu
– Związek Literatów na Mazowszu
– Urzędy Gminy: Baboszewo, Czernice Borowe
– Urzędy Miasta: Płońsk, Przasnysz
– Starostwa Powiatowe: Płońsk, Ciechanów
– Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze w Płońsku
– Zamek Królewski w Warszawie
– Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Płońsku
– Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie

Patronat medialny:

TVP Kultura, Katolickie Radio Ciechanów, „Płońszczak Press”, „Czas Ciechanowa”, „Gość Niedzielny”, Tygodnik „Extra Ciechanów”

Koordynator projektu: Teresa Kaczorowska