AktualnościO autorzeWierszeProzaKsięgarniaKronikaPrzyjacieleTeresa Kaczorowska Teresa Kaczorowska - prozaik, doktor nauk humanistycznych, dziennikarka, poetka, animatorka kultury. Jest także społecznikiem, zabiegającym od lat o ocalanie polskiego dziedzictwa kulturowego. W swoich artykułach i książkach, zarówno prozatorskich, poetyckich jak naukowych, a także we wszystkich poczynaniach społecznych, uświadamia wagę kultury, historii oraz narodowych tradycji dla polskiej tożsamości. Inicjuje, zachęca różne środowiska do działania, współpracuje z samorządami wszystkich szczebli, szkołami, instytucjami kultury na płn. Mazowszu na rzecz dobra wspólnego, przekuwając często w czyn liczne swoje inicjatywy.
Urodziła się na Suwalszczyźnie (1953), wychowała na Mazurach, od 1985 r. mieszka w Ciechanowie. Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Suwałkach (1972), Uniwersytetów: obecnego Warmińsko-Mazurskiego (1977) i Warszawskiego (podyplomowe studia dziennikarskie i latynoamerykańskie). Doktorat obroniła na Wydziale Historii Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku (2007).
Zaczynała pracę w „Tygodniku Ciechanowskim”, była dziennikarką mazowieckiego wydania „Gazety Wyborczej”, współpracowała też z Polskim Radiem i Warszawskim Ośrodkiem Telewizyjnym. Jej teksty ukazywały się również w wielu innych pismach w kraju i za granicą, m.in. w „Reporterze”, „Karcie”, „Twórczości", „Rzeczypospolitej”, „Przeglądzie Powszechnym”, „Gazecie Polskiej”, „Kronice Mazowieckiej” (Warszawa), „Związkowcu” (Toronto), „Gazecie Lwowskiej” (Lwów), „Znad Wilii” (Wilno), „Dzienniku Związkowym" (Chicago), „Nowym Dzienniku” (Nowy Jork), „Głosie Katolickim” (Paryż), „Krynicy” (Kijów) i wielu innych pismach.
Aktualnie publikuje w „Ciechanowskich Zeszytach Literackich" (red. naczelna), współpracuje też na stałe z „Białym Orłem” (Boston), z dziennikiem „Rzeczpospolita” (Warszawa) i z „Forum Dziennikarzy” (Warsazwa). Publikuje również artykuły i rozprawy w pismach naukowych, w Polsce i zagranicą (do tej pory kilkanaście w różnych tytułach).
Jest autorką kilkunastu prozatorskich książek. Jednymi z najważniejszych są publikacje o zbrodni katyńskiej, z których jedna pt. „Kiedy jesteście, mniej boli...” (wznowiona w 2010 r. jako „Dzieci Katynia”) została wydana w j. angielskim w USA jako „Children of the Katyn Massacre" (McFarland 2006, w wersji e-book 2008). W 2004 r. odwiedziła wszystkie polskie nekropolie wojenne na Wschodzie, jako uczestniczka IV Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego – efektem jest książka „Zapalają ognie pamieci” oraz pomnik Krzyż Katyński w Ciechanowie (z ziemią przywiezioną z cmentarzy w Katyniu, Charkowie i Miednoje), który w 2005 r. stanął w centrum miasta, gdzie mieszka od 1985 r. W 2015 r. wybrała się po raz drugi z motycklistami tego niezwykłego Rajdu aż na Syberię, co zaowocowało jej książką „Od Warszawy do Tobolska”.
W ostatnich latach zajmuje się „kolejnym Katyniem”, tj. największą powojenną i zupełnie niewyjasnioną zbrodnią komunistyczną z lipca 1945 r. – Obławą Agustowską. Na podstawie jej badań i spotkań ze świadkami historii powstały już dwie książki „Obława Augustowska” (2015) i „Dziewczyny Obławy Augustowskiej” (2017), a trzecia „Było ich 27” ukaże się w 2020 r., tj. w 75. rocznicę tej zbrodni. Na temat Obławy Augustowskiej wygłosiła wiele prelekcji w Polsce i zagranicą, m.in. w Brukseli, Hamburgu, czy USA (12 spotkań autorskich) i na kilku konferencjach w kraju.
Zabiega też o niezapominanie w Polsce o Marii Skłodowskiej-Curie. Napisała książkę o jej polskości i związkach z Polską oraz z rodzinnym Mazowszem „Córka mazowieckich równin czyli Maria Skłodowska-Curie z Mazowsza” (2007, kolejne wydania: 2011, 2017), odbyła szereg prelekcji, dzięki czemu w 2008 r. rozpoczęła się odbudowa zrujnowanego Dworu Żórawskich w Szczukach, pow Maków Mazowiecki, gdzie słynna Noblistka przebywała jako guwernantka (1886-1889), prowadziła tajne nauczanie dzieci wiejskich, pomagała swej siostrze finansowo w studiowaniu w Paryżu i sama przygotowywała się na Sorbonę.
W stulecie śmierci Marii Konopnickiej T. Kaczorowska napisała i przebadała mało znane związki autorki „Roty” z płn. Mazowszem, co zaowocowało kolejną jej odkrywczą książką - „Maria Konopnicka i Ziemia Ciechanowska” (2010).
Teresa Kaczorowska cieszy się też uznaniem jako poetka. Wydała siedem zbiorów wierszy: Dotyk prawdy (2002), Ze słowikiem w duszy (2004), Cztery wiosny (2008), Dla Wandy (2009), Cherries Are Gone... (2011), Kończą się wiśnie... (2011), Z Gombrowiczem w Buenos Aires (2011). Wiele jej wierszy przetłumaczono na języki obce: angielski, portugalski, norweski, niemiecki, ukraiński, litewski, węgierski, czeski, serbski, bułgarski. Publikowano je w pismach literackich w Polsce i za granicą, na licznych portalach internetowych, niektóre ukazały się antologiach zbiorowych, m.in. w angielskojęzycznej antologii współczesnych pisarzy polskich Contemporary Writers of Poland (USA 2005), Według poety (Warsaw 2006), Słowa bielsze od śniegu (Wrocław 2006), Jan Paweł II we wspomnieniach polsko-niemieckich (Dortmund, Katowice 2006), węgierskiej antologii poezji polskiej XX-XXI wieku A Csend Visszhangjai (Keszthely, 2010), antologii współczesnych sztuk słowiańskich Między Ochrydą a Bugiem (Krosno, 2011).

Badaczka emigracji polskiej - stąd kilka jej książek dotyka spraw Polonii. Pracą, nad którą pracowała najdłużej (w latach 2001-2008), jest pierwsza biografia Mieczysława Haimana (1888-1949) - zapomnianego poety, dziennikarza, pisarza i pierwszego historyka Polonii amerykańskiej, który wydał ok. 20 książek nt. chlubnej przeszłości polskiej w USA oraz zorganizował w 1935 r. Polskie Muzeum w Ameryce (The Polish Museum of America) z siedzibą w Chicago, do dziś jedyne w obydwu Amerykach. Najpierw wydała zbiór jego wierszy z poetycką biografią pt. „Herodot Polonii poetą” (2005) - promocja odbyła się jesienią 2005 w Stanach Zjednoczonych, gdzie w październiku, listopadzie i grudniu odbyła cykl spotkań autorskich, m.in. na Uniwersytetach: University of Loyola in Chicago i University of Michigan w Ann Arbor. 31 maja 2007 obroniła pod kierunkiem prof. Izabelli Rusinowej rozprawę doktorską pt. „Mieczysław Haiman (1888-1949) - historyk i działacz Polonii amerykańskiej”, która została wydana w 2008 r. przez Muzeum Wychodźstwa Polskiego Łazienki Królewskie w Warszawie pt. „Herodot Polonii amerykańskiej Mieczysław Haiman (1888-1949)” - w 2009 r. książka ta miała promocje w USA (na terenie 3 stanów), Argentynie (Biblioteka Polska w Buenos Aires), Warszawie (Senat RP, Dom Polonii). Uczestniczy nie tylko w licznych imprezach literackich, w kraju i za granicą, ale występuje też z odczytami naukowymi na konferencjach i sympozjach naukowych.
Jest członkiem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Światowej Rady Badań nad Polonią. Była stypendystką Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku (2003/2004) i Ministerstwa Kultury (2005)

Redaktorka. W 1999 r. była głównym twórcą i redaguje do dziś periodyk „Ciechanowskie Zeszyty Literackie”, w którym przywraca pamięć o wielkich tradycjach literackich regionu płn. Mazowsza. Pod jej redakcją ukazało się również kilkanaście wydawnictw zbiorowych (patrz: Bibliografia).

Animatorka kultury. Była współzałożycielką i przez 10 lat prezesem Stowarzyszenia Pracy Twórczej w Ciechanowie (1988-1998); w latach 2001-2009 prezesem Związku Literatów Polskich Oddziału w Ciechanowie, który przekształcił w 2009 r. w samodzielny Związek Literatów na Mazowszu (też nim kieruje). Od 2005 r. jest prezesem St. Academia Europaea Sarbieviana (AES) w Sarbiewie, które w ramach szerokiej społecznej akcji wskrzeszania pamięci o sławnym, a zapomnianym pierwszym polskim poecie rangi europejskiej epoki baroku, ks. Macieju Kazimierzu Sarbiewskim, rodem z Sarbiewa pod Płońskiem („polskim Horacym”). AES zamierza odbudować nieistniejący już „Dwór Sarbiewskich” w Sarbiewie jako Muzeum Baroku - międzynarodowe centrum badawcze, edukacyjne, popularyzatorskie i muzealne. Zainicjowała i prowadzi od 2005 r. Międzynarodowy Festiwal Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” (Płońsk-Sarbiewo-Ciechanów-Mława-Przasnysz-Warszawa-Pułtusk), który odbywa się tradycyjnie w drugi weekend maja.
W latach 2011-20 była dyrektorem Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie. Główna organizatorka wielu imprez na Płn. Mazowszu, w tym 3 międzynarodowych: Ciechanowskiej Jesieni Poezji (Ciechanów-Opinogóra), Wiosny Literatury w Gołotczyźnie oraz kilku ogólnopolskich konkursów literackich, w tym: „O Laur Opina", „O Laur Posła Prawdy", „O Laur Sarbiewskiego".
Poza Związkiem Literatów na Mazowszu i St. Academia Europaea Sarbieviana, należy do Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (od 2012 r. przewodniczy Klubowi Publicystyki Kulturalnej SDP).
Uhonorowana, m.in.: przez Ministra Kultury RP odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1995), nagrodą Starosty Ciechanowskiego (2000), nagrodą IV Salonu Książki Polonijnej (Bruksela 2003), nagrodą honorową Kongresu Polonii Amerykańskiej (Chicago 2005), Nagrodą „Złote Pióro” (Ciechanów 2004, 2006, 2009), „Przyjaciela Domu Kultury w Ciechanowie" (2006), Medalem „Za Zasługi dla Ciechanowa” (2006), ogólnopolską nagrodą im. Edwarda Hulewicza (Warszawa 2006), Honorową Odznaką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej" (2007), Nagrodą im. dr. F. Rajkowskiego jednoznaczną z honorowym tytułem Ciechanowianina Roku (2008), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski „Polonia Restituta” (2010), Medalem „Pro Masovia” (2012), Nagrodą Pracy Organicznej im. Marii Konopnickiej (2012), Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2014), Nagrodą Literacką im. Klemensa Janickiego (2017), Złotym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju" (2018), Medalem Zygmunta Krasińskiego (2019).


Bibliografia Teresy Kaczorowskiej

Książki prozatorskie:

1. „Wyrwani z gniazd’, Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Tess”, Ciechanów 1997
2. „Nie odpłyną rzeki snu…”, Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Tess”, Ciechanów 1998
3. „W cieniu araukarii. Spotkania z Polonią brazylijską”, Książka i Wiedza, Warszawa 2000
4. „Kiedy jesteście, mniej boli…”, Oficyna Wydawnicza Rymsza, Gdynia 2003
5. „Zapalają ognie pamięci”, MON, Warszawa 2005
6. „Children of the Katyn Massacre”, McFarland, USA 2006, e-book (McFarland, USA 2008)
7. „Maciej Kazimierz Sarbiewski SJ na Mazowszu”, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2005
8. „Córka mazowieckich równin czyli Maria Skłodowska-Curie z Mazowsza”, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2007
9. „Herodot Polonii amerykańskiej Mieczysław Haiman (1888-1949”), Muzeum Wychodźstwa Polskiego Łazienki Królewskie, Warszawa 2008
10. „Dzieci Katynia”, Bellona S.A., Warszawa 2010
11. „Maria Konopnicka i Ziemia Ciechanowska”, Związek Literatów na Mazowszu, Ciechanów 2010
12. „Maciej Kazimierz Sarbiewski SJ na Litwie”, Związek Literatów na Mazowszu, Ciechanów 2011
13. „Dwunastu na Trzynastego”, Związek Literatów na Mazowszu, Ciechanów 2011
14. Karmazyn wykołysany na aksamicie. Józef Narzymski 1839-1872), Związek Literatów na Mazowszu, Ciechanów 2013
15. „Obława Augustowska”, Bellona, Warszawa 2015
16. „Dziewczyny Obławy Augustowskiej” , Bellona, Warszawa 2017


Zbiory poezji:

1. „Dotyk prawdy”, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2002
2. „Ze słowikiem w duszy”, Nowy Świat, Warszawa 2004
3. „Cztery wiosny”, Nowy Świat, Warszawa 2008
4. „Dla Wandy”, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2009
5. „Cherries Are Gone...”, USA 2011
6. „Kończą się wiśnie..”, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2011, przekład w j. bułgarskim, Sofia 2016
7. „Z Gombrowiczem w Buenos Aires” (Nowy Świat, Warszawa 2011

Opracowania książkowe i redakcja:

1. „Kto jest kim w Ciechanowskiem”, Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Tess”, Ciechanów 1994
2. „Twórcy... drzewa ziemi naszej”, Stowarzyszenie Twórców Nieprofesjonalnych, Ciechanów 1995
3. „Reminiscencje hiszpańskie”, Stowarzyszenie Twórców Nieprofesjonalnych, Ciechanów 1996
4. „Dziewiąta struna”, Stowarzyszenie Pracy Twórczej, Ciechanów 1997
5. „Słowem ocalić słowo”, Stowarzyszenie Pracy Twórczej, Wojewódzki Dom Kultury, Ciechanów 1997
6. „Romantycznej ziemi czar”, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2003
7. „Młodzieńczy oddech”, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2006
8. „Mieczysław Haiman, Herodot Polonii poetą. Wiersze wybrane”, Teresa Kaczorowska: Wybór, układ, wstęp i zarys poetyckiej biografii (Wydawnictwo PWP „Gryf”, Ciechanów 2005
9. „Pierwsza dekada. Ciechanów literacki”, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2007
10.Alfred Borkowski, „Wieczorne rozmyślania”, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2008
11. Zenona Cieślak-Szymanik, „Rzeka mojego uroczyska”, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2008
11. Igor Kantorowski, „turysta”, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2008
12. „O Laur Opina”, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2008
13. Ewa Krysiewicz, „100 lat Kina w Ciechanowie, PCKiSz, Ciechanów 2012
14. „Bolesław Biegas (1877-1954). Rzeźbiarz, malarz, literat”, PCKiSz, Ciechanów 2012
15. Wędrówka ducha myśli. Bolesław Biegas, Xawery Dunikowski. Malarstwo i rzeźba, PCKiSz, Ciechanów 2014
16. Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Sarbiewskiego”, wiersze nagrodzone w dziesięciu pierwszych edycjach w latach 2005-2014, MCK Płońsk 2014
17. Jerzy S. Czajkowski, „Rapsodia ciechanowska”, Związek Literatów na Mazowszu, Ciechanów 2014
18. „Trzydzieści lat minęło (1985-2015). Jubileusz Ludowego Zespołu Artystycznego „Ciechanów”, PCKiSz, Ciechanów 2015
19. „Maciej Kazimierz Sarbiewski SJ i jego twórczość. Studia i materiały”, Akademia Humanistyczna w Pułtusku, Pułtusk-Sarbiewo 2015
20. „Druga Dekada. Literacka Ziemia Ciechanowska”, Związek Literatów na Mazowszu, Ciechanów 2017
21. „O Laur Opina”, Związek Literatów na Mazowszu, PCKiSz, Ciechanów 2018


„Ciechanowskie Zeszyty Literackie” (redakcja, od 1999-):

Nr 1, „Pierwszy lot”, Związek Literatów Polskich Oddział w Ciechanowie, Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Tess”, Ciechanów 1999
Nr 2, „Z przełomu tysiącleci”, Związek Literatów Polskich Oddział w Ciechanowie, Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Tess”, Ciechanów 2000
Nr 3, „Piętno Norwida”, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2001
Nr 4, „Powiew Romantyzmu”, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2002
Nr 5, „W zaczarowanej dorożce”, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2003
Nr 6, „Niosąc pamięć”, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2004
Nr 7, „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2005
Nr 8, „Tropami Henryka Sienkiewicza”, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2006
Nr 9, „Żeromski na salonach”, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2007
Nr 10, „Z Posłem Prawdy”, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2008
Nr 11, „Przyjaźń dwóch wieszczów”, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2009
Nr 12, „Nie rzucim ziemi…”, Związek Literatów na Mazowszu, Ciechanów 2010
Nr 13,  „Córka mazowieckich równin pochodzi od Marii Skłodowskiej-Curie (1867-1934)”, Związek Literatów na Mazowszu, Ciechanów 2011
Nr 14, „Bolesław Biegas – artysta i literat”, Związek Literatów na Mazowszu, Ciechanów 2012
Nr 15, „Powstanie styczniowe w literaturze”, Związek Literatów na Mazowszu, Ciechanów 2013
Nr. 16, „Romantyczność”, Związek Literatów na Mazowszu, Ciechanów 2014
Nr 17, „Zuzanna Morawska – pisarka i pedagog”, Związek Literatów na Mazowszu, Ciechanów 2015
Nr 18, „Stanisław Kostka Anastazy Chełchowski – ziemianin, badacz, publicysta”, Związek Literatów na Mazowszu, Ciechanów 2016
Nr 19, „Bruno Dionizy hr. Kiciński – poeta, dziennikarz, wydawca”, Związek Literatów na Mazowszu, Ciechanów 2017
Nr 20, „Bronisława Włodkówna (1882-1950), pisarka odrodzonej Polski", Związek Literatów na Mazowszu, Ciechanów 2018
Nr 21, „Wiktor Teofil Gomulicki (1848-1919), jeden z najważniejszych twórców  pozytywizmu”,  Związek Literatów na Mazowszu, Ciechanów 2019

Spotkania Klubu Publicystyki Kulturalnej SDP
Organizowane co miesiąc w Domu Dziennikarza, przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie, pod przewodnictwem dr Teresy Kaczorowskiej (została wybrana przewodniczącą Klubu Publicystyki Kulturalnej SDP, 3 października 2012 r.)

2012 rok
- 7 listopada 2012 r. – wiceprzewodniczący Klubu, Jerzy Biernacki przybliżył ostatnią, niewydaną jeszcze książkę Wiesława Stradomskiego o Juliuszu Braunie. Wspominano też o serdecznie byłego śp. przewodniczącego KPK.
- 5 grudnia 2012 r. - gościem była reżyserka Alicja Albrecht, która zaprezentowała swój film „Maria”, a także swój album o Noblistce.

2013 rok
- 9 stycznia 2013 r. - gościem była Ewa Paczoska - profesor historii literatury polskiej z Wydziału Polonistyki UW, która wygłosiła prelekcję „Powstanie styczniowe w literaturze". Autorka wielu książek, autorka i współautorka kilku podręczników licealnych. W przygotowaniu jest praca zbiorowa pod jej redakcją, „Przerabianie XIX wieku w literaturze i kulturze współczesnej”.
- 6 lutego 2013 r. - Elżbieta Królikowska-Avis - publicystka, pisarka, tłumaczka z Wlk. Brytanii, z tematem: „Jak polityczna poprawność zabija europejską kulturę - na przykładzie kina, malarstwa i wystawiennictwa oraz literatury”.
- 6 marca 2013 r., o godz. 16.00. Tym razem wystąpił Bohdan Urbankowski z Warszawy, z ciekawym tematem: „Młody i stary poeta o Marcu ‘68”.  
- 3 kwietnia 2013 r. – Wojciech Tomczyk, znany reżyser, jeden z najlepszych i najbardziej rozchwytywanych polskich scenarzystów i dramaturgów („Inka 46”, „Wampir”, „ Norymberga”). Głównym tematem była jego nowa sztuka „Bezkrólewie" - pierwszy "teatralny półkownik" rządów Donalda Tuska (żaden z polskich teatrów nie ośmielił się bowiem dotąd sięgnąć po tę sztukę).
- 8 maja 2013 – o. bernardyn Herkulan Wróbel, misjonarz z Argentyny. Miało ono szeroki, otwarty charakter. Ze względu na wyjątkowość zaproszonego gościa zostało wkomponowane w program Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich „Maj na Foksal”. Temat spotkania brzmiał: “Znam Papieża Franciszka”. Spotkanie, które jak wszystkie prowadziła Teresa Kaczorowska, odbyło się wieczorem w Centrum Prasowym Domu Dziennikarza. Otworzył je prezes SDP Krzysztof Skowroński, przybyła charge d’affaires Republiki Argentyny minister Patricia Salas i wielu dziennikarzy. Zabrzmiały też tanga argentyńskie - w wykonaniu absolwentów Uniwersytetu Fryderyka Chopina w Warszawie („Historia tanga” Astora Piazzolli, w wykonaniu Maksymiliana Grzesiaka – skrzypce oraz Grzegorza Mańkowskiego – gitara). Mieszkający od prawie 50 lat w Płd. Ameryce o. Herkulan Wróbel musiał długo opowiadać o znajomości z obecnym Papieżem Franciszkiem i jego siostrą, a także o Polonii w Argentynie.
- 5 czerwca – Wojciech Piotr Kwiatek, pełnomocnik przewodniczącej Klubu Publicystyki Kulturalnej, przypomniał postać znanego publicysty i dziennikarza śp. Piotra Skórzyńskiego.
- 3 lipca – Jerzy Tuszewski z Warszawy - dziennikarz, dokumentalista, reżyser radiowy, teatralny i filmowy, poeta zaprezentował akustyczną prezentację radiowej suity pamięci swego autorstwa: „Dwóch panów Polaków z płomieniem w garści”. Okazją była 85. rocznica emisji pierwszego polskiego oryginalnego słuchowiska Witolda Hulewicza oraz poznańskiego wydania aktualnej do dziś estetycznej teorii dzieła radiowego „Artystyczne słuchowiska radiowe” Zenona Kosidowskiego.
- 4 września 2013 r. - Ewa Siemaszko - badaczka ludobójstwa dokonanego na wołyńskich Polakach podczas II wojny światowej, wygłosiła multimedialną prelekcję „Wołyń 1943 - traumatyczna pamięć”.

- 2 października 2013 r. – dr hab. Lech Królikowski, historyk, wykładowca, autor wielu książek i publikacji, p-cy Rady Dzielnicy Ursynów, wygłosił prelekcję „Problemy ustrojowe Warszawy, na tle zbliżającego się referendum”.

- 13 listopada 2013 r. - spotkanie poświęcone przypomnieniu postaci i sylwetki twórczej Włodzimierza Borowskiego (1930-2008) – malarza, performera, happenera, teoretyka sztuki, autora instalacji, współtwórcy awangardowej lubelskiej Grupy „Zamek”, jednego z przedstawicieli pierwszej powojennej (i zarazem praktycznie ostatniej jak dotąd!) polskiej awangardy artystycznej, artysty niemal od zawsze ”wyklętego”. W pokazie multimedialnym Wojciech Piotr Kwiatek - pełnomocnik przewodniczącej Klubu Publicystyki Kulturalnej pokazał niektóre jego prace, posłuchano fragmentów wywiadu – rzeki, jaki przed kilku laty przeprowadził on z artystą.
- 4 grudnia 2013 r. - gościem był Dariusz Witold Kulczyński z Toronto, który wygłosił prelekcję multimedialną „Kanada i jej Polonia, daleko od Polski czy blisko?".
2014 rok
- 8 stycznia 2014 r. - podczas I Spotkania w 2014 r. wystąpiło czworo członków Klubu Publicystyki Kulturalnej, którzy w 2013 roku wydali swoje książki. Są to: Małgorzata Todd (z książką „Domniemanie bezkarności”), Barbara Petrozolin-Skowrońska („Przed nocą styczniową”), Teresa Kaczorowska („Karmazyn wykołysany na aksamicie. Józef Narzymski 1839-1872” i Jacek Wegner („Zamach na Lenina”). Ponadto prezes podsumowała miniony 2013 rok, przypominając wszystkie spotkania i dokonania KPK. Na koniec nakreślono wstępne plany na 2014 rok.
- 5 lutego 2014 r. - gośćmi będą: Marek Nadolski (Ateny, Grecja), dr Paweł Krupka Warszawa), prof. Jacek Knopek (Toruń). Temat spotkania: „Polonia Grecka wczoraj i dziś”.

- 5 marca 2014 r. – Spotkanie z książką: Kazimierz Bosek, „Tajemnice czerwonych baronów. Żołnierze-górnicy 1949-1959” (Bellona, Warszawa 2013). W imieniu autora książkę zaprezentuje jego żona - Marzena Bakman-Bosek oraz Wydawnictwo Bellona.
- 2 kwietnia 2014 r. – gościliśmy kolegę Jana Strękowskiego, jednego z tegorocznych laureatów Nagrody im. Macieja Łukasiewicza, przyznawanej przez SDP za publikacje na temat kultury i cywilizacji (otrzymał wyróżnienie za tekst „Sześć tapczanów Lwowa”, „Rzeczpospolita”). Dziennikarza, działacza opozycji w PRL, redaktora naczelnego „Tygodnika Wojennego”, filmowca (jest autorem scenariuszy kilkunastu filmów dokumentalnych i reżyserem kilku z nich, a także scenarzystą siedemnastu odcinków serialu Złotopolscy). Opublikował także kilka książek, w tym wywiad-rzekę „Olszewski - przerwana premiera” (1992 - wspólnie z Radosławem Januszewskim i Jerzym Kłosińskim).
- 7 maja 2014 r.- pokaz filmu Tamary Jakżyny „Papież, który nie umarł”
- 4 czerwca 2014 r. – spotkanie wyjazdowe w Kazimierzu Dolnym. Elżbieta Królikowska-Avis: „Polski tłumacz w wirówce nonsensu” oraz spotkanie z Lauretaem SDP’2013 poetą i filozofem dr. Bohdanem Urbankowskim.
- 3 września 2014 r. - wystąpił Jerzy Tuszewski z Warszawy - dziennikarz, dokumentalista, radiowiec, teatralny i filmowy, poeta - z tematem „125. rocznica powstania Wieży Eiffla (Tour Eiffel)” - najbardziej znanego obiektu architektonicznego Paryża, która w momencie powstania była najwyższą wieżą na świecie. W programie będzie m.in. emisja audycji Jerzego Tuszewskiego „A Sekwana zielona”, prezentowanej na antenie PR II w 1996 roku.
- 1 października 2014 r. - wystąpi Roman Kochanowicz, dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze z multimedialną prelekcję „Zespół pałacowo-parkowy Muzeum Romantyzmu wczoraj, dziś i jutro”.
- 5 listopada 2014 r. wystąpił Arkadiusz Gołębiewski – reżyser dokumentalista, producent, scenarzysta filmowy. Zaprezentował swój najnowszy film dokumentalny „Dzieci kwatery Ł” (2014), opowiadający o tragicznych losach dzieci żołnierzy podziemia niepodległościowego, którzy zostali zamordowani w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie i pogrzebani na obrzeżach Cmentarza Wojskowego na warszawskich Powązkach w kwaterze „Ł”. Reżyser zaprosił na pokaz w Klubie Publicystyki Kulturalnej SDP przy Foksal w Warszawie troje bohaterów swojego filmu: Marię Leśnikowską, córkę por. Tadeusza Leśnikowskiego, ciągle poszukującą grobu swego ojca (jej matka, jako pierwsza, przyniosła w 1959 r. na miejsce domniemanych pochówków Krzyż, który do dziś tam stoi), Grażynę Chojecką, kuzynkę mjr. Heronima Dekutowskiego „Zapory" oraz syna komandora Stanisława Mieszkowskiego Witolda Mieszkowskiego, który po latach odnalazł na Łączce swojego ojca. Dyskusja była długa, gorąca i zaowocowała Apelem…
- 3 grudnia 2014 - pierwszą część zebrania wypełniły promocje książek członków naszego Klubu, druga miała charakter spotkania opłatkowego. Cieszyliśmy się też obecnością wśród nas prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Krzysztofa Skowrońskiego oraz dyrektor Bożenny Dobrzyńskiej.

2015
- 7 stycznia 2015 r., gościem był Wojciech Sumliński, znany dziennikarz śledczy, z zawodu psycholog, w którego sprawie niedawno (18 grudnia 2014 r.) przesłuchiwany był prezydent RP Bronisław Komorowski, jako świadek. Najwięcej jednak czasu zajęła jego ostatnia książka o zabójstwie ks. J. Popiełuszki „Lobotomia”. Sala Klubu „Cudzysłów” pękała w szwach. Spotkanie było niezwykłe…

- 4 lutego 2015 r. gościem była Maria Dłużewska, znana reżyserka filmów dokumentalnych scenarzystka, dziennikarka, dziennikarka, a z zawodu… aktorka. Na spotkaniu został zaprezentowany jej ostatni film Polacy, którego bohaterami są czterej naukowcy badający przyczyny katastrofy smoleńskiej (Wacław Berczyński, Wiesław Binienda, Kazimierz Nowaczyk i Grzegorz Szuladziński.

- 4 marca 2015 r., gościł Krzysztof Zanussi, jeden z najbardziej znanych reżyserów polskich, scenarzysta filmowy, filozof, autor książek.
- 1 kwietnia 2015 r. - Marcin Wolski - satyryk, dziennikarz i publicysta, pisarz i poeta, autor wielu książek (członek SPP). Nowy prezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
- 6 maja 2015 - Historia na Foksal, razem z Zarządem Oddziału Warszawskiego SDP - niezwykle interesująca dyskusja panelowa, zatytułowana „Bilans II wojny światowej dla Polski i państw środkowo-wschodniej Europy”, współorganizowana z Towarzystwem Miłośników Historii w Warszawie. Wzięli w niej udział wybitni historycy: Wojciech Materski, Marek Kornat, Jan Żaryn, dr Mirosław Wawrzyński.
- 3 czerwca 2015 r., gościem był jeden z najbardziej znanych polskich śpiewających poetów - Leszek Długosz z Krakowa.
- 2 września 2015 – Andrzej Rosiewicz, który mówił o kondycji artysty estradowego, połączony z jego recitalem.

- 6 października 2015 r. – prof. Marek Drozdowski z prelekcją, „Październik’56”.

- 4 listopada 2015 r. - gościem był Jacek Karczewski - historyk, inicjator, twórca i dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (od 2015 roku w organizacji).

- 2 grudnia 2015 r., było to przede wszystkim Spotkanie Wigilijne - z udziałem władz ZG SD. Ale najpierw wystąpili członkowie Klubu Publicystyki Kulturalnej SDP, których książki ukazały się drukiem w 2015 r. (w tym kolejne wydania): Elżbieta Królikowska-Avis, Teresa Kaczorowska i Bohdan Urbankowski. Piękny stół wigilijny przygotowało SDP z członkami Klubu. Atmosfera była niezwykle ciepła, zwłaszcza, ze na koniec wszyscy śpiewali kolędy do akompaniamentu gitary Wojtka Kwiatka.2016

- 13 stycznia 2016 r., tym razem przyjechali goście z Płocka: Leszek Skierski – dziennikarz, członek SDP, autor prezentowanej książki „Niepokorna” (Książnica Płocka, 2015) oraz bohaterka jego książki – płocka poetka Wanda Gołębiewska.

- 3 lutego 2016. – dr Ewa Kurek, historyk, redaktor, wydawca wydawnictw podziemnych (m.in. „Biuletynu Informacyjnego NSZZ Solidarność FSC Lublin"); autorka wielu cenionych książek, a także filmów dokumentalnych (m.in. „Kto ratuje jedno życie..."). Urodziła się w Kielcach (24 listopada 1951), jest absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Do najważniejszych jej publikacji zaliczyć trzeba: „Dzieci żydowskie w klasztorach”, „Poza granicą solidarności. Stosunki polsko-żydowskie 1939 – 1945” oraz ostatnio wydaną – „Rosji rozumem nie pojmiesz?”. Temat spotkania: „Polacy – Żydzi – Rosja.”

- 2 marca 2016 r. – Barbara Wachowicz – znana autorka książek i wystaw poświęconych Wielkim Polakom. Temat spotkania: Tajemnice życia i twórczości autora „Trylogii” H. Sienkiewicza.

- 6 kwietnia 2016 r. – dr Radosław Sikora – historyk i publicysta specjalizujący się w historii nowożytnej i historii wojskowości, najbardziej znany ekspert husarii w Polsce. Przyjechał w zbroi husarskiej, a towarzyszyli mu Radosław Szleszyński (współautor „Husarii Rzeczpospolitej"), również w zbroi oraz wydawca z książkami. Temat spotkania - „Husaria polska”.
- 11 maja – gościem była dr Teresa Kaczorowska, a tematem jej najnowsza książka „Obława Augustowska”. Spotkanie zostało wkomponowane w cykl imprez „Maj na Foksal”.
- 1 czerwca - gościem była Maria Jedlińska-Adamus, redaktor naczelna i wydawca ogólnopolskiego tygodnika polityczno-społeczno-historycznego „Nasza Polska”, który w 2015 roku przestał się ukazywać po 20 latach istnienia. Poza wspomnieniami o tym piśmie tematem spotkania była książka Marii Jedlińskiej-Adamus – „Bohaterowi i kaci. Moje wspomnienia”. Spotkanie okazało się tragiczne – niezłomna dziennikarka dostała ataku serca i zmarła na oczach uczestników spotkania…

- 7 września 2016 r., o godz. 16.00, w Klubie „Cudzysłów" w Domu Dziennikarza, przy Foksal 3/5 w Warszawie. Tym razem gościem był prawnik Andrzej Ceglarski i jego książka „Sprawa generała Zagórskiego. Zabójstwo prawie doskonałe” (Bellona SA, Warszawa 2016).

- 5 października 2016 r. – Ewa Polak-Pałkiewicz, publicystka, autorka wywiadu-rzeki z premierem Janem Olszewskim pt. „Prosto w oczy". Publikuje w Arcanach, Powściągliwości i Pracy, Niedzieli, Źródle i Christianitas. Wydała tomy: „Kobieta z twarzą: szkice o życiu, o śmierci i o miłości" (2005), „Patrząc na kobiety" (2012). Jej ostatnia książka to „Powrót pańskiej Polski (2016).

- 9 listopada 2016 r. - gościem był prawnik i dziennikarz, założyciel i prezes Fundacji Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga, Maciej Świrski. Omówił temat „Przeciwstawianie się zniesławianiu Polski i Polaków”.

- 7 grudnia 2016 r. - Spotkanie Wigilijne - z udziałem władz ZG SD. Najpierw jednak wystąpili członkowie Klubu Publicystyki Kulturalnej SDP, których książki ukazały się drukiem w 2015 r. (w tym kolejne wydania). Będą to: Teresa Kaczorowska („Od Warszawy do Tobolska”), Jacek Wegner („Kryptonim Reporter”), Bohdan Urbankowski („Jeśli zapomnę o nich – wiersze polityczne”, II wyd.; „Adam Mickiewicz. Tajemnice wiary, miłości i śmierci”; „Oparci o śmierć. Szkice o poetach Sztuki i Narodu, o poezji powstańczej i o Powstaniu Warszawskim), Andrzej Tadeusz Kijowski („Czasy kultury”), Wojciech Piotr Kwiatek („Kretowisko”), Krystyna Guranowska-Stolarz („O nim, o niej, o nich, czyli satyra na każdego”).


2017

- 4 stycznia 2017 r. - Skończyła się czteroletnia kadencja władz Klubu Publicystyki Kulturalnej SDP i odbyły się nowe wybory. Jednogłośnie wygrała Teresa Kaczorowska.
Potem gościem był znany poeta, dr filozofii, publicysta - Bohdan Urbankowski - zaprezentował swoje nowe książki:
- „Jeśli zapomnę o nich – wiersze polityczne”, II wyd., Warszawa 2016
- „Adam Mickiewicz. Tajemnice wiary, miłości i śmierci”, Warszawa 2016
- „Oparci o śmierć. Szkice o poetach Sztuki i Narodu, o poezji powstańczej i o Powstaniu Warszawskim”, Warszawa 2016
- zbiór poezji „Chwile z Hanią”, Warszawa 2016.

- 1 lutego 2017 r. - Gościem był Tadeusz Prześlakiewicz – prezes Stowarzyszenia Księgarzy Polskich. Temat spotkania: „Sytuacja książki i czytelnictwa w Polsce”

- 1 marca 2017 r. - Spotkanie składało się z dwu części: promocji książki Marzeny Bauman-Bosek, pt. „Drogą z piekła. Fascynacje Kazimierza Boska” (Bellona SA, Warszawa 2016) oraz projekcji filmu dokumentalnego o żołnierzach powstania antykomunistycznego lat 1944-1956, reż. Aliny Czerniakowskiej „Jeszcze się Polska o nas upomni”. 1 marca to był Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, a Kazimierz Bosek też był „żołnierzem wyklętym” czy może „przeklętym”, ponieważ jako syn oficera przedwojennej Policji Państwowej został przymusowo wcielony do wojska i zmuszony do pracy w kopalni, skąd dzięki łutowi szczęścia zdołał się wydostać, zanim doszło do tego, że mógłby, jak wielu jego kolegów, stracić zdrowie lub nawet życie.

- 5 kwietnia 2017 r. Gościem był Paweł Andrzej Lisicki – dziennikarz, publicysta, eseista i tłumacz literacki, od 2013 r. redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy”. Ostatni laureat Głównej Nagrody Wolności Słowa za rok 2016 Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich za książkę Krew na naszych rękach? - i właśnie ta książka była głównym tematem spotkania.

- 17 maja 2017 r. – w ramach Maja na Foksal spotkanie z Teresą Kaczorowską i jej książką „Od Warszawy do Tobolska”.

- 21 czerwca 2017 r., tym razem było to spotkanie poświęcone zmarłej 1 czerwca 2016 r. Marii Jedlińskiej-Adamus – redaktor naczelnej i wydawcy ogólnopolskiego tygodnika polityczno-społeczno-historycznego „Nasza Polska”, który w 2015 roku przestał się ukazywać po 20 latach istnienia.

- 6 września 2017 r. Tym razem spotkanie było poświęcone Powstaniu Warszawskiemu – gościem była Anna Witkowska, córka powstańca warszawskiego, przewodnik w  Muzeum Powstania Warszawskiego, prowadząca wykłady na temat „Współczesne bohaterstwo" w klasach licealnych w Warszawie. Temat spotkania: „Powstanie Warszawskie - 1944".

- 7 października 2017 r. - spotkanie wyjazdowe na V Rubinstein Piano Festival (odbywał się w Łodzi w dniach 16-21 października 2017). Dziennikarze Klubu byli jego gośćmi 17 października 2017 r., w dniu rocznicy śmierci Fryderyka Chopina.. Współorganizatorem tego wyjazdu był Wojciech Stanisław Grochowalski – dyrektor Rubinstein Piano Festival, jego pomysłodawca i organizator od pierwszej edycji, obecny prezes zarządu Międzynarodowej Fundacji Muzycznej im. Artura Rubinsteina w Łodzi.. Dyrektor Wojciech Stanisław Grochowalski (uczestnik spotkań Klubu Publicystyki Kulturalnej SDP, wydawca, prezes Fundacji Kultury i Biznesu) zorganizował tego dnia dla nas w Łodzi popołudniowe spotkanie o F. Chopinie i A. Rubinsteinie, w obecności córek A. Rubinsteina, był również sponsorem wejściówek na popołudniowy recital Chopinowski oraz na wieczorny Koncert w Filharmonii. W kosztach wyjazdu (busa) partycypował z kolei Zarząd Główny SDP. Oto program łódzkiego spotkania Klubu, 17 października 2017 r.:
- godz. 14.45 - spotkanie z córkami Artura Rubinsteina w kawiarni Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15 (pałac Poznańskich, koło Manufaktury, parter Muzeum),
- godz. 15.00 - udział w uroczystości oficjalnego otwarcia nowej aranżacji Galerii Muzyki im. Artura Rubinsteina w Muzeum Miasta – I piętro Muzeum Miasta Łodzi,
- godz. 16.00 - recital fortepianowy w Sali Lustrzanej Muzeum Miasta, Łodzi, utwory F. Chopina zagrał Paweł Wakarecy (laureat Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie w 2015 r.), recital ok. 50 minut
- godz. 19.00 - recital fortepianowy (z przerwą) znakomitego pianisty Sergeia Babayana, Ormianin zamieszkałego w Stanach Zjednoczonych, w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina, ul. Narutowicza 20/22. W czasie przerwy można było obejrzeć w foyer filharmonii wystawę planszową o działalności Fundacji im. Artura Rubinsteina.

8 listopada 2017 r. - tym razem spotkanie było poświęcone Rubinstein Piano Festivalowi w Łodzi oraz Międzynarodowej Fundacji Muzycznej im. Artura Rubinsteina. Gościem był Wojciech Stanisław Grochowalski z Łodzi, który zaprezentował prelekcję, nowy film prod. TVP3 oraz wystawę o rodzinie Artura Rubinsteina (żona, dzieci, wnuki).
***Wojciech Stanisław Grochowalski (1958) – menedżer i animator kultury, publicysta, autor kilku książek i wydawca (ok. 200), pomysłodawca Rubinstein Piano Festivalu  i jego organizator od pierwszej edycji w 2008 r. Absolwent Politechniki Łódzkiej oraz podyplomowych studiów z handlu zagranicznego (Uniwersytet Łódzki) i historii (Uniwersytet Warszawski). Obecny prezes zarządu Międzynarodowej Fundacji Muzycznej im. Artura Rubinsteina w Łodzi. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”, Nagrodą im. Witolda Hulewicza, Nagrodą Miasta Łodzi.

- 13 grudnia, o godz. 17.00 - Spotkanie Wigilijne - z udziałem władz ZG SD – ale także podsumowujące rok 2017. Członkowie Klubu Publicystyki Kulturalnej SDP zabrali książki które ukazały się drukiem w 2017 r. (w tym kolejne wydania).


2018 rok

- 18 stycznia 2018 r. – Stanisław Leszczyński, dyrektor Festiwalu „Chopin i jego Europa” (z powodu jego nagłej choroby temat zrelacjonowała Renata Mieszkowska, muzykolog z PR II)

- 7 luty 2018 r. – Elżbieta Królikowska-Avis, „Medialna polityka zagraniczna dobrej zmiany”

- 7 marca 2018 r. – Piotr Witt z Paryża i jego książka „Przedpiekle sławy. Rzecz o Chopinie”

- 4 kwietnia 2018 r. – Maria Szonert: „Postawy dziennikarzy wobec naukowców zaangażowanych w wyjaśnienie przyczyn katastrofy smoleńskiej w świetle zasad deontologii dziennikarskiej”.

- 9 maja 2018 r. – Bohdan Urbankowski, z tematem: „Piłsudski”

- 16 maja 2018 – Juliusz Erazm Bolek z Warszawy i jego poemat „Corrida” poświęcony Grzegorzowi Przemykowi oraz jego matce Barbarze Sadowskiej

- 6 czerwca 2018 - Marek Nadolski z Aten: „Peloponez, a sprawa polska”

- 5 września 2018 – Leszek Żebrowski, znany historyk, badacz podziemia niepodległościowego

- 3 października 2018 – tym razem gośćmi byli dwaj znani publicyści, autorzy książek, wiceprzewodniczący KPK: Jerzy Biernacki i Wojciech Piotr Kwiatek

- 7 listopada 2018 r. - spotkanie Klubu Publicystyki Kulturalnej SDP było poświęcone byłemu przewodniczącemu Klubu Publicystyki Kulturalnej SDP – Wiesławowi Stradomskiemu, a szczególnie jego wydanej pośmiertnie książce „Życie zwielokrotnione. Niezwykłe dzieje Jerzego Brauna” (Wydawnictwo Naukowe AKSON, Warszawa 2017).

- 5 grudnia 2018 r. - Spotkanie Wigilijne - z udziałem władz ZG SD, ale także podsumowujące rok 2018 (razem z Klubem Akapit).


2019

- 9 stycznia 2019 r. – gościł prof. Kazimierz Świegocki, poeta, filozof, krytyk literacki, wykładowca akademicki.

- 6 lutego 2019 – Jan Kuraciński, artysta rzeźbiarz, absolwent warszawskiej ASP, który
większość życia spędził w Nowym Jorku. Spotkanie prowadził Janusz Pichlak

- 6 marca 2019 r. – mjr dr nauk humanistycznych Dariusz Fudali wystąpił z tematem: „Więzienie Warszawa-Mokotów w latach 1945-1946 - pierwsze lata komunistycznej represji”.

- 3 kwietnia 2019 r. – gość: znany aktor Marcin Kwaśny, prowadzi Elżbieta Królikowska-Avis


- 8 maja 2019 r. – wyjazdowe spotkanie klubowe: Opinogóra-Ciechanów, dr Teresa Kaczorowska: „15 lata wskrzeszania z niepamięci „polskiego Horacego” z Mazowsza - ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego”

- 29 maja 2019 r. – ks. Stanisław Małkowski, prowadzi Wojciech Kwiatek

- 5 czerwca 2019 r. – Benefis Elżbiety Królikowskiej-Avis, prowadził Krzysztof Skowroński

- 4 września 2019 r. – spotkanie poświęcone Marii Gorczyńskiej, aktorce dramatycznej, teatralnej i filmowej, jednej z najbardziej popularnych okresu przedwojennego. Podczas II wojny światowej była też żołnierzem Armii Krajowej i 75 lat temu uczestniczyła w Powstaniu Warszawskim jako łączniczka. Jej sylwetkę, w 60. rocznicę śmierci, zaprezentowała Renata Mieszkowska – dziennikarka muzyczna Polskiego Radia i kuzynka aktorki.

- 2 października 2019 r. – temat: Instytut Pileckiego w Warszawie. Działalność i plany tej nowej narodowej instytucji przybliżył Grzegorz Mazurowski, rzecznik prasowy i kierownik biura prasowego Instytutu Pileckiego.

- 6 listopada 2019 r. - temat: „Działalność Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA”, który przybliżyła Marta Szafranek, specjalista ds. PR, rzecznik prasowy Instytutu POLONIKA.

- 10 grudnia 2019 – Wigilia. O godz. 15.00 odbył się koncert pieśni moniuszkowskich w wykonaniu sopranistki Ewy Błoch. O godz. 16.00 rozpoczęły się uroczystości wigilijne. Podzieliliśmy się opłatkiem, rozmawialiśmy, skosztujemy pysznych dań. Dużo było domowych specjałów. W spotkaniu uczestniczyli: Zarząd Oddziału Warszawskiego SDP, Klub Akapit, Klub Publicystyki Kulturalnej

2020 rok

- 8 stycznia 2020 r. - zaproszenie przyjął bowiem Janusz Lewandowski, znany artysta malarz, którego wystawę obrazów można było akurat oglądać w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.

- 5 lutego 2020 r. - „Losy Polaków – od solidarności do wolności” – gościem był Zygmunt Gutowski, prezes Fundacji Polska-Europa-Polonia, która od 15 lat organizuje w Warszawie Polonijne Festiwale „Losy Polaków”.

- 4 marca 2020 r. – odbył się przedpremierowy pokaz filmu „Dachau”, a gość Eugeniusz Starky z NY, postproducent tego filmu, przybliżył niezwykłą historię powstania tego obrazu

aktualnośći | o autorce | wiersze | proza | księgarnia | kronika | przyjaciele | kontakt
Ekspansja