Program XIII Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”

Program XIII Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”

pod patronatem Marszałka Sejmu RP, Marszałka Woj. Mazowieckiego, Biskupa Płockiego (12-14 maja 2017)

PIĄTEK, 12 MAJA 2017
Dłużniewo – Baboszewo – Płońsk

– od godz. 10.00 – Przyjazd do hotelu „Dworek” w Dłużniewie k. Sarbiewa, zakwaterowanie
– godz. 11.00-13.00 – Spotkania autorskie z czytelnikami Płońska (Stefan Świetliczko: „Trzy pochówki Macieja K. Sarbiewskiego” – Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza,) oraz spotkania w gimnazjach gm. Baboszewo: Jacek Wegner (Warszawa) – „M.K. Sarbiewski – prekursor noblistów polskich” i Irena Duchowska (Kiejdany, Litwa) – „Polacy na Żmudzi”.
– godz.13.00 – Walne Zgromadzenie członków St. Academia Europaea Sarbieviana (hotel „Dworek” w Dłużniewie k. Sarbiewa)
– godz. 18.00 – Inauguracja XIII Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” (MCK Płońsk)
– Rozstrzygnięcie XIII Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego „O Laur Sarbiewskiego”. (w wersji polskiej i łacińskiej). Prowadzenie Macieja Gąsiorka
– Koncert „Nierówni” w wykonaniu Mietka Szcześniaka z zespołem
godz. 20.00 – Kolacja
godz. 21.00 – Noc Poetów, koncert w wykonaniu uczniów PSM I st. w Płońsku (MCK Płońsk)

SOBOTA, 13 MAJA 2017
Dłużniewo – Opinogóra – Ciechanów

– godz. 9.00 – Wyjazd do Opinogóry
– godz. 10.00 – 15.00 – Muzeum Romantyzmu, w programie: zwiedzanie Muzeum, sesja naukowa „Między barokiem a romantyzmem polskim”, ogłoszenie wyników I Ogólnopolskiego Konkursu na pracę naukową o ks. M.K. Sarbiewskim, za lata 2013-2016.

Sesja naukowa pt.: ,,Między Barokiem a Romantyzmem polskim”

(Sobota, 13 maja, godz. 10.00-15.00, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze)

1. prof. dr hab. Juliusz A. Chrościcki (UPJP2) – Ojciec Sarbiewski w archiwach rzymskich. O konieczności prowadzenia dalszych kwerend.
2. prof. dr hab. Paulina Buchwald-Pelcowa (BN) – Wkład Mazowsza we wzbogacanie pamięci o poecie znad Narwi.
3. prof. dr hab. Elwira Buszewicz (UJ) – Syrokomla jako tłumacz M.K. Sarbiewskiego.

Przerwa kawowa
4. Stanisław Ledóchowski – Słowo polskie w Paryżu.
5. Mariusz Olbromski (Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku) – Krzemieniec i Wołyń w twórczości Juliusza Słowackiego.
6. prof. dr hab. Lech Wojciech Szajdak (IŚRL PAN) – Wokół odsłonięcia pierwszego na ziemiach polskich pomnika Juliusza Słowackiego w Miłosławiu w 1899 roku.
7. ks. dr Krzysztof Dorosz (SJ) – Maciej Kazimierz Sarbiewski – poeta maryjny.

Dyskusja
Wręczenie nagród za prace naukowe o M.K. Sarbiewskim (w trzech kategoriach).

Zwiedzanie Muzeum Romantyzmu, wraz z wystawą „Malarstwo polskie XIX wieku”

– godz. 15.00 – Obiad
– godz. 16.30 – Wyjazd do Ciechanowa
– godz. 17.00 – Rozstrzygnięcie VIII Konkursu Plastycznego „O Laur Sarbiewskiego”, Koncert Chopinowski w wykonaniu młodych pianistów z PSM I i II st. im. S. Moniuszki w Ciechanowie (Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie)
– godz. 19.00 – Kolacja
– godz. 21.00 – Powrót do Dłużniewa

NIEDZIELA, 14 MAJA 2017
Sarbiewo

– godz. 9.00 – XIII Konkurs Krasomówczy dla Młodzieży „O Laur Sarbiewskiego” – wprowadzenie: prof. Janusza Rohozińskiego (AH Pułtusk), wystąpienia półfinalistów z Płn. Mazowsza, wręczenie nagród.
– godz. – 11.00 – Rozstrzygnięcie XI Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkół podstawowych z gm. Baboszewo (Szkoła Podstawowa im. ks. M. K Sarbiewskiego w Sarbiewie)
– godz. 11.30 – Rozstrzygnięcie I Konkursu Literackiego „Maciej Kazimierz Sarbiewski – Chrześcijański Horacy z Mazowsza”
– godz. 12.00 – Msza św. w intencji ks. M.K. Sarbiewskiego w kościele pw. św. Stanisława B. i M.
– godz. 14.00 – Widowisko historyczne z udziałem grupy rekonstrukcyjnej
– godz. 15.00 – Piknik

Imprezy towarzyszące:
– Akcja „Pięć minut z Sarbiewskim”: czytanie poezji ks. M. K. Sarbiewskiego przez aktora Andrzeja Ferenca w Katolickim Radiu Ciechanów
– Stoiska z wydawnictwami poetycko-literackimi
– Publikacja nagrodzonych utworów w „Ciechanowskich Zeszytach Literackich” nr 19/2017

Organizatorzy i sponsorzy:
– Academia Europaea Sarbieviana w Sarbiewie
– Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku
– Dworek w Dłużniewie k. Sarbiewa
– Gmina w Baboszewie
– Miasto Płońsk
– Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Płońsku
– Miejskie Centrum Kultury w Płońsku
– Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
– Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
– Państwowe Szkoły Muzyczne: I i II st. w Ciechanowie i Płońsku
– Parafia pw. św. Antoniego w Sarbiewie
– Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie
– Starostwa Powiatowe: w Ciechanowie i Płońsku
– Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Sarbiewie
– Zamek Królewski w Warszawie
– Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie
– Związek Literatów na Mazowszu

Patronat medialny: Katolickie Radio Diecezji Płockiej, „Płońszczak Press”, „Czas Ciechanowa”, „Gość Niedzielny” (edycja płocka)
Dyrektor Festiwalu: Teresa Kaczorowska, tel. 603 753 789, e-mail: tereza@ciechanow.pl