Z Gombrowiczem w Buenos Aires

„Z Gombrowiczem w Buenos Aires”, Nowy Świat, Warszawa 2011.

Teresa Kaczorowska – prozaik, poetka, dziennikarka, doktor nauk humanistycznych. Jest autorką dziewięciu książek związanych z pamięcią historyczną i przeszłością narodową oraz czterech zbiorów poezji. Współpracuje z prasą: w Warszawie, m.in. z „Rzeczpospolitą” i „Gazetą Polską” oraz polonijną – jej teksty ukazują się m.in. w „Białym Orle” w Bostonie, „Dzienniku Związkowym” w Chicago, „Znad Wilii” w Wilnie, „Krynicy” we Lwowie. Od 1999 r. redaguje też periodyk „Ciechanowskie Zeszyty Literackie”.

Uhonorowana licznymi nagrodami w Polsce i zagranicą, m.in. IV Salonu Książki Polonijnej (Bruksela 2003), Kongresu Polonii Amerykańskiej (Chicago 2005), Nagrodą im. Edwarda Hulewicza (Warszawa 2006), Honorową Odznaką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2007). Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku (2003/2004) oraz Ministra Kultury RP (2005). Ciechanowianka Roku 2008.

– Ta praca to mikstura form (co lubił Gombrowicz): poezji, reportażu, rozprawy naukowej. Zanurzona w ścieżkach i miejscach związanych z Witoldem Gombrowiczem w Buenos Aires. Kwintesencja jego cech charakteru, życia i twórczości w Argentynie. To praca poznawcza, prowokacyjna, odkrywająca zarówno zalety umysłu, jak i słabości znanego pisarza, który dokładnie 40 lat temu zmarł we Francji (a 70 lat temu wyemigrował na 24 lata do Argentyny).

Ujęta w jedenaście utworów, opatrzona zdjęciami z jego ulubionych miejsc i traktów w Buenos Aires. Wszystko o „Witoldo de Gombrowicz” w pigułce…