Kolejna wygrana Teresy Kaczorowskiej ze Starostwem Powiatowym w Ciechanowie

Kolejna wygrana Teresy Kaczorowskiej ze Starostwem Powiatowym w Ciechanowie.

Nękanie Teresy Kaczorowskiej ze strony Starostwa Powiatowego w Ciechanowie nie ustaje. W rok po jej odwołaniu ze stanowiska dyrektor PCKiSz w Ciechanowie Starosta Joanna Potocka-Rak zarządziła ponowną kontrolę w PCKiSz i na jej podstawie zaskarżyła byłą dyrektor Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w Warszawie.

Nie dopatrzono się tam jednak naruszeń finansów przez Teresę Kaczorowską i uniewinniono ją od zarzutów Starosty. Orzeczenie – w załączeniu jest prawomocne – 9 lipiec 2021 r.