Ciechanowskie Zeszyty Literackie nr 19

Nr 19, „Bruno Dionizy hr. Kiciński – poeta, dziennikarz, wydawca”, Związek Literatów na Mazowszu, Ciechanów 2017 – wersja PDF (2,07 mb)

Ukazał się nowy numer rocznika „Ciechanowskie Zeszyty Literackie” nr 19 Bruno Dionizy hr. Kiciński – poeta, dziennikarz, wydawca. Ten ukazujący się od 19 lat periodyk jest wydawany przez Związek Literatów na Mazowszu z siedzibą w Ciechnaowie, pod redakcją dr Teresy Kaczorowskiej, prezes Związku Literatów na Mazowszu.

Co roku pismo ma swój tytuł i wiodący temat. Przeważnie poświęcone jest znanemu pisarzowi, który ma związki z regionem – do tej pory rocznik dedykowany był m.in. Zygmuntowi Krasińskiemu, Aleksandrowi Świętochowskiemu, Stefanowi Żeromskiemu, Henrykowi Sienkiewiczowi, M. K. Sarbiewskiemu, Marii Konopnickiej, Bolesławowi Biegasowi, Zuzannie Morawskiej, Stanisławowi Chełchowskiemu. W 2017 r. dużą część periodyku poświęcono hr. Brunonowi Kicińskiemu ((ur. 7 października 1797 r. w Lachowicach, zm. 23 marca 1844 r. w Ojrzeniu) – zapomnianemu dziennikarzowi, publicyście, redaktorze, wydawcy, poecie, tłumaczowi, uczestnikowi powstania listopadowego.

Współtwórcy polskiej prasy o charakterze politycznym i literackim, twórcy pierwszego koncernu prasowego. W 1824 r. nabył on majątek w Ojrzeniu i rozkochał się w otaczającym tę podciechanowską wieś pięknym nadwkrzańskim krajobrazie. Związał się z działaczami prawicowymi, pisał patriotyczne wiersze. Parał się także przekładami (głównie dzieł greckich i epoki romantyzmu), stworzył w Ojrzeniu duży księgozbiór.

Zajął się też działalnością gospodarczą, m.in. zbudował młyn nad Wkrą, drogi: Ciechanów-Płońsk i Ciechanów-Przasnysz, most w Płońsku, zorganizował kilka folwarków. Dużo polował w okolicznych lasach. Spoczywa w Kraszewie, przy miejscowym kościele.

„Ciechanowskie Zeszyty Literackie” mają swoją premierę zawsze podczas trwającej o d 22 lat Ciechanowskiej Jesieni Poezji, która w tym roku odbędzie się w dniach 4-5 października 2017 r. Promocję „CZL” nr 19 zaplanowano tym razem w Szkole Podstawowej w Ojrzeniu, w środę, 4 października 2017 r., o godz. 15.00, tuż po zapaleniu ognia pamięci na grobie hr. B. Kicińskiego, spoczywającego z córką Haliną przy kościele w Kraszewie.