Twórcy… drzewa ziemi naszej

„Twórcy… drzewa ziemi naszej”, Stowarzyszenie Twórców Nieprofesjonalnych, Ciechanów 1995

Album poetycko plastyczny zawiera 100 prac, najbardziej znanych poetów i plastyków skupionych od 27 lat w Wojewódzkim Domu Kultury.