Ukazało się Uzasadnienie wyroku NSA, że uchwała Starostwa w Ciechanowie o odwołaniu T. Kaczorowskiej ze stanowiska dyrektora PCKiSz jest nieważna

Ukazało się Uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie potwierdzające orzeczenie Wojewody Mazowieckiego, że uchwała Zarządu Starostwa w Ciechanowie o odwołaniu Teresy Kaczorowskiej ze stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie jest nieważna.

  • Prawomocny wyrok z ewokandy z dnia 26.03.2021 Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Uzasadnienie wyroku NSA – wersja PDF link do publikacji

– – – – – – – – – –

Powiat ciechanowski przegrał w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w sprawie Kaczorowskiej

Wojewoda mazowiecki, Wojewódzki Sąd Administracyjny i Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uznali, że odwołanie Teresy Kaczorowskiej ze stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie było nieuzasadnione i bezprawne. Potwierdził to również Sąd Pracy w Ciechanowie, który przyznał jej odszkodowanie i zwrot kosztów sądowych.

Przypomnijmy: 23 września 2019 r. dr Teresa Kaczorowska została nagle, po 8 latach pracy,odwołana przez zarząd powiatu ciechanowskiego ze stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie (dwa lata przed zakończeniem jej powołania). W odwołaniu zarząd powiatu nie podał przyczyn, za to starosta Joanna Potocka-Rak zarzuciła jej publicznie tydzień później na sesji powiatu „liczne nieprawidłowości”, strasząc prokuraturą, kodeksem karnym, itp.

Nie pomogły pozytywne opinie wszystkich organizacji pozarządowych z Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, dobra kondycja tej instytucji,ani społeczne protesty.

Teresa Kaczorowska odwołała się od decyzji zarządu ciechanowskiego powiatu do Wojewody Mazowieckiego, który już ponad rok temu, 8 stycznia 2020 r., unieważnił jej odwołanie. Starostwo zaskarżyło jednak decyzję wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który 24 czerwca 2020 skargę oddalił. WSA podał w uzasadnieniu, że 23 września 2020 r. odwołano Kaczorowską z istotnym naruszeniem prawa, a tym samym uchwała o jej odwołaniu przez zarząd powiatu jest nieważna. Starostwo w Ciechanowie odwołało się jednak od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jeszcze do najwyższej instancji – do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. I niedawno, bo 26 marca 2021 r. – też przegrało. Wyrok jest prawomocny.

Powiat przegrał też sprawę z T. Kaczorowską w Sądzie Pracy w Ciechanowie, który po trwającym półtora roku procesie, zasądził 3 marca 2021 r. dla niej odszkodowanie oraz zwrot kosztów sądowych.

Teresa Kaczorowska ma zawarty ze Starostwem kontrakt na kierowanie Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie do 31 sierpnia 2021 r.