Wieczorne rozmyślania

Alfred Borkowski, „Wieczorne rozmyślania”, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2008