Jubileusz 140. urodzin Marii Skłodowskiej-Curie (1867-1934)

Jubileusz 140. urodzin Marii Skłodowskiej-Curie (1867-1934)

– Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, 8 listopada, godz. 17.00

Promocja książki Teresy Kaczorowskiej „Córka mazowieckich równin czyli Maria Skłodowska-Curie z Mazowsza”, a także wystawa z cyklu „Wielcy Polacy na Mazowszu’ oraz koncert zespołu „Mikroklimat”

– Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie,12 listopada, godz. 10.00

Konferencja naukowa „Maria Skłodowska-Curie (1867-1934)”

10.00 – Otwarcie konferencji – mgr Hanna Długoszowska-Nadratowska, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

10.15 – „Polskie korzenie Marii Skłodowskiej-Curie” – mgr Małgorzata Sobieszczak- Marciniak, Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

10.45 – „Pobyt Marii Skłodowskiej w Szczukach (1886-1889)”, dr Teresa Kaczorowska

11.15 – „Historia powstania Instytutu Radowego w Warszawie”, prof. Andrzej Kułakowski, Towarzystwo Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie

11.45 – „Życie duchowe Marii Skłodowskiej-Curie – dwugłos”, prof. Jan Piskarewicz, PAN i mgr Małgorzata Sobieszczak-Marciniak, Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

12.15 – Dyskusja

12.45 – Przerwa na kawę

13.00 – Wyjazd od Szczuk i Krasnego

17.00 – Powrót

2007-10-30