Warmińska cisza

Warmińska cisza

Tak cicha
że usypia drżące liście
nawet brzóz i osik
a niektórych przy stole

nie słychać kormoranów
odgłosów bitwy pod Grunwaldem
kaczki też już dawno poszły spać
wyciszyła się pobliska arteria

nad ciszą Warmii
czuwa Wielki Wóz
nie przeszkadzają mu upały
wtedy nawet bardziej pilnuje

aby nie stracić kompasu
właściwego kierunku
wytyczonych gwiazd
nawet na chwilę

Staram się więc
trzymać jego dyszla
aby Wielki Wóz dowiózł mnie
na właściwe miejsce…

Miodówko, 16 sierpnia 2022