TERESA KACZOROWSKA NA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PT. ROLA OSÓB POCHODZENIA POLSKIEGO ZAMIESZKAŁYCH POZA GRANICAMI KRAJU W OCHRONIE DOBREGO IMIENIA POLSKI I POLAKÓW

Stowarzyszenie Republika Polonia

TERESA KACZOROWSKA NA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PT.
ROLA OSÓB POCHODZENIA POLSKIEGO ZAMIESZKAŁYCH POZA GRANICAMI KRAJU. W OCHRONIE DOBREGO IMIENIA POLSKI I POLAKÓW

3 września 2021 godz. 9:00 – 17:00, Sofitel, ul. Królewska 11, Warszawa

Sesja Inauguracyjna

08.30 – 09.00 – Rejestracja gości

 • Mec. Maria Szonert-Binienda, Prezes Stowarzyszenia „Republika Polonia” Powitanie i wprowadzenie
 • Sekretarz Stanu Adam Kwiatkowski, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Bp. Wiesław Lechowicz, Przewodniczący Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą
 • Konferencji Episkopatu Polski
 • Wideo przesłanie: Błogosławieństwo, słowo pasterskie do uczestników Konferencji
 • Wicemarszałek Małgorzata Gosiewska, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 • Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. współpracy z organizacjami polonijnymi i organizacjami pozarządowymi Bartosz Rybak, Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • List Ministra Edukacji i Nauki Prof. Przemysława Czarnka do uczestników Konferencji
 • Sekretarz Stanu Jan Dziedziczak, Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Sekretarz Stanu Szymon Szynkowski vel Sęk, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Sekretarz Stanu Sebastian Kaleta, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Jadwiga Wiśniewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Wideo prezentacja
 • Mec. Maria Szonert-Binienda, Prezes Stowarzyszenia „Republika Polonia”
 • Przedstawienie organizatorów Konferencji

11.30 – 12.00 – Przerwa

12.25 – 12.50 – Marian Romaniuk, Archikonfraternia Literacka Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przy Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela Kardynał Stefan Wyszyński(1901-1981) jako orędownik integracji Europy chrześcijańskiej. Kontrowersje wokół polskiej polityki historycznej – między polityką resortową a państwową.

12.50 – 13.15 – dr Rafał Leśkiewicz, Pełnomocnik Prezesa IPN. Białe plamy strat Polski.

13.15 – 13.40 – Dr Teresa Kaczorowska, Przewodnicząca Klubu Publicystyki Kulturalnej Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich.

13.15 – 13.40 – dr Teresa Kaczorowska, Przewodnicząca Klubu Publicystyki Kulturalnej Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Integracja z Polakami na Wschodzie poprzez Międzynarodowe Motocyklowe Rajdy Katyńskie.

13.40 – 14.00 – Lila Luboniewicz, Prezes, Fundacja Wolność i Demokracja. Obrona dobrego imienia Polski w programach Fundacji WiD

14.00 – 15.00 – Lunch

15.00 – 15.25 – Mec. Jerzy Kwaśniewski, Prezes, Ordo Juris. Ustawa o IPN jako podstawa dochodzenia ochrony dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego w kontekście rozstrzygnięć sądów krajowych i TSUE

15.25 – 15.50 – prof. Jan Żaryn, Prezes, Dziedzictwa Myśli Narodowej im.Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego. Propaganda antypolska czy ignorancja?. Wizerunek Polski XX wieku w świecie na wybranych przykładach.

15.50 – 16.15 – Maciej Świrski, Prezes, Reduta Dobrego Imienia. Rola prawa prasowego w przeciwdziałaniu wojnie informacyjnej

16.15 – 16.40 – prof. Andrzej Zybertowicz, Doradca Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Między słabością a dumą: Gra o wizerunek Polski i polskości w strukturalnie zatrutej info sferze

16.40 – 17.00 – prof. Zdzisław Krasnodębski, Europoseł. Jak skutecznie walczyć o dobre imię Polski?

Zakończenie

Warsztaty
Cel
Wzmocnienie oddziaływania polskiej diaspory na rzecz obrony dobrego imienia Polski i Polaków.
Sobota, 4 września 2021, Sofitel, godz. 9.00-17.00

I. Panel: Dekalog Dobrego Polaka (lista imponderabiliów) – moderator Wieslaw Gołębiewski- Budowa solidarności narodowej ponad granicami – Wspieraj Polaka! Marta Gosk – Przedstawiciel Biura Edukacji IPN. prof. Włodzimierz Korab-Karpowicz- Żeby Polska była Polską. Jakie są nasze kluczowe wartości i jak je bronić? Mec. Jerzy Kwaśniewski

II. Panel: Polskie rachunki krzywd – moderator Jerzy Kwaśniewski Anna Paniszewa – Uderzenie w Polską Szkołę w Brześciu na tle powyborczych protestów oraz represji na Białorusi. dr Rafal Leśkiewicz, IPN Mec. Maria Szonert Binienda dr Maciej J. Mazurkiewcz

Dyskusja

przerwa 11.30-12.00

III. Panel: Akcje interwencyjne – moderator Maciej Świrski, Reduta Dobrego Imienia Dan Zamoyski–Walka ze zmieniającymi się antypolskimi wyzwaniami w mediach angielskojęzycznych – prezentacja po angielsku z tłumaczeniem. Alberto Trujilo – Instrumenty obrony dobrego imienia Polski w świecie iberyjskim – prezentacja po angielsku z tłumaczeniem. Maciej Świrski – Kazus Filomena Leszczyńska przeciw Barbarze Engelking i Janowi Grabowskiemu.

IV. Panel: Działalność pro-aktywna – moderator Mec. Karolina Pawłowska. dr. Sławomir Kowalski, Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ. dr. Tymoteusz Zych – Instytut Ordo Juris Stefan Thompson – sektor pozarządowy we współpracy z Polonią.

Dyskusja
Lunch 14:30-15:00

V. Panel: Edukacja – moderator Anna Paniszewa. Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji? Jan Badowski, Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Mec. Lidia Sokołowska Cybart Budowa postaw pro-polonijnych, zachęty dla młodych Polaków, system szkolnictwa konsularnego, społecznego, parafialnego i publicznego.

VI. Panel: Wzmocnienie organizacji polonijnych – moderator Mec. Lidia Sokołowska Cybart. dyr. Jan Badowski, Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Mec. Lidia Sokołowska Cybart – Systemowy model współpracy w obronie dobrego imienia Polski i Polaków. Jak Podnieść jakość polonijnych organizacji i działaczy – dobre praktyki. Renata Cytacka, Monika Obrębska. Jak zabezpieczyć i rozbudować infrastrukturalną bazę polonijną oraz wzmocnić kapitał ludzki?

Dyskusja

Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

Msza Święta dla uczestników konferencji w Bazylice Świętego Krzyża
ul. Krakowskie Przedmieście 3, godz. 18:00

Uroczysta kolacja w Restauracji Kameralnej , ul. Kopernika 3, godz. 19:30

Niedziela, 5 września 2021
Sala Chopina, Sofitel, godz. 9:00-13:00

VII. Panel: Wzmocnienie współpracy Polska–Polonia – moderator Maria Szonert Binienda, Małgorzata Bochwic-Ivanovska, Wice Dyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kultury MSZ, Jerzy Byczyński, British Poles, prof. Danuta Chmielowska, PL/Turcja Mira Modelska Creech, USA. Jak zwiększyć udział Polonii we współpracy z placówkami dyplomatycznymi? Jak zbudować synergię w programach rządowych z polonijnymi organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony dobrego imienia Polski i Polaków? Jak przełamać niechęć ze strony Polaków w kraju do współpracy z Polakami z zagranicy – zaszłości PRL?

VIII. Panel: Wzmocnienie współpracy z obcokrajowcami – moderator Marek Błażejak. Marek Błażejak – Rola filmów w postrzeganiu Polski zagranicą. Jerzy Byczyński, Maciej Świrski, Stefan Thompson. Jak zwiększyć zasięg pro-polskiego przekazu?

Dyskusja

Przerwa 11:30-12:00

DEKLARACJA KOŃCOWA

Konferencja będzie transmitowana na stronie republikapolonia.org i w mediach społecznościowych na żywo https://republikapolonia.org/konferencja-srp-2021/