XXVII CIECHANOWSKA JESIEŃ POEZJI 7 – 8 październik 2022 r.

Organizatorzy z a p r a s z a j ą na XXVII CIECHANOWSKĄ JESIEŃ POEZJI 7-8 października 2022 r.

PROGRAM:

7. X. 2022 (piątek) – Ciechanów

 • 10.00-11.00 – Spotkanie organizacyjne
  /Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie, pl. Piłsudskiego 1/
 • 11.00-12.00 – Warsztaty literackie dla młodych /prowadzi Miłosz Manasterski/
  /Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie, Plac Piłsudskiego 1/
 • 11.00-12.30 – Spotkania autorskie z pisarzami w ciechanowskich szkołach, uczelniach, domach pomocy społecznej
 • 13.00-14.30 – Obiad, zakwaterowanie gości /hotel Korona w Ciechanowie/
 • 15.00-17.30 – Promocja 24. numeru „Ciechanowskich Zeszytów Literackich” Czesław Słoński (1890-1949) – poeta, nauczyciel, publicysta
  W programie:
  – poznanie śladów Czesława Słońskiego w Ciechanowie
  – prelekcje o Czesławie Słońskim, jego twórczości i dwutygodniku
  „Kronika Ciechanowska”- Hanny Budzisz i dr Lidii Izabeli Lachowskiej
  – wystawa pamiątek po Czesławie Słońskim /Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie/
 • 18.00-19.00 – Kolacja /restauracja hotelu Korona w Ciechanowie /
 • 19.00-23.00 – Noc Poetów, w programie: prezentacja wierszy przez poetów, koncert skrzypcowy Marka Snycerskiego / hotel Korona/

8. X. 2022 (sobota) – Ciechanów-Opinogóra

 • 9.00- 9.30 – Przejazd do Opinogóry
 • 10.00-12.00 – Złożenie kwiatów przy grobie Zygmunta Krasińskiego oraz kustosza Janusza
  Królika i jego żony Bożeny, zwiedzanie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
 • 12.00-13.30 – XXIV Spotkanie z Literaturą w Opinogórze – gościem będzie pisarz  prof. Piotr Müldner-Nieckowski, prowadzi dr Teresa Kaczorowska /Dwór Krasińskich/
 • 13.30-14.30 – Rozstrzygnięcie III Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Zygmunta z Opinogóry” pod patronatem Prezydenta Ciechanowa
 • 14.30-14.45 – Nadanie Medalu Zygmunta Krasińskiego prof. Bogusławowi Dopartowi /Dwór Krasińskich/
 • 14.30-15.30 – Koncert muzyki romantycznej w wykonaniu artystów włoskich: Dominiki Zamary (sopran), Marii Rity Panella (fortepian) oraz Nicoli Bertoliniego (klarnet) /Oranżeria/
 • 15.30 – Obiad /oranżeria/

Organizator
– Związek Literatów na Mazowszu

Współorganizatorzy:
– Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
– Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
– Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie
– Hotel Korona

Partnerzy:
Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Gminy Miejskiej Ciechanów

Patronat medialny:
Radio WNET
Agencja Informacyjna
Katolickie Radio Diecezji Płockiej
Tygodnik „Czas Ciechanowa”
Portal: www.ciech24.pl

*** „Ciechanowskie Zeszyty Literackie” mają co roku swoją premierę podczas Jesieni Poezji. Każdy numer tego ukazującego się od 1999 r. periodyku ma swój kolor, tytuł i wiodący temat, przeważnie poświęcony pisarzowi, który ma związki z płn. Mazowszem. Do tej pory rocznik dedykowany był m.in. Z. Krasińskiemu, A. Świętochowskiemu, S. Żeromskiemu, H. Sienkiewiczowi, M.K. Sarbiewskiemu, M. Konopnickiej, B. Biegasowi, Z. Morawskiej, S. Chełchowskiemu, Brunonowi .D. hr. Kicińskiemu, B. Włodkównie, W.T. Gomulickiemu, Stefanowi Gołębiowskiemu, T.L. Młynarskiemu. W 2022 r. nosi tytuł Czesław Słoński (1890-1949) – poeta, nauczyciel, publicysta. Od początku redaktorem „CZL” jest Teresa Kaczorowska.

*** Czesław Słoński – urodził się 30 lipca 1890 r. w Zapasiszkach (obecnie na Białorusi), zmarł 21 grudnia 1949 r. w Ciechanowie. Poeta, publicysta, nauczyciel, redaktor, działacz społeczny, ochotnik wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. Jedna z najwybitniejszych postaci Ciechanowa okresu międzywojennego.

W latach 1915-1918 mieszkał w Moskwie, gdzie studiował biologię na Uniwersytecie im. Łomonosowa, śpiewał w chórze Teatru Wielkiego, podjął pierwszą pracę (jako korepetytor). W 1919 r. zamieszkał z żoną i dwiema córkami w Ciechanowie, gdzie został nauczycielem Gimnazjum Męskiego im. Z. Krasińskiego, w którym do końca życia nauczał geografii i przyrodoznawstwa (pracował też w innych szkołach ciechanowskich). Wraz z dwiema najstarszymi klasami gimnazjalnymi był ochotnikiem wojny 1920 r. – pełnił rolę kancelisty sztabowego podczas całej kampanii antybolszewickiej.

W latach 1930-1932 wydawał i redagował dwutygodnik „Kronika Ciechanowska”. Udzielał się społecznie na niwie kultury, dużo publikował. Po napaści Niemiec na Polskę został z rodziną wysiedlony, prowadził z żoną Stanisławą tajne nauczanie. Po II wojnie światowej organizował oświatę w Ciechanowie, był pierwszym wicedyrektorem Gimnazjum i Liceum Męskiego im. Zygmunta Krasińskiego. Zmarł nagle, 21 grudnia 1949 r. Spoczywa na cmentarzu przy ulicy Płońskiej w Ciechanowie, jego imię nosi jedna z ulic.