XIII Ciechanowskia Jesień Poezji

XIII Ciechanowskia Jesień Poezji

odbędzie się w dniach 8 – 9 października 2008

program:

8. X. 2008 (środa) – Ciechanów-Gołotczyzna

10.00-11.0 – spotkanie organizacyjne /Kawiarnia Artystyczna, Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie/

11.00-13.00 – spotkania autorskie w szkołach i uczelniach, równolegle warsztaty poetyckie

13.00-14.00 – obiad

14.00 – wyjazd do Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie (Oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie)
W programie:

14.30-19.00 – promocja Ciechanowskich Zeszytów Literackich nr 10 pt. Z Posłem Prawdy
– wystąpienie Jarosława Wałaszyka, kierownika Muzeum Pozytywizmu
– zwiedzanie Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie i odwiedziny grobu Aleksandra Świętochowskiego –

19.00 – kolacja

20.00-23.00 – Noc Poetów, w tym:
– jubileusz 80-lecia Wojciecha Siemiona i promocja książki
Józefa Plessa pt. O Wojtku Siemionie
– poezja w wykonaniu uczestników
– koncert „Gdy gaśnie milion słów”: Karolina Żmijewska (sopran), Grzegorz
Baryga (baryton) i Aleksander Dahil (fortepian)

9. X. 2008 (czwartek) – Ciechanów-Opinogóra

9.00 – wyjazd do Opinogóry

W programie:

9.30-11.00 – złożenie kwiatów przy grobie Zygmunta Krasińskiego i zwiedzanie Muzeum
Romantyzmu w Opinogórze

11.00-12.30 – rozstrzygnięcie XX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Opina”

– koncert poetycko-muzyczny w wykonaniu laureatów oraz Andrzeja
Kaluszkiewicza i Edyty Bojkowskiej
– promocja tomu pt. O Laur Opina (z poezją laureatów 10 ostatnich konkursów
„O Laur Opina”)

12.30-13.30 – poczęstunek

Organizatorzy:
– Związek Literatów Polskich Oddział w Ciechanowie
– Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie
– Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Oddział Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie
– Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

2008-09-10