Zmarł Dariusz Węcławski

Zmarł Dariusz Węcławski

W poniedziałek, 13 lutego 2023 r., w szpitalu w Ciechanowie zmarł nagle Dariusz Węcławski – poeta, eseista, animator kultury, wiceprezes Związku Literatów na Mazowszu z siedzibą w Ciechanowie. Miał niespełna 52 lata. Urodził się w 1971 r. w Działdowie, pochodził z Iłowa, ale przez większość życia mieszkał w Ciechanowie.

Był nie tylko ciepłym, serdecznym kolegą, ale niezwykle zdolnym pisarzem. Wydał cztery książki poetyckie: Moje tam (Warszawa 1999), …zasuszone róże ożywają na końcu świata… (Ciechanów 2003), Droga (Ciechanów 2008) i Wiersze straszne i przerażające (Ciechanów 2014), a w ubiegłym 2022 r. ukazały się dwie jego książki prozą: Ciechanów Ukrainie (Oficyna ZLM, Ciechanów 2022) i Ćwierćwiecze Parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie 1966-2021, wraz z ks. Janem Jóźwiakiem (Oficyna ZLM, Ciechanów 2022).

Jego wiersze tłumaczono na język albański, hebrajski, angielski, publikowano w regionalnych i lokalnych czasopismach oraz almanachach. Był też współautorem i wydawcą tomu Płomyki Pamięci (2011), wydawcą i współautorem czterech tomików poezji osób chorych na stwardnienie rozsiane i ich przyjaciół: W alejach Viteraju (2004), Zielone aleje nadziei (2009), Aleja życia (2010) oraz Czwarta Aleja czyli nasz Hyde Park. Twórca i prowadzący cykliczne wydarzenie „Dąbkowskie Wieczory Poezji” (ponad 40 edycji w zabytkowym dworku Doberskich w Dąbku). Autor wielu recenzji do tomików poezji, spektakli Witkacego (publikowanych w „Dzienniku Teatralnym”, „e-teatr” i prasie lokalnej). Juror wielu konkursów literackich. Uhonorowany m.in. Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2016) oraz „Medalem za Zasługi dla Ciechanowa” (2017).

Jako pisarze przyjęliśmy jego odejście z wielkim smutkiem i niedowierzaniem. To ogromny dla nas cios. Był bardzo zaangażowany w działalność Związku Literatów na Mazowszu. Ostatnio spotykaliśmy się częściej niż zwykle, gdyż nasz Związek obchodzi w tym roku Srebrny Jubileusz. Przedsięwzięcia na tę okoliczność planowaliśmy razem na jeszcze ostatnim posiedzeniu Zarządu 29 stycznia br.

Jego odejście jest wielką stratą i dla nas literatów, i dla całej kultury polskiej.

Wyrazy współczucia dla Darka rodziny i bliskich od całego środowiska literackiego,

Teresa Kaczorowska
Prezes Związku Literatów na Mazowszu