XXXIII WIOSNA LITERATURY W GOŁOTCZYŹNIE (czwartek- piątek, 9-10 czerwca 2022 r.)

XXXIII WIOSNA LITERATURY W GOŁOTCZYŹNIE (czwartek- piątek, 9-10 czerwca 2022 r.)

Czwartek, 9 czerwca 2022 r.

– do godz. 12.00 – Przyjazd pisarzy do Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie (Oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie), serwis kawowy, stoisko z wydawnictwami
– godz. 10.00-11.00 – Spotkania autorskie w dwóch szkołach gminy Sońsk
– godz. 12.00–13.00 – Złożenie kwiatów na grobach Aleksandra Świętochowskiego i byłego
kustosza Grzegorza Roszki na cmentarzu w Sońsku
– godz. 13.00-14.30 – Rozstrzygnięcie VIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „O
Laur Posła Prawdy”, koncert piosenek ze „Śpiewnika dla dzieci” autorstwa Marii
Konopnickiej opatrzonych muzyką Zygmunta Noskowskiego, w wykonaniu uczniów
Szkoły Podstawowej im. Szczepana Dobosza w Sońsku
(Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie)

– godz. 14.30-15.30 – Przerwa na kawę

– godz. 15.30-17.30 – Promocja poetyckiej książki Teresy Kaczorowskiej Listy do Marii
Konopnickiej z lat 2010-2020, prowadzi kustosz Jarosław Wałaszyk

– godz. 17.30 – Zwiedzanie Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie (dla zainteresowanych)
– godz. 18.00 – 20.00 – Spotkanie towarzyskie przy ognisku w gołockim parku

Piątek, 10 czerwca 2022 r.

Sesja poświęcona Marii Konopnickiej
(Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie (Oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie):

– godz. 10.00-10.30 – prof. Zofia Chyra-Rolicz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Maria Konopnicka – współczesne refleksje w 180. rocznicę urodzin
– godz. 10.30-11.00 – dr Teresa Kaczorowska (Związek Literatów na Mazowszu z siedzibą w Ciechanowie), Maria Konopnicka i jej związki z Ordynacją Krasińskich

DYSKUSJA, PRZERWA KAWOWA (30 minut)

– godz. 11.30–12.00 – dr hab. Dawid Maria Osiński (Uniwersytet Warszawski), Przybliżanie światów w języku. Konopnicka tłumaczka
– godz. 12.00–12.30 – dr Piotr Bordzoł (Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk), Edycje Marii Konopnickiej – z warsztatu edytora

DYSKUSJA, PRZERWA KAWOWA

– godz. 14.00 – 15.00 – Spektakl teatralny według sztuki Teresy Kaczorowskiej pt. Maria Konopnicka. Czarodziejka osobliwa, w wykonaniu uczniów z kółka teatralnego Szkoły Podstawowej nr 6 im. T. Kościuszki w Ciechanowie

16.00-17.00 – Oglądanie wystawy Związki Marii Konopnickiej z Ziemią Ciechanowską
(sala ekspozycyjna Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, ul. Warszawska 61)

Organizatorzy:
– Związek Literatów na Mazowszu
– Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
– Szkoła Podstawowa im. Sz. Dobosza w Sońsku
– Szkoła Podstawowa nr 6 im. T. Kościuszki w Ciechanowie