Słowem ocalić słowo

„Słowem ocalić słowo”, Stowarzyszenie Pracy Twórczej, Wojewódzki Dom Kultury, Ciechanów 1997