Program XV Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”

Program XV Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”

Pod patronatem Marszałka Sejmu RP, Marszałka Woj. Mazowieckiego, Biskupa Płockiego (10-12 maja 2019)

PIĄTEK, 10 MAJA 2019
Dłużniewo–Sarbiewo-Polesie-Baboszewo-Płońsk

od godz. 10.00 – Przyjazd do Dworku w Dłużniewie k. Sarbiewa, zakwaterowanie
godz. 11.00-13.00 – Spotkania autorskie w szkołach (Baboszewo, Polesie) oraz prelekcja o M.K. Sarbiewskim prof. Libora Martinka z Uniwersytetu w Opawie (Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza,)

godz. 11.00-13.00 – Rozstrzygnięcie XV Konkursu Krasomówczego dla Młodzieży „O Laur Sarbiewskiego” – wystąpienia półfinalistów z Płn. Mazowsza. Prowadzenie: prof. Elwira Buszewicz (UJ Kraków) – SP im. M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie – Rozstrzygnięcie III Konkursu Literackiego o ks. M. K. Sarbiewskim „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” (ZS nr 2 im. L. Rutkowskiego

godz. 13.00-14.00 – zwiedzanie Sarbiewa, modlitwa w kościele
godz.15.00 – Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana (Dworek w Dłużniewie k. Sarbiewa)
godz. 18.00 – Inauguracja XV Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” (MCK Płońsk).

W programie:
– Rozstrzygnięcie XV Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego „O Laur Sarbiewskiego” (w j. polskim i j. łacińskim). Prezentacja nagrodzonych wierszy przez aktora Macieja Gąsiorka
– Koncert Beaty Rybotyckiej z zespołem

godz. 21.00 – Noc Poetów (MCK Płońsk), recital Sławomira Zygmunta, śpiew, harmonijka ustna
Krzysztof Domański, gitara

SOBOTA-NIEDZIELA, 11-12 MAJA 2019
Płońsk-Wilno

Sobota, 11 maja 2019 r.
godz. 7.00 – Wyjazd
od godz. 16.00 – Zakwaterowanie, pobyt w Wilnie
godz. 17.00 – Uroczyste obchody 15-lecia Festiwalu na Uniwersytecie Wileńskim.

W programie:
– dr Teresa Kaczorowska (prezes AES): „15 lat wskrzeszania z niepamięci M.K. Sarbiewskiego”
– kustosz Daniel Artymowski (Zamek Królewski w Warszawie): „U boku króla. M.K. Sarbiewski na Zamku Królewskim w Warszawie”.
– Wojciech Piotrowicz (Wilno) – „M.K. Sarbiewski na Litwie, ślady i percepcja jego dzieła”
– prof. Eugenija Ulčinaitė (Uniwersystet Wileński) – „Laska marszałkowska” M. K. Sarbiewskiego“ w jej własnym przekładzie na j. litewski
– program artystyczny przygotowany przez Oddział Wileński AES
– kolacja (bufet)

Niedziela, 12 maja 2019 r.

godz. 9.00 – msza św. w kościele św. Kazimierza (homilia ks. dr. Krzysztofa Dorosza SJ)
godz. 10.00-12.00 – poznawanie śladów M.K. Sarbiewskiego w Wilnie z przewodnikiem dr. Józefem Szostakowskim
godz. 13.00 – obiad w wileńskiej restauracji Budulia
godz. 14.00 – wyjazd do Polski

Imprezy towarzyszące:
– Akcja „Pięć minut z Sarbiewskim”: czytanie poezji ks. M. K. Sarbiewskiego przez aktora Andrzeja Ferenca w Katolickim Radiu Diecezji Płockiej
– Stoiska z wydawnictwami poetycko-literackimi
– Publikacja nagrodzonych wierszy i prelekcji w „Ciechanowskich Zeszytach Literackich” nr 21//2019

Organizatorzy i partnerzy:
– Academia Europaea Sarbieviana w Sarbiewie
– Miejskie Centrum Kultury w Płońsku
– Urząd Gminy w Baboszewie
– Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Sarbiewie
– Parafia pw. św. Antoniego w Sarbiewie
– Dworek w Dłużniewie k. Sarbiewa
– ZS nr 2 im. L. Rutkowskiego w Płońsku
– Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie
– Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Płońsku
– Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku
– Związek Literatów na Mazowszu
– Urząd Miasta Płońsk
– Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
– Starostwo Powiatowe w Płońsku
– Zamek Królewski w Warszawie
– Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
– Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie
– Uniwersytet Wileński
– Instytut Kultury Polskiej w Wilnie
– Wileński Odział Academia Europaea Sarbieviana

Patronat medialny: Katolickie Radio Diecezji Płockiej, „Płońszczak Press”, „Czas Ciechanowa”, „Gość Niedzielny” (edycja płocka), „Kurier Wileński”

Dyrektor Festiwalu: Teresa Kaczorowska,
tel. 603 753 789, e-mail: tereza@ciechanow.pl