Dyrektor PCKiSz dr Teresa Kaczorowska niewinna – artykuł red. Stefan Truszczyński z Warszawy – PDF

Dyrektor PCKiSz dr Teresa Kaczorowska niewinna

Najpierw wojewoda mazowiecki, potem sądy administracyjne (WSA i NSA w Warszawie), a później kolejno: rzecznik dyscypliny finansów publicznych w Warszawie, prokuratura i sąd pracy w Ciechanowie – wszyscy stwierdzili zarzuty Starostwa Powiatowego w Ciechanowie wobec odwołanej nagle dyrektor PCKiSz w Ciechanowie, dr Teresy Kaczorowskiej, za bezzasadne i bezprawne!

I ostatnio, w styczniu 2022 r., potwierdził to także Okręgowy Sąd Pracy w Płocku (II instancji) swoim prawomocnym wyrokiem – wyrok z uzasadnieniem PDF.

Pisze o tym w swoim najnowszym artykule red. Stefan Truszczyński z Warszawy… – PDF