XIX Wiosna Literatury w Gołotczyźnie, z sesją panelową (25-26 kwietnia 2008)

XIX Wiosna Literatury w Gołotczyźnie, z sesją panelową (25-26 kwietnia 2008)

„Aleksander Świętochowski – Poseł Prawdy – w 70. rocznicę śmierci” – XIX Wiosna Literatury w Gołotczyźnie, z sesją panelową (25-26 kwietnia 2008)

piątek, 25 kwietnia 2008
Zespół Szkół Rolniczych im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie; Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie (Oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie), gm. Sońsk, pow. Ciechanów

– od 24.04 (wieczór) do 25.04 (rano) – przyjazd gości, zakwaterowanie

– godz. 8. 00 – 11.30 – Uroczystość patronacka Zespołu Szkół im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie. W programie: msza św. młodzieżowa, wykład Lucyny Janikowej, podpisanie aktu o współpracy z PWSZ w Ciechanowie, program artystyczny w wykonaniu młodzieży szkolnej i studentów, poczęstunek regionalny

– godz. 11.30 – 15.00 – Sesja panelowa w Muzeum Pozytywizmu nt. „Aleksander Świętochowski, pozytywizm i losy polskiej inteligencji”, z udziałem: Ewy Ihnatowicz, Uniwersytet Warszawski; Macieja Janowskiego, Instytut Historii PAN; Urszuli Kowalczuk, Uniwersytet Warszawski; Grzegorza Krzywca, Instytut Historii PAN; Dawida Marii Osińskiego, Uniwersytet Warszawski; Ewy Paczoskiej, Uniwersytet Warszawski; Grażyny Borkowskiej, Instytut Badań Literackich PAN, Jarosława Walaszyka, Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie

– godz. 15.00-16.00 – obiad

– godz. 16.00 –17.30 – zwiedzanie Muzeum Pozytywizmu, prezentacja multimedialna jego kieownika Jarosława Wałaszyka pt. Aleksander Świętochowski w Gołotczyźnie

– godz. 18.00 – msza św. za A. Świętochowskiego w kościele pw. św. Wita Modesta Crescenci w Sońsku, z udziałem chóru z parafii św. Józefa w Ciechanowie

– godz. 19.00 – spacer po Gołotczyźnie, złożenie kwiatów na grobie Aleksandra Świętochowskiego

– godz. 20.00 – Kolacja w Muzeum Pozytywizmu

sobota, 26 kwietnia 2008
Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie (Oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie), gm. Sońsk, pow. Ciechanów

– godz. 9.00 – śniadanie

– godz. 10.00-13.00 – pisarze o A. Świetochowskim w 70. roznicę śmierci: Bohdan Urbankowski, Warszawa (Myśl przyziemna w trosce o wartości najwyższe), Teresa Kaczorowska, Ciechanów (Bolesław Biegas, pupil Aleksandra Świętochowskiego), Grzegorz Wiśniewski, Warszawa (Aleksander Świętochowski w Rosji), Zbigniew Święch, Kraków (Maria Świętochowska – romantyczna miłość twórcy pozytywizmu) – 4 wystąpienia 20-minutowe, dyskusja

– godz. 13.00 – rozstrzygnięcie III Konkursu Literackiego „O Laur Posła Prawdy” (w dwóch kategoriach: dla młodzieży i dorosłych); jurorzy: Zdzisław Brudnicki, Alfred Borkowski, Marek Piotrowski. Koncert Klubu Dobrej Piosenki (równolegle warsztaty literackie dla młodzieży – prowadzi Bernard Nowak (Lublin)

– godz. 15.00-16.00 – obiad

– godz. 16.00 – Zwiedzanie Muzeum Pozytywizmu przez laureatów konkursu

Organizatorzy:

– Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie (Oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie)
– Związek Literatów Polskich Oddział Ciechanów
– Zespół Szkół im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie

Współorganizatorzy:

– Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie
– Parafia w Sońsku
– Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
– Uniwersytet Warszawski
– Instytut Badań Literackich w Warszawie
– Urząd Gminy w Sońsku

2008-04-22