Ciechanowskie Zeszyty Literackie nr 20

Nr 20, „Bronisława Włodkówna (1882-1950), pisarka odrodzonej Polski”, Związek Literatów na Mazowszu, Ciechanów 2018 – wersja PDF (2,70 mb)

Ukazał się właśnie 20. jubileuszowy numer „Ciechanowskich Zeszytów Literackich”, zatytułowany „Bronisława Włodkówna (1882-1950), pisarka odrodzonej Polski”. Periodyk liczy 300 stron, zawiera też kolorową wkładkę z okładkami pozostałych 19 numerów, jakie ukazały się do tej pory. Zawiera utwory aż 42 autorów z regiony, Polski i zagranicy.

„Ciechanowskie Zeszyty Literackie” ukazują się raz w roku od 1999 r. w Ciechanowie. Do 2009 r. rocznik ten był wydawany przez Związek Literatów Polskich Oddział w Ciechanowie, a później przez Związek Literatów na Mazowszu z siedzibą w Ciechanowie. Zeszyty redagowane są społecznie, zaś koszty druku pokrywa głównie Starostwo Ciechanowskie, ale bywa też, że i Prezydent Miasta Ciechanów oraz Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego w Warszawie.

Każdy numer „Ciechanowskich Zeszytów Literackich” ma swój tytuł i temat wiodący, ISBN i ISSN. Najczęściej główna część pisma poświęcona jest twórczości konkretnego pisarza, przeważnie związanego z północnym Mazowszem (w tym roku jest to zapomniana pisarka urodzona w Nużewku Bronisława Włodkówna). Periodyk na początku był niepozorny, liczył 120, obecnie często przekracza 300 stron. Zawiera zwykle poezję i prozę kilkudziesięciu autorów. Od początku redaktorem naczelnym pisma jest dr Teresa Kaczorowska.

Jubileuszowy nowy numer „CZL” będzie prezentowany po raz pierwszy podczas XXIII Ciechanowskiej Jesieni Poezji – dokładnie 10 października, o godz. 16.00, w Kawiarni Artystycznej w PCKiSZ. Przed budynkiem PCKiSz, przy ul. Strażackiej 5 w Ciechanowie, można też oglądać wystawę, na której warto obejrzeć duże kolorowe okładki 20 numerów „Ciechanowskich Zeszytów Literackich” oraz ich tytuły.