Festiwal Sarbiewskiego

Festiwal Sarbiewskiego nie odbędzie się w 2020 r.
Szanowni Państwo,

Z przykrością informujemy, że XVI Międzynarodowy Festiwal ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” pod patronatem Marszałka Sejmu RP, Marszałka Woj. Mazowieckiego, Biskupa Płockiego nie odbędzie się w 2020 roku.

Liczba zachorowań na Covid-19 jest w Polsce wciąż wysoka, jak podają komunikaty – nawet wyższa jak wiosną, w związku z tym nie możemy pozwolić sobie na ryzyko organizacji Festiwalu. Trwa on trzy dni i jest trudny do przeprowadzenia w warunkach pandemii. Odbywa się głównie w szkołach oraz instytucjach kultury, które pracują obecnie w ograniczonym wymiarze, z zachowaniem rygorów epidemiologicznych, trudno więc byłoby nam zrealizować przygotowany program, przeprowadzić w szkołach tradycyjne konkursy „O Laur Sarbiewskiego” (poezji w j. polskim i łacińskim, naukowy, krasomówczy, recytatorski, multimedialny), spotkania autorskie, czy zorganizować wyjazd śladami Sarbiewskiego, itp. Dlatego postanowiliśmy odłożyć Festiwal na maj 2021 rok, z nadzieją, że pandemia minie.

Prosimy śledzić naszą stronę www.sarbiewski.eu, gdzie będziemy na bieżąco zamieszczać informacje dotyczące dalszej realizacji wydarzenia.

Dziękujemy za dotychczasową pracę i zaangażowanie, życzymy zdrowia i pozdrawiamy serdecznie,

Komitet Organizacyjny
XVI Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego
„Chrześcijański Horacy z Mazowsza”
pod kierownictwem prezes St. Academia Europaea Sarbieviana dr Teresy Kaczorowskiej

2020-09-02