Promocja trzech nowych zbiorów poezji pod red. Teresy Kaczorowskiej

Promocja trzech nowych zbiorów poezji pod red. Teresy Kaczorowskiej

W ramach nowej serii Ciechanowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich „Liryka Ciechanowska”, ukazały się trzy pierwsze zbiory poezji. Ich promocję, 23 września, o godz. 17.00, poprowadzi w Kawiarni Artystycznej CKiSz w Ciechanowie Teresa Kaczorowska, w obecności recenzentow: Andrzeja Zaniewksiego i Jana Zdzisława Brudnickiego. Sa to tomy: Alfreda Borkowskiego „Wieczorne rozmowy”, Zenony Cieślak-Szymanik „Rzeka mojego uroczyska” i Igora Kantorowskiego „turysta”.

2008-09-10