Spotkania z literaturą w Opinogórze

Spotkania z literaturą w Opinogórze

Spotkania odbywają się w miejscu, gdzie wychowywał się, a później często przebywał i tworzył Zygmunt Krasiński, trzeci wieszcz, czyli w obecnym Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Rozpoczęły się one 16 października 2008 r. Organizatorem oraz inicjatorem tych Spotkań – które narodziły się wraz z odbudowaniem jesienią 2008 r. Dworu Krasińskich – jest Muzeum Romantyzmu, którego dyrektor Roman Kochanowicz powierzył ich prowadzenie w 2008 r. dr. Teresie Kaczorowskiej. Ta ciekawa inicjatywa spotykania się w Opinogórze z wybitnymi polskimi poetami i prozaikami miała być skierowana nie tylko do miłośników literatury, ale także do szkół – nauczycieli, młodzieży szkolnej, studentów.

Na początku planowano, że Spotkania będą odbywać się cykliczne, cztery razy w roku (raz w kwartale). Z czasem organizowano je jednak rzadziej, ostatnio tylko raz w roku. Trwają jednak nieprzerwanie i uczestniczyła w nich do tej pory cała plejada pisarzy, czołówka literatury polskiej.

Gośćmi Opinogórskich Spotkań Literackich od 2008 r. byli pisarze: