SŁOWOBRAZY & ROMANTYCZNOŚĆ – Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

SŁOWOBRAZY & ROMANTYCZNOŚĆ
Wystawa zbiorowa, panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych artystów oraz poetów, prezentacje artystów

Termin: 2 maj 2023 – wernisaż
29-30 kwietnia 2023 r. montaż

Uczelnie i instytucje biorące udział w wydarzeniu: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Politechnika Bydgoska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu, Faculty of Fine Arts of the University of Porto, Fundacja Muzeum Komiksu, Mazowiecki Związek Artystów Sztuk Pięknych z siedzibą w Ciechanowie, Związek Literatów na Mazowszu z siedzibą w Ciechanowie.

Idea wydarzenia:
Temat wystawy i panelu dyskusyjnego dotyczy szeroko rozumianego związku słowa i obrazu, sztuk wizualnych oraz literatury, powiązania litery, tekstu z obrazem, treści z formą.

Zaproszeni artyści różnych pokoleń, z jedenastu różnych ośrodków –uniwersyteckich, akademickich oraz kultury z Polski i zagranicy,odnoszą się w odmienny sposób do tematu, ukazując widzom szerokie spektrum interpretacji. Prezentowane są więc książki artystyczne, ilustracje lub prace inspirowane utworami literackimi, ale także takie, których autorzy tworzą własne znaki graficzne, malarskie oraz ich znaczenia. Szczególny aspekt związku tekstu i obrazu stanowią logotypy, grafiki, czy też instalacje z motywem liter.

Niektórzy z artystów wykorzystują do tworzenia obrazów własne teksty lub wiersze, które stanowią integralną część dzieła. Bezpośredni zapis pozawerbalnych treści pojawia się w pracach wykorzystujących gest w procesie twórczym, czy też w graficznych portretach. Zaskakującym, ale też ważnym dopełnieniem rozważań o przekazie treści w obrazie są prace o charakterze kontemplatywnym, które opowiadają o milczeniu.

Całość wystawy stanowi przekrój różnych postaw artystycznych, odniesień do słowa i obrazu za pomocą odmiennych mediów cyfrowych oraz analogowych.

Istotnym elementem wydarzenia będzie spotkanie z lokalnym związkiem literatów, czytanie poezji, a także panel dyskusyjny i prezentacje artystów biorących udział w wystawie.

Plan wydarzenia:
– Wystawa prac plastycznych
– Wernisaż połączony z prezentacją dorobku artystycznego oraz strategii twórczych artystów biorących udział w wystawie wraz z recytacją wierszy poetów zrzeszonych w Związku Literatów na Mazowszu
– Warsztaty plastyczno-literackie (malujemy i opisujemy powstałe obrazy)

Lista artystów:

1. Dominika Bobulska
2. Betina Bożek
3. Gabriela Cichowska
4. Aleksandra Cybulska
5. Agnieszka Dutka
6. Łukasz Dymiński
7. Jacek Gaj
8. Barbara Janczak
9. Agnieszka Janiszewska
10. Marcin Klag
11. Kazimierz Krasowski
12. Henryk Królikowski

13. Robert Kuśmirowski
14. Agnieszka Łukaszewska
15. Małgorzata Niespodziewana-Rados
16. Urszula Michalska
17. Michał Misiak
18. Beata Ordakowska
19. Iwona Pazdej
20. Alicja Panasiewicz
21. Adam Panasiewicz
22. Agnieszka Piksa
23. Anna Sadowska
24. Antonio Fernando da Silva

25. Jolanta Smykowska
26. Bogna Sroka-Mucha
27. Magdalena Szplit-Królikowska
28. Piotr Tołoczko
29. Krzysztof Trusz
30. Artur Wabik
31. Ewa Witkowska
32. Wojciech Witkowski
33. Magdalena Wosik
34. Olga Ząbroń
35. Magdalena Żmijowska
36. Robert Żbikowski
37. Andrzej Rułka

Lista literatów:
1. Wiktor Golubski
2. Zofia Humięcka
3. Teresa Kaczorowska

4. Marek Piotrowski
5. Barbara Sitek-Wyrembek
6. Zdzisław Zembrzycki

Kuratorzy: Agnieszka Łukaszewska, Robert Żbikowski