XI Międzynarodowe Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

XI Międzynarodowe Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

Program XI Międzynarodowych Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” pod patronatem Marszałka Sejmu RP, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Biskupa Płockiego (11-13 kwietnia 2015)

SOBOTA, 11 KWIETNIA 2015 – Sarbiewo-Płońsk

– od godz. 10.00 – Przyjazd do hotelu „Dworek” w Dłużniewie k. Sarbiewa, zakwaterowanie. W Dniach będą uczestniczyć pisarze i uczeni z Polski i zagranicy.
– godz. 13.00 – Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana, („Dworek” w Dłużniewie k. Sarbiewa)
– godz. 18.00 – Inauguracja XI Międzynarodowych Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” (PSM I i II st. Płońsk)
– Rozstrzygnięcie XI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Sarbiewskiego”. Wyniki ogłosi jury: o. dr Krzysztof Dorosz SJ (Toruń), dr Teresa Kaczorowska (Ciechanów), Igor Kantorowski (Płońsk). Prezentacja nagrodzonych wierszy przez aktora Macieja Gąsiorka.
– Koncert Renaty Przemyk z zespołem
– godz. 21.00 – Noc Poetów, w tym koncert Pawła Krupki, poety, hellenisty, dyplomaty (hotel „Dworek” w Dłużniewie k. Sarbiewa)

NIEDZIELA, 12 KWIETNIA 2015 – Sarbiewie

– godz. 9.00 – Rozstrzygnięcie X Konkursu Krasomówczego dla Młodzieży „O Laur Sarbiewskiego” (wystąpienia półfinalistów z Płn. Mazowsza, wprowadzenie: prof. Elwira Buszewicz) oraz IX Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkół podstawowych z gm. Baboszewo (Szkoła Podstawowa im. ks. M. K Sarbiewskiego w Sarbiewie)
– godz. 12.00 – Msza św. w intencji ks. M.K. Sarbiewskiego w kościele pw. św. Stanisława B. i M. Recital muzyki barokowej w wykonaniu: Wojciech Waleczek (organy) i Wojciech Proniewicz (skrzypce), Recytacja utworów M. K. Sarbiewskiego – Maciej Gąsiorek
– godz. 14.00 – Spacer po Sarbiewie
– godz. 14.30 – Obiad (Szkoła Podstawowa im. M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie)

PONIEDZIAŁEK, 13 KWIETNIA 2015 – Pułtusk – Płońsk- gm. Baboszewo

– godz. 10.00 -14.00 – Wojewódzka konferencja dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych „Znaczniki tożsamości kulturowej Mazowsza” (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku); Ponadto w programie:
– promocja pokonferencyjne publikacji „Maciej Kazimierz Sarbiewski i jego twórczość. Studia i materiały”
– wystawa fotografii Sławomira Zembrzuskiego „10 lat Międzynarodowych Dni M.K. Sarbiewskiego”
– godz. 11.00-13.00 – W międzyczasie: spotkania pisarzy z czytelnikami Płońska: Romuald Mieczkowski z Wilna (Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza), Marek Czuku z Łodzi (I LO im. H. Senkiewicza), Janina Osewska z Augustowa i Magdalena Węgrzynowicz-Plichta z Krakowa (dwa gimnazja gm. Baboszewo)

Imprezy towarzyszące:
– Stoiska z wydawnictwami poetycko-literacko-naukowymi
– Publikacja nagrodzonych wierszy w „Ciechanowskich Zeszytach Literackich” nr 17/2015

Partnerzy i sponsorzy:
– Academia Europaea Sarbieviana w Sarbiewie
– Miejskie Centrum Kultury w Płońsku
– Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Sarbiewie
– Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku
– Mazowiecki Kurator Oświaty
– Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
– Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie
– Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Płońsku
– Parafia pw. św. Antoniego w Sarbiewie
– Dworek w Dłużniewie k. Sarbiewa
– Związek Literatów na Mazowszu
– Urząd Gminy Baboszewo
– Urząd Miasta Płońsk
– Starostwa Powiatowe: Płońsk, Ciechanów
– Zamek Królewski w Warszawie
– Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie
– Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Płońsku

Patronat medialny: „Gość Niedzielny”, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, „Płońszczak Press”, Tygodnik „Extra Płońsk”, „Czas Ciechanowa”, „Tygodnik Ilustrowany”

Koordynator projektu: Teresa Kaczorowska, tel. 603 753 789, e-mail: tereza@ciechanow.pl

Poeta z Sarbiewa znacznikiem tożsamości kulturalnej Mazowsza

Program, przyśpieszonych w tym roku o cały miesiąc, XI Międzynarodowe Dni ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” (11-13 kwietnia 2015) był znowu bogaty i przyciągnął rzesze mieszkańców północnego Mazowsza.

Co roku Dni Sarbiewskiego odbywają się w kilku mazowieckich miejscowościach – w 2015 r. objęły Płońsk, Sarbiewo, Baboszewo, Polesie i Pułtusk. W pigułce program tego swoistego festiwalu obejmował: cztery spotkania autorskie z poetami w szkołach i bibliotekach (Janina Osewska z Augustowa, Romuald Mieczkowski z Litwy, Magdalena Węgrzynowicz-Plichta z Krakowa i Marek Czuku z Łodzi); trzy koncerty (Renata Przemyk z zespołem w MCK w Płońsku; balladzista Paweł Krupka w Dworku w Dłużniewie oraz koncert muzyki barokowej w wykonaniu pianisty Wojciecha Waleczka i skrzypka Wojciecha Proniewicz w kościele w Sarbiewie), Noc Poetów w Dworku, mszę św. w intencji M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie z homilią ks. prof. Waldemara Graczyka z UKSW w Warszawie.

Tradycyjnie już rozstrzygnięto trzy konkursy „O Laur Sarbiewskiego”: poezji, krasomówczy, recytatorski – w tym dwa ostatnie dla dzieci i młodzieży. Najwyższą ogólnopolską rangę ma XI Ogólnopolski Konkurs Poezji „O Laur Sarbiewskiego”. Jego jury w składzie: jezuita ks. dr. Krzysztof Dorosz, dr Teresa Kaczorowska i Igor Kantorowski, po rozpatrzeniu 76 zestawów wierszy, przyznali pierwszą nagrodę Annie Pilitowskiej z Wieliczki, drugą – Miłoszowi Annabelowi z Warszawy i trzecią – Bożenie Kaczorowskiej z Warszawy. Wyróżnienia otrzymali Karol Graczyk z Torunia i Lech Lisiecki ze Skwierzyny. Natomiast nagroda za wiersz o tematyce płońskiej trafiła do Grażyny Fotek z Wrocławia.

Dniom towarzyszyło też wiele innych zdarzeń, jak odwiedziny reprezentantów władz, m.in. wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego, przemarsz przez Sarbiewo ze sztandarem Szkoły Podstawowej im. M.K. Sarbiewskiego, stoiska z książkami, liczne relacje w mediach, czy rozbrzmiewająca szeroko poezja „polskiego Horacego”.

Nowością była wojewódzka konferencja dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych „Znaczniki tożsamości kulturalnej Mazowsza” – poza programem na ziemi rodzinnej „polskiego Horacego”, w trzydniowym programie Dni jest bowiem zawsze jeden dzień wyjazdowy śladami M.K. Sarbiewskiego (do tej pory były: Dzień Płocki, Pułtuski, Warszawski, Rostkowski, Ciechanowski).

Konferencja odbyła się w Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku, a jej współorganizatorzy to: Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Academia Europaea Sarbieviana. Wśród pięciu wygłoszonych w Pułtusku referatów znalazł się też odczyt dr Teresy Kaczorowskiej „Maciej Kazimierz Sarbiewski SJ – Horacy z Mazowsza”. Niezwykle to cieszy, że poeta z Sarbiewa znalazł się wreszcie wśród znaczników tożsamości kulturalnej Mazowsza. Konferencja przyciągnęła bowiem ponad 300 osób, w tym licznych przedstawicieli władz różnych szczebli i prawie 200 nauczycieli z całego Mazowsza, którzy otrzymali od mazowieckiego kuratora oświaty certyfikat.

W Audytorium Maximum Akademii Humanistycznej w Pułtusku im. A. Gieysztora, gdzie 13 kwietnia 2015 r. odbyła się konferencja, zaplanowano również promocję nowej publikacji „Maciej Kazimierz Sarbiewski i jego twórczość. Studia i materiały”, wydanej przez Akademię Humanistyczną im. A. Gieysztora w Pułtusku i Academię Europaea Sarbieviana w Sarbiewie. Książka ta, jeszcze gorąca, stanowi cenny przyczynek do badań o „polskim Horacym”. Jest ona pokłosiem ubiegłorocznych jubileuszowych X Dni M.K. Sarbiewskiego, podczas których w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie odbyła się konferencja naukowa „Maciej Kazimierz Sarbiewski SJ – jego twórczość w naszej pamięci”.

W Akademii Humanistycznej w Pułtusku można też było obejrzeć wystawę fotografii Sławomira Zembrzuskiego „10 lat Międzynarodowych Dni M.K. Sarbiewskiego”.

Organizowane od 11 lat Międzynarodowe Dni ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” mają na celu przypomnienie ks. jezuity Macieja Kazimierza Sarbiewskiego (1595-1640) jako pierwszego polskiego poety rangi europejskiej (uwieńczonego w Rzymie Wawrzynem Poetyckim przez Papieża Urbana VIII, 1623, porównywalnym dziś z Nagrodą Nobla); a zarazem jako uczonego (profesora kolegiów jezuickich i Akademii Wileńskiej), oratora, kaznodziei króla Władysława IV Wazy (w ostatnich pięciu latach życia: 1635-1640). W przygotowanie tej imprezy włącza się co roku około 20 współorganizatorów: ośrodki kultury, muzea, biblioteki, szkoły, parafie, samorządy, organizacje społeczne, Zamek Królewski w Warszawie, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku, Jezuici. Impreza jest partnerska, od początku przewodzi jej dr Teresa Kaczorowska – inicjatorka Dni oraz prezes Academii Europaea Sarbieviana.

W trakcie Dni Sarbiewskiego odbywa się też zawsze walne zebranie Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana. W tym roku członkowie tej pozarządowej organizacji postanowili m.in., iż od przyszłego roku to wydarzenie – obecnie największa literacko-naukowa impreza na północnym Mazowszu – będzie nosić nazwę Festiwal Sarbieviana.