ZAPROSZENIE NA XXVI CIECHANOWSKĄ JESIEŃ POEZJI, 8-9 października 2021 r.

PROGRAM:

8. X. 2021 (piątek) – Ciechanów

10.00-11.00  – Spotkanie organizacyjne

                       /Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie, pl. Piłsudskiego 1/

11.00-12.00  – Warsztaty literackie dla młodych /prowadzi dr Dariusz Lebioda /

                      /Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie, Plac Piłsudskiego 1/                  

11.00-12.30  – Spotkania autorskie pisarzy w ciechanowskich szkołach i uczelniach

13.00-14.30  – Obiad, zakwaterowanie gości /hotel Olimpijski, Ciechanów, ul. 17 Stycznia 60/

15.00-17.30 – Promocja 23. numeru „Ciechanowskich Zeszytów Literackich” Teodor
                        Leonard Młynarski (1906-1978) – pedagog, poeta, redaktor „5 Rzek”.
                       /Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie/
                       W programie:                      
                     – poznanie śladów T.L. Młynarskiego w Ciechanowie
                     – prelekcje o T. L. Młynarskim, jego twórczości oraz  dwutygodniku
                        „5 Rzek” – dr Teresa Kaczorowska, Ewa Krysiewicz, Barbara Bielasta
                     – wystawa pamiątek po T..L. Młynarskim
                        /Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie/
18.00-19.00 – Kolacja /hotel Olimpijski, Ciechanów, ul. 17 Stycznia 60/

19.00-23.00 – Noc Poetów, w programie: prezentacja  wierszy przez poetów, koncert

                      fortepianowy Tomasza Kowalczyka i uczniów szkół muzycznych poświęcony

                      m.in. muzyce Tekli Bądarzewskiej, promocja książki o tej kompozytorce i

                      pianistce pt. „Melodie z mazowieckiego dworku” autorstwa Marioli

                      Kokowskiej

                       /hotel Olimpijski, Ciechanów, ul. 17 Stycznia 60/

9. X. 2021 (sobota) – Ciechanów-Opinogóra

9.00-  9.30   – Przejazd do Opinogóry

10.00-12.00  – Złożenie kwiatów przy  grobie Zygmunta Krasińskiego i kustosza Janusza

                          Królika, zwiedzanie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

12.00-13.30  – XXIII Spotkanie z Literaturą w Opinogórze – gościem będzie poetka

                       Alicja Patey-Grabowska, prowadzi dr Teresa  Kaczorowska /Dwór

                        Krasińskich/

13.30-14.30  – Rozstrzygnięcie II Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur

                        Zygmunta z Opinogóry” pod patronatem Prezydenta Ciechanowa

                      – nadanie Medalu Zygmunta Krasińskiego dla pisarza Waldemara                        

                         Łysiaka /Dwór Krasińskich/

14.30-15.30 – Obiad /oranżeria/

16.00-17.20  – Spektakl poetycko-muzyczny „Norwid wizjoner” w j. polskim i francuskim,

                       dla uczczenia 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida, w wykonaniu

                       artystów Stowarzyszenia Przyjaźni Francusko-Polskiej w Meudon k. Paryża /  

                       /oranżeria/

Organizatorzy:

– Związek Literatów na Mazowszu

– Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

– Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

– Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie

– Hotel Olimpijski

                                                                                                                                  
Partnerzy:

– Urząd Miasta Ciechanów

– Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

*** „Ciechanowskie Zeszyty Literackie” mają swoją premierę zawsze podczas Jesieni Poezji. Ten ukazujący się od 1999 r. periodyk ma co roku swój kolor, tytuł i wiodący temat. Przeważnie poświęcony jest pisarzowi, który ma związki z płn. Mazowszem – do tej pory rocznik dedykowany był m.in. Z. Krasińskiemu, A. Świętochowskiemu, S. Żeromskiemu, H. Sienkiewiczowi, M.K. Sarbiewskiemu, M. Konopnickiej, B. Biegasowi, Z. Morawskiej, S. Chełchowskiemu, B.D. hr. Kicińskiemu, B. Włodkównie, W.T. Gomulickiemu, Stefanowi Gołębiowskiemu. W 2021 r. nosi tytuł „Teodor Leonard Młynarski (1906-1978) – pedagog, poeta, redaktor „5 Rzek”. Od początku redaktorem „CZL” jest Teresa Kaczorowska.

*** Teodor Leonard Młynarski (ur. 3 listopada 1906  r. w Krasocinie, zm. 29 maja 1978 r. w Ciechanowie) – nauczyciel, poeta, publicysta. Ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. W 1932 r. osiedlił się w Ciechanowie. Był nauczycielem języka polskiego, po 1945 r. organizatorem i dyrektorem szkół średnich. W latach 1956-1957 był redaktorem naczelnym „Głosu Ciechanowa”, w grudniu 1956 r. powołał do życia kwartalnik „5 Rzek”, który prowadził jako redaktor naczelny aż do zamknięcia w 1968 r. Wydał trzy tomiki poezji: Nad Łydynią (1961), Mazowsze (1965), Fraszki parzyste (1966). Pisał też dramaty (Hanna z Ciechanowa, Guwernantki), założył teatr amatorski, Muzeum „Pięć Rzek”. Był też współzałożycielem Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej. W 1959 r. otrzymał nagrodę Naszej Księgarni, w 1962 r. został laureatem wojewódzkiej nagrody kulturalnej. W Ciechanowie jego imię nosi jedna z ulic, jest także tablica na budynku I LO im. Z. Krasińskiego.