Teresa Kaczorowska została Ciechanowianką Roku 2007

Teresa Kaczorowska została Ciechanowianką Roku 2007

Teresa Kaczorowska została Ciechanowianką Roku 2007, tj. laureatką nagrody im. Franciszka Rajkowskiego, którą przyznaje od prawie 30 lat Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej. Uroczystość wręczenia nagrody Teresie Kaczorowskiej odbędzie się 26 stycznia (w sobotę), w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, przy ul. Warszawskiej 61,o godz. 11.00. W programie: otwarcie uroczystości, wręczenie nagrody, przedstawienie sylwetki Laureatki, słowo Laureatki, koncert chóru Sine Nomie, przyjęcie.

2008-01-21