Wykład o Marii Skłodowskiej-Curie i otwarcie wystawy w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie

Wykład o Marii Skłodowskiej-Curie i otwarcie wystawy w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie

W Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, 15 maja, T. Kaczorowska wygłosiła wykład o Marii Skłodowskiej-Curie, połączony z promocją jej najnowszej książki „Córka mazowieckich równin… „. Dokonała też otwarcia wystawy o tej wybitnej uczonej, związanej też z Ziemią Ciechanowską.