XXV Ciechanowska Jesień Poezji

XXV Ciechanowska Jesień Poezji Organizatorzy z a p r a s z a j ą na jubileuszową

XXV CIECHANOWSKĄ JESIEŃ POEZJI 7-8 października 2020 r.

PROGRAM:

7. X. 2020 (środa) – Ciechanów-Bieżuń

10.00-11.00 – spotkanie organizacyjne /Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie, pl.
Piłsudskiego 1/
11.00-13.00 – spotkania autorskie pisarzy w ciechanowskich szkołach i uczelniach,
równolegle warsztaty literackie dla młodych /prowadzi Marta Berowska/
12.30-13.30 – obiad i wyjazd do Bieżunia /Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu /Oddział
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu/
-15.00-17.00 – promocja 22. numeru „Ciechanowskich Zeszytów Literackich” „Stefan
Gołębiowski (1900-1991), poeta, tłumacz Horacego”. W programie:
prelekcja multimedialna kustosza Jerzego Piotrowskiego „Stefan
Gołębiowski, życie, pasje, twórczość”, wystawa i poznanie śladów Stefana
Gołębiowskiego w Bieżuniu
17. 30-19.00 – zakwaterowanie i kolacja /hotel Dominika, Brudnice, ul. Leśna 19/
19.00-23.00 – Noc Poetów, w programie: prezentacja wierszy przez poetów, koncert
gitarowy Tomasza Kaszubowskiego /hotel Dominika, Brudnice, ul. Leśna 19/

 

8. X. 2020 (czwartek) – Bieżuń-Opinogóra

9.00- 10.00 – przejazd do Opinogóry
10.00-12.00 – złożenie kwiatów przy grobie Zygmunta Krasińskiego i kustosza Janusza
Królika, zwiedzanie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze,
12.00-14.00 – XXII Spotkanie z Literaturą w Opinogórze – gościem będzie Bohdan
Urbankowski, prowadzi dr Teresa Kaczorowska
14.00-15.30 – rozstrzygnięcie I Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur
Zygmunta z Opinogóry” pod patronatem Prezydenta Ciechanowa
– wręczenie odznaki państwowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz
Medalu Zygmunta Krasińskiego
– koncert poetycko-fortepianowy. Wykonawcy: pianistka dr Irena Ulku oraz
laureaci Konkursu.
– uroczyste zakończenie XXV Ciechanowskiej Jesieni Poezji
15.30 – obiad / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze /

 

Organizatorzy:
– Związek Literatów na Mazowszu
– Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
– Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie
– Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu /Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu/

 

Partnerzy:
– Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
– Prezydent Miasta Ciechanów
*** „Ciechanowskie Zeszyty Literackie” mają swoją premierę zawsze podczas Jesieni Poezji. Ten ukazujący się od 1999 r. periodyk ma co roku swój kolor, tytuł i wiodący temat. Przeważnie poświęcony jest pisarzowi, który ma związki z regionem – do tej pory rocznik dedykowany był m.in. Z.Krasińskiemu, A.Świętochowskiemu, S.Żeromskiemu, H. Sienkiewiczowi, M.K. Sarbiewskiemu, M. Konopnickiej, B. Biegasowi, Z. Morawskiej, S.Chełchowskiemu, B.D. hr.Kicińskiemu, B.Włodkównie, W.T. Gomulickiemu. W 2020 r. nosi tytuł „Stefan Gołębiowski (1900-1991), poeta, tłumacz Horacego”.

 

*** Stefan Gołębiowski (1900-1991) – poeta, tłumacz, pedagog, działacz społeczny. Po ukończeniu filologii na Uniwersytecie Warszawskim nauczał najpierw w Przasnyszu: w gimnazjum koedukacyjnym i niższym seminarium zakonnym pasjonistów (1925–1939). W latach 1939–1945 był organizatorem i nauczycielem tajnego szkolnictwa w Bieżuniu. Po II wojnie światowej twórca, dyrektor i nauczyciel LO im. Władysława Orkana w Bieżuniu (1945–1965); radny: GRN w Bieżuniu (od 1947), WRN w Warszawie (1955–1961); poseł na Sejm (1957–1962). Prowadził szeroką działalność (budowa dróg, regulacja rzeki Wkry, organizowanie placówek oświaty, kultury i służby zdrowia). Członek Związku Literatów Polskich (od 1953), członek honorowy Towarzystwa Naukowego Płockiego i Mazowieckiego Towarzystwa Kultury. Autor wielu zbiorów wierszy, tomu prozy Stworzenie (1972); tłumacz i edytor utworów Horacego. Laureat licznych nagród, m.in. Ministra Kultury i Sztuki (1973), Warmii i Mazur (1980), Nagrody im. J. Chałasińskiego „Tygodnika Kulturalnego” (1982). Odznaczony Krzyżem Oficerskim (1959) i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą (1985) Orderu Odrodzenia Polski. Podarował Bieżuniowi swój dom z wyposażeniem i ogrodem oraz bogaty księgozbiór (obecnie w Muzeum Małego Miasta).