XXXIX MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM KOŚCIUSZKOWSKIE 7.X – 14.X.2022

XXXIX MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM KOŚCIUSZKOWSKIE 7.X – 14.X.2022

7.X.2022 SESJA w ŻELECHOWIE „205 rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki”, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie, ul. Traugutta 5, 08-430 Żelechów.

10.00 Koncert melodii i piosenek „Na Kościuszkowską Nutę”
11.15 Dr Leszek Marek Krześniak – „Tadeusz Kościuszko – 205 rocznica śmierci – przesłanie dla potomnych”
11.45 mgr Anna Wiśnioch – Wychowanie patriotyczne żołnierzy Powstania Kościuszkowskiego
12.15 Dr Mirosław Matosek – „Dziennikarze w służbie Insurekcji kościuszkowskiej”
12.40 Mgr Iwona Jończyk – „Exlibrisy kościuszkowskie”
Prezentacja wystawy obrazów „Śladami Tadeusza Kościuszki na Wisłą”

7.X.2022 SESJA w GARWOLINIE – Dworek w Miętnem
17.30 Dr Leszek Marek Krześniak – „O wpływie kobiet na losy Tadeusza Kościuszki i historię” – „Na Kościuszkowską Nutę” koncert utworów skomponowanych przez Tadeusza Kościuszkę i poświęconych Naczelnikowi i Insurekcji
– Wystawa obrazów „Damy serca Tadeusza Kościuszki”

8.X.2022 sobota – SESJA PLENARNA – Maciejowice (Szkoła Podstawowa, ul. T. Kościuszki 19, 08-480 Maciejowice)

10.00 Złożenie kwiatów pod pomnikiem T. Kościuszki i przy szkole
10.15 Koncert melodii „Na Kościuszkowską Nutę” i ich analiza muzykologiczna – Mgr Alina Małachowska, Mgr Andrzej Bator
11.00 Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski „Tradycja kościuszkowska w czasie wojny polsko-bolszewickiej i w roku 1939.
11.30 Prof. dr hab. Gnat Wieteska – „Generał Skilski dowódca insurekcji w powiecie garwolińskim
12.00 Dr Włodzimierz Kostecki – „Insurekcja Kościuszkowska na północno-wschodnich terenach Rzeczypospolitej”
12.20 Mgr Marek Ziędalski „Działalność społeczna i fundatorska Zamoyskich z Podzamcza”
12.40 Dr Leszek Marek Krześniak „515 rocznica praw miejskich Maciejowic”.
13.10 Dr Marcin Gomółka „Obraz insurekcji kościuszkowskiej na podstawie dziennika brygadiera Józefa Kopcia”
13.40 Dr Mariusz Rombel -„ Bunt ułanów w Maciejowicach w roku 1936”
14.00 Mgr Andrzej Nakonieczny – „Sprawa gen. Adama Ponińskiego we Francji w roku 1803”
14.20 Mgr Angelina Ignatiewa – „Tadeusz Kościuszko w literaturze rosyjskiej”
14.30 Dyskusja
Imprezy towarzyszące:
– Wystawa obrazów „Damy serca Tadeusza Kościuszki”
– Promocja książek
16.00 Spacer historyczny na polu bitwy, ognisko

Imprezy towarzyszące w Maciejowicach :

8.X.2022.XXXVII Rajd Kościuszkowski – „Szlakami Bitwy Maciejowickiej”
Konkurs wiedzy o Tadeuszu Kościuszce i jego epoce.

9.X.2022 (niedziela) Obchody 228 rocznicy Bitwy pod Maciejowicami Msza Św. Apel poległych pod pomnikiem T. Kościuszki na Rynku, inscenizacja

14 X 2022 (piątek) Muzeum Niepodległości, Al. Solidarności 62

WARSZAWSKA SESJA KOŚCIUSZKOWSKA
11.00 Złożenie kwiatów przy pomniku Tadeusza Kościuszki – Plac Żelaznej Bramy
12.00 Wernisaż wystawy „Kościuszkowskie Telegramy patriotyczne”
12.30 Koncert „Na Kościuszkowską Nutę”
13.00 Prof. dr hab. Janusz Wojtasik – „Polityczne dziedzictwo Tadeusza Kościuszki”
13.30 Prof. dr hab. Izabella Rusin – Tadeusz Kościuszko w pamiętnikach gen. A. Zajączka i A. Trembickiego”
14.00 Dr Krzysztof Jabłonka – „Wpływ twórczości Jeana Jacquesa Rousseau na młodego Kościuszkę.”
14.20 Dr Leszek Marek Krześniak – „ O staraniach o Panoramę Maciejowicką i Warszawską”
14.40 Dr Ernestyna Skurjat Kozek – ” O czarnoskórych przyjaciołach Kościuszki”
15.00 Dr Teresa Kaczorowska – O tradycjach kościuszkowskich w twórczości Marii Konopnickiej (180 rocznica urodzin)
15.20 Stud. Natalia Wiśnioch – „Tadeusz Kościuszko w literaturze Stanów Zjednoczonych Ameryki”
15.40 Dyskusja

Imprezy towarzyszące:
Wystawa „ Kościuszkowskie telegramy patriotyczne z kolekcji Krzysztofa Lachowicza ”
Prezentacja nowych obrazów autorstwa Hakoba Mikayelyana (Armenia)
Al. Solidarności 62. Promocja książek:

SESJA INTERNETOWA

Siergiej Kazak z Białorusi – O projekcie „Polonez” – musicalu o T. Kościuszce i nowych obrazach historycznych
Dr Ihar Mielnikau Mińsk, Białoruś – „O roli nauki historii i świadomości historycznej społeczeństwa Białorusi”
Anna Paniszewa – „Wiersze Marii Konopnickiej po białorusku”
Jurij Ustin – „O współczesnych powieściach o Tadeuszu Kościuszce wydanych po rosyjsku”
Robert Kościuszko „O powieściach dla młodzieży z cyklu – Syn Wolności”

Informacje: www.pfk.waw.pl drlmk@wp.pl