Zabierz do Erato

Zabierz do Erato

A ty mnie do krainy poezji zabierz
jedźmy do Erato dorożką
tylko we dwoje
w łkającą czarną noc
a za nami
twój frak
i mój tren

A ty mnie do krainy pieśni zabierz
w noc księżycową
niech nam grają na harfach
śpiewają aniołowie
w poświacie jasnej
przy gwiazdach muz
ich serca świecą poetom

A ty mnie do krainy prawdy zabierz
tbo nic że dorożka dziwna
niezupełnie prawdziwa
zaczarowana
prawda jest w wierszach
one nas na nieboskłon skierują
i dadzą ukojenie

6.02.03