Publikacje

Publikacje

 1. „Adam Zagajewski – poeta poszukujący, „Forum Dziennikarzy”, nr 2, Warszawa 2021
 2. „Moje Miasto” Nr 3/2021, Monachium (Niemcy) – PDF
 3. Forum Dziennikarzy – (01/140) styczeń – luty 2021 – Wyklęty żołnierz, artysta
 4. Muzealne Rozmaitości – nr 1 (13) 2021 r. Magazyn Informacyjny Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.
 5. Wyklęty żołnierz artysta – publikacja w „Moje Miasto”, nr 2, marzec-kwiecień 2021
 6. Wyklęty żołnierz artysta – Jerzy Nowicki
 7. Boże Narodzenie mojego dzieciństwa – Sonda
 8. „Moje Miasto” Nr 1/2021, Monachium (Niemcy) – PDF
 9. Był dziennikarzem kochającym książki – Krzysztof Kowalski
 10. Komunizm traktował jak osobistą obrazę – „Rzeczypospolita Plus Minus”, 28-29 września 2020 r.
 11. Ojczyzna Znaleziona Po Latach – „Rzeczypospolita, Plus Minus” nr 18, 2-3 maja 2020 r., s. 32-33
 12. 15 lat wskrzeszania z niepamięci ks. jezuity M.K. Sarbiewskiego – „Niepodległość i Pamięć”, Warszawa 2019, Rocznik XXVI, nr 4 (68)
 13. Z Warszawą w Sercu – Artykuł ukazał się w dwumiesięczniku „Forum Dziennikarzy”, Warszawa, wrzesień 2019.
 14. Dom Kazi i Anielki był sercem wsi – fragment książki Teresy Kaczorowskiej „Dziewczyny Obławy Augustowskiej”, Fundacja Historia i Sztuka, Warszawa 2017)
 15. Złoty Jubileusz Domu Kultury – 16-stronicowa publikacja na 50-lecie Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie, PCKiSz, Ciechanów 2016
 16. Najgorsi są zdrajcy – fragment książki Teresy Kaczorowskiej „Obława Augustowska”, Bellona SA, Warszawa 2015
 17. Karmazyn wykołysany na aksamicie  – fragmenty książki Teresy Kaczorowskiej pt. „Karmazyn wykołysany na aksamicie Józef Narzymski (1839-1872)”, Ciechanów 2013
 18. Adam Zagajewski – poeta poszukujący „Ciechanowskie Zeszyty Literackie” nr 13/2011.” 
 19. Historia katyńska w rodzinie Sewerynów zatoczyła koło – „Nasz Dziennik”, 29-30 stycznia 2011, Nr 23 (3954), www.naszdziennik.pl
 20. Czy tragedia smoleńska to „drugi Katyń”? – „Nasz Dziennik”,18 kwietnia 2011 r., www.naszdziennik.pl
 21. Żywiłem się koniakiem i gwiazdami–„Czas Ciechanowa”, nr 28, 14 lipca 2011
 22. Kształtowanie się poetyckiej wrażliwości słynnej córki mazowieckich równin, Marii Skłodowskiej-Curie – „Ciechanowskie Zeszyty Literackie”, „Córka mazowieckich równin”, nr 13, Ciechanów 2011
 23. Skrzydła i korzenie – fragment książki Teresy Kaczorowskiej „Dwunastu na Trzynastego”, Ciechanów 2011
 24. Zdzisław Tadeusz Łączkowski – wierny europejskim wartościom „Ciechanowskie Zeszyty Literackie” nr 13/2010.” 
 25. Małgorzata Szejnert – reporterka spełniona (gość VI Spotkań z Literaturą w Opinogórze ) „Ciechanowskie Zeszyty Literackie” nr 12 2010.
 26. Julia Hartwig – mistrzyni od „poeme en prose” (gość V Spotkań z Literaturą w Opinogórze)
 27. Jak Polacy Brazylijczykom pokazali cztery koła 15.02.2010 wp.pl
 28. Kustosz Opinogóry, Pan dyrektor Janusz Królik odszedł… – 25 października 2010 r.
 29. Maria Konopnicka na Ziemi Ciechanowskiej – „Ciechanowskie Zeszyty Literackie”, Nr 12, Ciechanów 2010
 30. Nazywano ją pieśniarką ludu – „Rzeczpospolita,Plus Minus”, nr 33, 5 września 2010 r.
 31. Katyń po raz drugi –„Czas Ciechanowa”, 15 kwietnia 2010 r.
 32. Ostatni Mohikanie z Maciaszkowa (Reportaż z Argentyny) –„Niezależna Gazeta Polska”, nr 7, Warszawa, 3 lipca 2009 r.
 33. Trzy pytania – ciechanowonline.pl 2009
 34. Ernest Bryll – gościem III Spotkań z Literaturą w Opinogórze – 24.09.2009
 35. Wtryskarka Gombrowicza – „RZECZPOSPOLITA” (» Wiadomości » Kultura » Literatura), 25, lipca 2009 14:00
 36. Bolesław Biegas, pupil Aleksandra Świętochowskiego – „Ciechanowskie Zeszyty Literackie„Z Posłem Prawdy”, Nr 10, Ciechanów 2008 r.
 37. Z odczytem w Paryżu
 38. Z 400-letnich dziejów Polonii amerykańskiej – „Rzeczpospolita”, 22.12.2008
 39. Herodot Polonii amerykańskiej – „Twórczość”, nr 2, 2007 – Literacka przyjaźń z Lubeką
 40. Wywiad o Katyniu, 17 kwietnia 2007
 41. Wywiad do „Extra Ciechanów”, NR 162, 6.11.2007
 42. Z Wilnem w Sercu… – reportaż został opublikowany w 2005 r., w periodykach literackich: „Znad Wilii” (Wilno, Litwa) oraz „The Periphery” (USA)