XII Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”

XII Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”

pod patronatem Marszałka Sejmu RP, Marszałka Woj. Mazowieckiego, Biskupa Płockiego (6-8 maja 2016)

PIĄTEK, 6 MAJA 2016
Sarbiewo–Baboszewo-Płońsk

– od godz. 10.00 – Przyjazd do hotelu „Dworek” w Dłużniewie k. Sarbiewa, zakwaterowanie
– godz. 11.00-13.00 – Spotkania autorskie pisarzy z czytelnikami Płońska (Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza,) i gm. Baboszewo (2 gimnazja). W Dniach będą uczestniczyć pisarze i uczeni z Polski i zagranicy.
– godz.13.00 – Walne Zgromadzenie członków Academia Europaea Sarbieviana (hotel „Dworek” w Dłużniewie k. Sarbiewa )
– godz. 18.00 – Inauguracja XII Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” (MCK Płońsk)
– Rozstrzygnięcie XII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Sarbiewskiego”. Wyniki ogłosi jury: o. dr Krzysztof Dorosz SJ (Toruń), dr Teresa Kaczorowska (Ciechanów), Igor Kantorowski (Płońsk). Prezentacja nagrodzonych wierszy przez aktora Roberta Tonderę
– Koncert Katarzyny Groniec z zespołem
– godz. 21.00 – Noc Poetów (hotel „Dworek” w Dłużniewie k. Sarbiewa), koncert Pawła Krupki

SOBOTA, 7 MAJA 2016 Sarbiewo-Płock

– godz. 9.00 – Wyjazd do Płocka
– godz. 10.00–12.00 – Poznanie śladów M. K. Sarbiewskiego w Płocku, m.in. gotyckiej katedry Wniebowzięcia NMP, Muzeum Diecezjalnego, dawnego kolegium jezuickiego (LO im. Marszałka St. Małachowskiego „Małachowianka”)
– godz. 12.00-14.00 – Odczyt Daniela Artymowskiego, kustosza Zamku Królewskiego w Warszawie „Jak udziergać pomnik trwalszy niż ze spiżu, czyli o poezji Horacego i Sarbiewskiego”; recytacja poezji M.K.Sarbiewskiego – aktor Sebastian Ryś, uczniowie „Małachowianki” (LO im. Marszałka St. Małachowskiego)
– godz. 14.00–15.00 – Obiad w Seminarium Duchownym
– godz. 15.00-17.00 – Spacer po Starówce, zwiedzenie Spichlerza nad Wisłą (Muzeum Mazowieckie)
– godz. 18.00–20.00 – Przejażdżka statkiem po Wiśle (w zależności od warunków atmosferycznych), kolacja
– godz. 20.00–21.00 – Koncert Płockiej Orkiestry Kameralnej (Rynek)
– godz. 21.00– Powrót do Sarbiewa

NIEDZIELA, 8 MAJA 2016 Sarbiewo

– godz. 9.00 – Rozstrzygnięcie XII Konkursu Krasomówczego dla Młodzieży „O Laur Sarbiewskiego” – wystąpienia półfinalistów z Płn. Mazowsza. Wprowadzenie: prof. Elwira Buszewicz (UJ Kraków) oraz X Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkół podstawowych z gm. Baboszewo (Szkoła Podstawowa im. ks. M. K Sarbiewskiego w Sarbiewie)
– godz. 12.00 – Msza św. w intencji ks. M.K. Sarbiewskiego w kościele pw. św. Stanisława B. i M.
– godz. 14.00 – Widowisko historyczne „Artyzm i chwała”, z udziałem husarzy i piechurów z Gniewu nad Wisłą
– godz. 15.00 – Spacer po Sarbiewie
– godz. 15.30 – Obiad (Szkoła Podstawowa im. M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie)

Imprezy towarzyszące:
– Akcja „Pięć minut z Sarbiewskim”: czytanie poezji ks. M. K. Sarbiewskiego przez aktora Andrzeja Ferenca w Katolickim Radiu Ciechanów
– Stoiska z wydawnictwami poetycko-literackimi
– Publikacja nagrodzonych wierszy i prelekcji w „Ciechanowskich Zeszytach Literackich” nr 18/2016

Organizatorzy i sponsorzy:
– Academia Europaea Sarbieviana w Sarbiewie
– Miejskie Centrum Kultury w Płońsku
– Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Sarbiewie
– Parafia pw. św. Antoniego w Sarbiewie
– Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Płońsku
– Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki
– Muzeum Diecezjalne w Płocku
– Muzeum Mazowieckie w Płocku
– Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
– Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku
– Dworek w Dłużniewie k. Sarbiewa
– Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie
– Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku
– Związek Literatów na Mazowszu
– Urząd Gminy w Baboszewie
– Urzędy Miasta: Płońsk, Płock
– Starostwo Powiatowe w Płońsku
– Zamek Królewski w Warszawie
– Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie

Patronat medialny: Katolickie Radio Diecezji Płockiej, „Płońszczak Press”, „Czas Ciechanowa”, „Gość Niedzielny” (edycja płocka). Dyrektor Festiwalu: Teresa Kaczorowska, tel. 603 753 789, e-mail: tereza@ciechanow.pl

Festiwal z husarzami

Program, jak co roku bogaty, już nie XII Międzynarodowych Dni, a Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” (6-8 maja 2016) znowu odbywał się w kilku miejscowościach i przyciągnął rzesze mieszkańców północnego Mazowsza.

W tym roku Festiwal Sarbiewskiego objął kolejno: Dłużniewo, Baboszewo, Polesie, Płońsk, Płock i Sarbiewo. Jego program w pigułce to: trzy spotkania autorskie: jedno w MBP w Płońsku (Daniel Krajczyński oraz Tomas Tamošiūnas, Wilno), dwa na terenie rodzinnej gminy Sarbiewskiego – w gimnazjach w Baboszewie i Polesiu (dr Grzegorz Walczak i dr Paweł Krupka z Warszawy); dwie prelekcje (prof. Elwira Buszewicz z UJ w Krakowie oraz Daniel Artymowski z Zamku Królewskiego w Warszawie); trzy koncerty (Katarzyna Groniec z zespołem, dr Paweł Krupka, Płocka Orkiestra Kameralna), trzy tradycyjne już konkursy „O Laur Sarbiewskiego” (poezji, krasomówczy, recytatorski – w tym dwa ostatnie dla młodzieży). W programie była również Noc Poetów (w Dworku w Dłużniewie), cały dzień w Płocku z ciekawym programem, msza św. w intencji M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie i – po raz pierwszy – widowisko historyczne w Sarbiewie z udziałem husarzy i koni. Odbyło się też wiele zdarzeń towarzyszących, a wszędzie rozbrzmiewała poezja „polskiego Horacego”.

Organizowane od 12 lat Międzynarodowe Dni (od 2016 r. nazwane Festiwalem) ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” mają na celu przypomnienie ks. jezuity Macieja Kazimierza Sarbiewskiego (1595-1640) jako pierwszego polskiego poety rangi europejskiej – uwieńczonego w Rzymie Wawrzynem Poetyckim przez Papieża Urbana VIII w 1623 r., porównywalnym dziś z Nagrodą Nobla – a zarazem jako uczonego (profesora kolegiów jezuickich i Akademii Wileńskiej), oratora, kaznodziei króla Władysława IV Wazy (w ostatnich pięciu latach życia: 1635-1640). W przygotowanie tej imprezy włącza się co roku wielu współorganizatorów (w 2016 r. – 23) i są to ośrodki kultury, muzea, biblioteki, szkoły, parafie, samorządy, organizacje społeczne, Zamek Królewski w Warszawie, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku, Jezuici. Impreza jest partnerska, od początku przewodzi jej dr Teresa Kaczorowska – inicjatorka Festiwalu oraz prezes Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana (AES).

Powołana dokładnie 10 lat temu Academia Europaea Sarbieviana, licząca już 61 członków – miłośników poezji „polskiego Horacego” – jest głównym organizatorem Festiwalu. Przed jego inauguracją odbywa się zawsze walne zebranie, w tym roku miało ono charakter wyborczy (skończyła się druga kadencja władz). Członkowie AES wybrali nowy zarząd w składzie: dr Teresa Kaczorowska z Ciechanowa (prezes), Jolanta Marzęcka z Płońska (wiceprezes), Paweł Dychto z Płońska (skarbnik), dr Bogumiła Umińska z Ciechanowa (sekretarz) i ks. dr. o. jezuita Krzysztof Dorosz z Torunia (członek). Nowe władze Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana mają ambitne plany, m.in. nadanie AES statusu organizacji pożytku publicznego (już złożono wnioski w KRS), kontynuowanie Festiwalu, czy zbudowanie Dworu Sarbiewskich w Sarbiewie (ale to zależy w dużej mierze od woli lokalnych samorządów). W skład AES wchodzi wielu uczonych z różnych polskich uczelni, literatów niemal z całego kraju, animatorów kultury, czy po prosu miłośników sarmacji.

Bardzo ważną rolę upowszechniającą poetę z Sarbiewa i jego twórczość spełniają tradycyjne konkursy „O Laur Sarbiewskiego”, w tym roku: poezji, krasomówczy i recytatorski – w tym dwa ostatnie dla dzieci i młodzieży z regionu. Najwyższą, bo ogólnopolską rangę miał XII Ogólnopolski Konkurs Poezji „O Laur Sarbiewskiego”. Jego jury w składzie: jezuita ks. dr. Krzysztof Dorosz, dr Teresa Kaczorowska i Igor Kantorowski, po rozpatrzeniu 71 zestawów wierszy, przyznało pierwszą nagrodę Mariuszowi Cezaremu Kosmali z Legionowa, drugą – Pawłowi Podlipniakowi z Radomia i trzecią – Ireneuszowi Jaskólnikowi z Warszawy. Wyróżnienia otrzymali Agata Marzec ze Słupska i Magdalena Dul z Katowic. Natomiast nagroda za wiersz o tematyce płońskiej trafiła do Krzysztofa Martwickiego z Płońska.

Każdy Festiwal Sarbiewskiego trwa trzy dni, w tym jeden dzień jest zawsze wyjazdowy, w celu poznawania śladów poety na Mazowszu (w Warszawie, Pułtusku, Ciechanoowie, Rostkowie, Płocku). W tym roku uczestników Festiwalu gościł Płock, który zafundował piękny program: zwiedzanie katedry płockiej i Muzeum Diecezjalnego, spotkanie w I LO im. St. Małachowskiego (Małachowiance), odwiedziny Spichrza i jego bogatych zbiorów należących do Muzeum Mazowieckiego, przejażdżka statkiem po Wiśle, koncert. Dniom towarzyszyło też wiele innych zdarzeń, jak odwiedziny reprezentantów władz, przemarsz przez Sarbiewo ze sztandarem Szkoły Podstawowej im. M.K. Sarbiewskiego, stoiska z książkami, czy rozbrzmiewająca szeroko poezja „polskiego Horacego”. Nowością w Sarbiewie – po mszy św. w intencji poety, ze wspaniałą homilią ks jezuity Lesława Ptaka z Warszawy) było widowisko plenerowe (połączone ze wspólnym grillowaniem) z udziałem husarzy, których zaprosił samorząd gminy Baboszewo.