Ogólnopolska konferencja w Kaliszu „Maria Konopnicka – życie, twórczość, upamiętnienie” – 04.10.2022


W PROGRAMIE:

 • Otwarcie konferencji – Dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu dr Grażyna Schlender, Prezydent Miasta Kalisza Krystian Kinastowski
 • Wystąpienia konferencyjne (moderator: prof. UAM dr hab. Piotr Łuszczykiewicz):
  1. Maria Konopnicka i Suwałki. źródła, pamięć, wiedza, tradycja – Sławomir Filipowicz (Archiwum Państwowe w Suwałkach)
  2. „Potrzebuj powiedzie komu, e mi smutno w życiu”. Bronów i Gusin, czyli czas rozczarowań – Aneta Kolańczyk
  3. Związki Marii Konopnickiej z Warszawą i Ciechanowem – dr Teresa Kaczorowska (Związek Literatów na Mazowszu)
  • Przerwa na kawę (20 minut)
  • Maria Konopnicka na kad por roku – występ uczniów i pedagogów
  Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Melcera w Kaliszu
  • Wystąpienia konferencyjne (moderator: Sławomir Filipowicz):
  4. Marii Konopnickiej związki z Podkarpaciem – Paweł Bukowski (Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu)
  5. Maria Konopnicka – geniusz komunikatywnośćci – prof. UAM dr hab. Piotr Łuszczykiewicz (UAM Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)
  6. Pamiętanie Konopnickiej – suwalskie ślady w biografii i i twórczoci pisarki – Zbigniew Fałtynowicz (Muzeum im. Marii Konopnickiej Oddział Muzeum Okręgowego w Suwałkach)
  7. „Tak tułaczej łodzi bieg o rodzinny trzeci brzeg…”. źródła do życia i twórczości Marii Konopnickiej w Kaliszu – dr Anna Bestian-Zając (Archiwum Państwowe w Kaliszu)
  • Podsumowanie i zamknięcie obrad konferencyjnych.