„Trzydzieści lat minęło (1985-2015). Jubileusz Ludowego Zespołu Artystycznego „Ciechanów”, PCKiSz, Ciechanów 2015

„Trzydzieści lat minęło (1985-2015). Jubileusz Ludowego Zespołu Artystycznego „Ciechanów”, PCKiSz, Ciechanów 2015

Stowarzyszenie Ludowego Zespołu Artystycznego „Ciechanów”, Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie

Redakcja: dr Teresa Kaczorowska

Słowo na Jubileusz 30-lecia

Ludowy Zespół Artystyczny „Ciechanów” powstał 30 lat temu. To szmat czasu. Ileż to morderczych, w pocie czoła prób, a po nich wspaniałych koncertów! Ileż radości i smutków, uśmiechów i łez, sentymentów i wspomnień ponad 300 młodych artystów, którzy przez te trzydzieści lat tańczyli, śpiewali i grali w Zespole oraz towarzyszącej mu Kapeli. Ileż niesienia wspaniałego dziedzictwa kultury, jakim jest polski folklor! Dziś już często dzieci artystów z pierwszego składu Zespołu kontynuują dzieło rodziców, bo też pokochały ludowość i tradycję narodu.

Ludowy Zespół Artystyczny „Ciechanów” od początku był, i wciąż jest związany z miejscowym ośrodkiem kultury, kilkakrotnie zmieniającym nazwę, ale pięknie położonym w tym samym miejscu – przy parku nad rzeką Łydynią. Kiedy LZA narodził się był to Wojewódzki Dom Kultury, po reformie administracyjnej i utracie stołeczności – Centrum Kultury i Sztuki im. Mari Konopnickiej, zaś obecnie – Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej.

Już z nazw wynika, że Zespół powstał za dobrych czasów wojewódzkich. Jak zdołałam ustalić, inicjatorami powołania LZA „Ciechanów” – latem 1984 roku – byli liderzy ówczesnej kultury stolicy województwa: dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie Wojciech Czubak oraz dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury – Bożenna Śliwczak-Galanciak. To oni szukali pierwszych funduszy (dużo im pomógł wojewoda Jerzy Wierzchowski, minister kultury prof. Kazimierz Żygulski i przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Stanisław Żelichowski), i to oni pokonywali pierwsze problemy organizacyjne. Wspierała ich też Danuta Rogalska, dyrektor Państwowego Pomaturalnego Studium Kulturalno-Oświatowego i Bibliotekarstwa w Ciechanowie.

Ale Zespół tworzył Leonard Sobieraj, który w 1982 roku, jeszcze jako student i tancerz LZA „Promni” na SGGW w Warszawie, zaczął nauczać na nowo utworzonym kierunku choreografii w Państwowym Pomaturalnym Studium Kulturalno-Oświatowym i Bibliotekarstwa w Ciechanowie. Miał też uprawnienia artystyczne niezbędne do prowadzenia zespołów. I to on przygotował w PSKOiB pierwsze sześć par, które wystąpiły w 1985 roku na pochodzie 1-majowym i akademii. Jeszcze bez nazwy, w strojach wypożyczonych od LZA „Promni” i Zespołu Pieśni i Tańca „Golądkowo”, ale od tej daty liczy się początek Zespołu. Nauczyciel choreograf został „ojcem” Zespołu, a zarazem jego kierownikiem (w 1984 roku pierwsze sześć par wystąpiło jeszcze na kilku koncertach).

Władzom wojewódzkim spodobała się kolorowa, tańcząca młodzież w ludowych strojach. Leonarda Sobieraja zatrudniono jesienią 1985 roku również w Wojewódzkim Domu Kultury i rozpoczęto do Zespołu rekrutację – nie tylko w Państwowym Studium Kulturalno-Oświatowym i Bibliotekarstwa w Ciechanowie, ale także w Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Krasińskiego (na mocy porozumień tych dwóch szkół z Wydziałem Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie). Dyrektor Czubak zawarł też porozumienie o współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną, na mocy którego jej nauczyciele utworzyli Kapelę LZA „Ciechanów”. Codzienne problemy, związane z nauką, wprowadzaniem układów choreograficznych, czy z zakupem przez WDK pierwszych strojów ludowych, wynagradzał zapał roztańczonej i rozśpiewanej młodzieży.

Pierwszy oficjalny koncert – wojewoda ciechanowski wyznaczył termin na 1 maja 1986 roku – okazał się niebywałym sukcesem. Publiczność, wypełniająca po brzegi halę sportową (gdyż sala widowiskowo-kinowa w WDK była akurat w remoncie), nagrodziła świeżo upieczonych artystów brawami na stojąco. Młodziutki Ludowy Zespół Artystyczny „Ciechanów” momentalnie zyskał sympatię mieszkańców. I trwa to do dziś…

Obecnie nie ma właściwie większego wydarzenia artystycznego nad Łydynią bez udziału LZA „Ciechanów”. Jego koncerty, a w ostatnich latach również duże barwne widowiska folklorystyczno-muzyczno-teatralne, często z udziałem aktorów i recytatorów z PCKiSz, są przyjmowane entuzjastycznie. Zespół stał się chlubą miasta i Ziemi Ciechanowskiej, nieodłącznym elementem naszego krajobrazu kulturowego. Stał się ambasadorem mazowieckiej, a jednocześnie polskiej kultury, która składa się przecież z wielu niteczek – z kultur małych Ojczyzn.

Doskonale to pokazuje ta publikacja. Ludowy Zespół Artystyczny „Ciechanów” prezentuje z powodzeniem polskie tańce narodowe i regionalne na różnych scenach, zarówno Polski, jak świata. Jednocześnie znakomicie się bawi, zwiedza różne kraje, integruje, tworząc świetną grupę przyjaciół. Istniejący od 30 lat Zespół – przez pierwsze 15 lat prowadzony przez Leonarda Sobieraja, a przez ostatnie 15 lat przez Ritę Tarczyńską (obecną „matkę Zespołu”), z Kapelą najpierw pod kierownictwem Stanisława Kujawy, a dziś Jerzego Szpojankowskiego – to wspaniała grupa artystów, a zarazem przyjaciół.

Życzę Zespołowi wraz z Kapelą dalszych sukcesów, wielu nowych cennych pomysłów i zdobywania kolejnych scen świata. Niechaj Ludowy Zespół Artystyczny „Ciechanów” trwa, zachwyca publiczność swoim artyzmem, żywiołem i kolorami. Niech nadal będzie wierny polskiej tradycji ludowej i niesie ją daleko w świat, gdyż folklor to dziedzictwo narodowe, to fragment długoletniej i chlubnej historii naszej Rzeczypospolitej.

dr Teresa Kaczorowska
dyrektor Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie