Festiwal Mazurka Dąbrowskiego – Stowarzyszenie „Republika Polonia” 28-30 IX 2022