Pierwsza Dekada. Ciechanów literacki

„Pierwsza dekada”. Ciechanów literacki, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2007

Ze wstępu:

Długo zastanawialiśmy się jak zaakcentować dziesięciolecie istnienia Ciechanowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Najlepszym pomysłem wydawała się być przekrojowa publikacja o naszych poczynaniach z pierwszej dekady.

Nie chcieliśmy pisać o sobie sami, stąd cieszymy się, że zadania tego podjął się znany pisarz i poeta Andrzej Zaniewski, uznawany zresztą za jednego z trzech „ojców” naszej „secesji” z Warszawskiego Oddziału Związku Literatów Polskich i stworzonego, we wrześniu 1997 roku, samodzielnego CO ZLP. Literat ten zna dobrze środowisko twórcze w Polsce, u nas też bywał wielokrotnie, z niektórymi pisarzami jest zaprzyjaźniony, dlatego jego spojrzenie jest bardzo ciekawe.

Udało mu się stworzyć – na podstawie swoich doświadczeń, rozmów z nami, lektury naszego dorobku twórczego, archiwaliów – obraz szczery i niezależny, z dużą znajomością kultury literackiej Ziemi Ciechanowskiej, a jednocześnie jest to celna ocena osoby z zewnątrz, życzliwej i serdecznej, napisana sercem a nie suchym kronikarskim językiem, podana w pięknej literackiej formie. Pisarz z Warszawy wydobył to, czego my sami na co dzień nie dostrzegamy, ocenił naszą pierwszą dekadę i osoby ją tworzące w sposób, który z pewnością okaże się dla wielu zaskakujący.

Opowieść Andrzeja Zaniewskiego stanowi pierwszą część książki. Uzupełniliśmy ją fragmentami twórczości członków CO ZLP (15 zwyczajnych i trzech honorowych) oraz licznymi fotografiami i dokumentami. Wzbogaca ją również załączony Indeks nazwisk wszystkich osób, które występują w zamieszczonej treści. W ten sposób powstała publikacja literacka, ale zarazem dokumentalna, wręcz źródłowa, obrazująca ogromne bogactwo tradycji kulturowych i historycznych Północnego Mazowsza, oddająca również hołd wielkim rodakom, sławnym przodkom literatury polskiej z tego regionu: Maciejowi Kazimierzowi Sarbiewskiemu, Zygmuntowi Krasińskiemu i Aleksandrowi Świętochowskiemu, a także pomieszkującym w tym regionie: Henrykowi Sienkiewiczowi, Marii Konopnickiej, Stefanowi Żeromskiemu. Według Andrzeja Zaniewskiego ich „cienie” są wciąż obecne na Ziemi Ciechanowskiej, towarzyszą dzisiejszym pisarzom, stąd literaci i ich twórczość zawsze tutaj będą istnieć.

Dziękując Andrzejowi Zaniewskiemu za podjęcie się napisania tej niełatwej, bo jubileuszowej publikacji, pragnę w imieniu całego środowiska literackiego, wyrazić również wdzięczność za współpracę wszystkim przyjaciołom literatury, miejscowym instytucjom kultury (szczególnie dla Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, gdzie mamy swoją siedzibę), muzealnikom, bibliotekarzom, szkołom, drukarzom, księgarzom, a także włodarzom regionu wszystkich szczebli, którzy zawsze dla literatury są łaskawi i wspierają finansowo poczynania swoich pisarzy.

Mam nadzieję, że tendencja ta nie zmieni się w następnym dziesięcioleciu, gdyż członkowie CO ZLP nie odkładają piór, zamierzają nadal tworzyć i aktywnie pracować na rzecz kultury i tradycji regionu, Polski, Europy. Stąd z okazji mijającej pierwszej dekady życzę swoim Kolegom z CO ZLP dużo zdrowia i sił oraz dalszej weny twórczej.

Może nieskromnie, ale liczę, że ta „pasjonująca opowieść”, jak nazwał ją autor, „o ludziach nieobojętnych i niezwykłych” i o ziemi wyjątkowo literackiej, z którą są ściśle związani, przysporzy wszystkim jej Czytelnikom nie tylko wiedzy i refleksji, ale także wielu doznań literackich, wzruszeń i wspomnień.

dr Teresa Kaczorowska
prezes Związku Literatów Polskich
Oddział w Ciechanowie

Ciechanów, 24 lipca 2007 r.