Młodzieńczy oddech

„Młodzieńczy oddech”, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2006

Pomysł wydania tego tomu narodził się w wyjątkowej scenerii. Wokół szumiał las, obficie przykryty czapami świeżego śniegu, skrzypiał mróz, trzaskały drwa w płonącym ognisku… Przy ogniu kilka osób, przytupując z zimna, rozgrzewało się, dyskutowało, próbując upiec kiełbaski. Nocną ciszę w tej zimowej głuszy, poza ich głosami, przerywały jedynie puszczyki…

Do leśniczówki w Ościsłowie, mieszkający w niej Ania i Sławek Zdunowie, zaprosili tej soboty, kilkoro poetów z pobliskiego Ciechanowa. Miał być kulig, ale zabrakło koni, a śniegu spadło z kolei zbyt dużo, musiał więc wystarczyć zimowy, ale jakże baśniowy spacer, gorąca herbata z faworkami w leśniczówce oraz ognisko w lesie.

I właśnie gawędząc podczas pieczenia kiełbasek, kiedy Ania ze Sławkiem wyrazili żal, że miejscowi młodzi poeci nie mają gdzie publikować swoich wierszy, zaproponowałam, że Ciechanowski Oddział Związku Literatów Polskich mógłby spróbować wydać im wspólny almanach poezji. Samorząd wojewódzki Mazowsza przychylił się do naszego projektu, stąd mogę dziś redagować Młody oddech.

W zebraniu utworów młodych poetów (co okazało się nie takie łatwe) pomagało mi kilka osób, przede wszystkim Ania i Sławek Zdunowie, ale także ks. Hubert Jerzy Komorowski, Bogusław Kruszewski, Witold Adam Rosołowski. Wszyscy weszli do kolegium redakcyjnego.

Tom zawiera po 5 wierszy 18 młodych poetów, zamieszkałych na terenie pięciu powiatów północnego Mazowsza: ciechanowskiego, makowskiego, mławskiego, płońskiego, przasnyskiego; jeden z autorów mieszka w Działdowie, dawniej w woj. ciechanowskim, ale dziś już na Warmii i Mazurach.

Mam nadzieję, że almanach ten utwierdzi ich w przekonaniu, aby dalej pisać wiersze i wkrótce powołają Koło Młodych Pisarzy przy Związku Literatów Polskich w Ciechanowie. A potem, przynajmniej niektórzy z nich, w niedalekiej przyszłości zasilą z pewnością szeregi ciechanowskich literatów, czego im z całego serca życzę.

Teresa Kaczorowska
Prezes Związku Literatów Polskich
Oddział w Ciechanowie